مقاله ضایعات خاک
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله ضایعات خاک

مقاله ضایعات خاک

دانلود مقاله ضایعات خاک دانلود مقاله درباره خاک تحقیق دانلود مقاله بهسازی خاک دانلود مقاله روانگرایی خاک دانلود مقاله در مورد خاک دانلود مقاله الودگی خاک تحقیق خاک تحقیق خاک رس تحقیق خاک شناسی تحقیق خاکشناسی عمومی تحقیق خاک های شور روش تحقیق خاکی دانلود خلاصه روش تحقیق خاکی جزوه روش تحقیق خاکی

Soil and waste paper

 

موضوع : ضایعات خاک

۱-مقدمه :
عمده ترین اساس توسعه فنلاند و اتحادیه اروپا پیشگیری از اتلاف دفع زباله و آشغال در زیر خاک مطابق قانون با خطاب به مردم برای کاهش اسراف (اتلاف) مواد ضروری عموم در مواقع لزوم . دولت فنلاند برای طرح دفع زباله و آشغال در زیر خاک تصمیمی اتخاذ کرد (VNP861/197)که طرح موضع عمومی شورای اتحادیه اروپا با بررسی شورای رهنمود در مورد اتلاف دفع زباله در زیر خاک را تصویب کرد . این طرح اهداف عمده ای را برای سازماندهی به نیازها در بر می گیرد . و طرح دفع زباله طبق قوانین تحت پوشش قرار می گیرد . دستورات جدید برای این طرح ما را به سمتی سوق می دهدکه با وجود مشکلات مالی طبق روشهای امