دانلود مقاله عناصر و عوامل هواشناسی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه  »  مقاله عناصر و عوامل هواشناسی

مقاله عناصر و عوامل هواشناسی

Paper meteorological elements

دانلود مقاله عناصر و عوامل هواشناسی

عناصر و عوامل هواشناسی :

هوا به مفهوم تغییرات کوتاه مدت وضعیت جوی است با بررسی برخی خصوصیات مشخص اتمسفر که مدام در حال تغییر است و تعیین وضعیت آنها در هر لحظه ، می توان به وضعیت هوا پی برد .

متغیرهای مهم مؤثر در تعیین هوا عبارتند از :

۱-   دما

۲-   رطوبت

۳-   دید افقی ، مه ، …

۴-   نوع و مقدار بارندگی

۵-   ابرها و وضعیت آسمان

۶-   فشار هوا

۷-   باد

گزارشات مربوط به هوا براساس هفت مورد فوق انجام و تهیه می شود از عوامل ذکر شده ابر و جهت باد از همه بیشتر در پیش بینی های کوتاه مدت جوی مؤثر است.

عناصر جوی کاملاً با یکدیگر در ارتباط اند از بین عوامل هواشناسی هوا مهمترین عاملی است که تغییرات آن باعث تغییر در سایر عناصر می گردد.

عناصر و عوامل اقلیم شناسی :

دما ، رطوبت ، فشار و تابش خورشید هر کدام یک عنصر اقلیمی به حساب می آیند.

اما عامل اقلیمی ، عاملی است که در فضای مورد مطالعه تأثیر داشته باشد مانند :

۱-   ارتفاع

۲-   جهت

۳-   پوشش گیاهی

گاهی یک عنصر اقلیمی می تواند عاملی برای عنصر دیگر باشد مثلاً دما برای رطوبت ، رطوبت برای ابرناکی و ابرناکی برای تابش

روش و هدف مطالعه :

در این مقاله درسی سعی شده است تا در حد امکان پارامترهای هوا اقلیم شناختی منطقه طزرجان اندازه گیری شود پارامترهایی شامل بارش، دما ، خشکسالی ، تبخیر و تعرق و باد در این منطقه اندازه گیری شده است و روال کار به این صورت بوده است:

۱-   انتخاب ایستگاهها و انتخاب پایه زمانی و پراکندگی ایستگاهها

۲-   جمع آوری اطلاعات و آمار

۳-   انجام کارهای آماری روی داده ها به روش های معروف و آشنا

۴-   نتیجه گیری

و هدف این تحقیق ، کمک به تصمیم گیری و ارائه راهکارهایی برای مدیران و مردم منطقه می باشد .

ویژگی های منطقه :

به طور کلی موقعیت جغرافیایی یک منطقه عامل مهمی در اقلیم آن منطقه به حساب می آید ، اینکه منطقه از نظر موقعیت در کدام یک از تیپ های کوهستانی ، دشت ویلا یا قرار دارد و هر کدام از این تیپ ها چه اقلیمی دارند پستی و بلندی ، عرض جغرافیایی ، دوری و نزدیکی به دریا، واقع شدن در مسیر توده های هوای سرد و گرم و یا خشک و مرطوب … فاکتورهای متعددی است که در تعیین اقلیم منطقه دخالت دارند حوزه طرزجان در عرض جغرافیایی  ،  الی  شمالی و طول جغرافیایی  الی  شرقی قرار دارد.

بالاترین ارتفاع این منطقه ۳۷۵۰ متر و پایین ترین نقطه (خروجی) این منطقه ۲۰۶۶ متر می باشد.

حدود وسعت حوزه طزرجان

حوزه آبخیز داری طزرجان دارای مساحت ۱۴/۲۹ کیلومتر مربع است این حوزه دارای محیط ۶۱/۲۴ کیلومتر می باشد طول آبراهه اصلی می باشد .

ارتفاع میانگین وزنی حوزه متر می باشد بیشترین مساحت حوزه را شیب های تشکیل می دهد.

پوشش غالب حوزه راArtimisia Siberi تشکیل می دهد درصد پوشش حوزه ۱۵% می باشد.

بارش :

منظور از بارش و بارندگی کلیه نزولات جوی است که به سطح زمین وارد می شود از زمانی که یک قطره باران در هوا تشکیل می شود تا موقعی که به سطح زمین می رسد پدیده هایی رخ می دهد که بیشتر در قلمرو علم هواشناسی است اما هنگامی که به سطح زمین می رسد به عنوان اساسی ترین عنصر چرخه هیدرولوژی به حساب می آید.

قبل از هر گونه بارش باید تراکم رطوبت به شکل ابر صورت گیرد حداقل سه شرط برای تراکم رطوبت و تولید قطرات باران الزامی است .

۱- رطوبت کافی در هوا وجود داشته باشد .

۲- هسته هایی که رطوبت بتواند اطراف آن ها متراکم شود در اتمسفر وجود داشته باشد.

۳- هوا به صورت دینامیک سرد شده و دما به زیر نقطه شبنم برسد.

سرد شدن دینامیک هوا به طرق مختلف صورت می گیرد که از آن جمله عبارتند از :

۱- انبساط بی دروهوا

۲- برخورد توده هوا با خصوصیات مختلف

۳- تصادم یک توده هوای مرطوب به جسم سردی مانند هوا

انواع مختلف بارش :

۱-   باران یا Rain

۲-   باران ریزه یا Dizzle

۳-   برف یا Snow

۴-   ؟ برف یا snow Flake

۵-   تگرگ یا Hail

۶-   یخ پوش شفاف یا Glaze

فهرست مطالب

عناصر و عوامل هواشناسی ۴
روش و هدف مطالعه ۵
ویژگی های منطقه ۶
حدود وسعت حوزه طزرجان ۶
بارش ۷
اندازه گیری نزولات جوی ۸
تعداد باران سنج ها در شبکه باران سنجی ۹
روش غیرگرافیکی یا غیر نموداری (روش ران تست) ۱۵
آمار و احتمالات در هواشناسی ۱۶
روش استفاده از خطوط ؟ و هیستومتری ۲۱
روش هیسپومتری ۲۵
روش خطوط همباران ۲۶
پراکندگی بارندگی فصلی حوزه ۲۸
تعریف مفهومی خشکسالی ۳۰
تعریف عملی خشکسالی ۳۱
آغاز و خاتمه خشکسالی ۳۱
فراوانی خشکسالی ۳۲
شاخص معیار بارندگی یا SIPA 34
شاخص دهک های بارندگی یا DPI 35
دمای هوا ۳۶
پارامترهای درجه حرارت هوا ۳۷
ویژگی های آماری هر ایستگاه ۴۰
روش هیسپومتری ۴۲
روش خطوط همدما ۴۴
روزهای یخبندان ۴۵
روش هیسپومتری سریع ۴۷
روش خطوط هم یخبندان ۴۸

عناصر و عوامل هواشناسی ۴

روش و هدف مطالعه ۵

ویژگی های منطقه ۶

حدود وسعت حوزه طزرجان. ۶

بارش ۷

اندازه گیری نزولات جوی.. ۸

تعداد باران سنج ها در شبکه باران سنجی ۹

روش غیرگرافیکی یا غیر نموداری (روش ران تست) ۱۵

آمار و احتمالات در هواشناسی.. ۱۶

روش استفاده از خطوط ؟ و هیستومتری ۲۱

روش هیسپومتری ۲۵

روش خطوط همباران ۲۶

پراکندگی بارندگی فصلی حوزه ۲۸

تعریف مفهومی خشکسالی ۳۰

تعریف عملی خشکسالی ۳۱

آغاز و خاتمه خشکسالی.. ۳۱

فراوانی خشکسالی ۳۲

شاخص معیار بارندگی یا SIPA.. 34

شاخص دهک های بارندگی یا DPI 35

دمای هوا ۳۶

پارامترهای درجه حرارت هوا ۳۷

ویژگی های آماری هر ایستگاه ۴۰

روش هیسپومتری ۴۲

روش خطوط همدما ۴۴

روزهای یخبندان ۴۵

روش هیسپومتری سریع ۴۷

روش خطوط هم یخبندان. ۴۸


قیمت فایل : 4500 تومان | تعداد صفحات : 48 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,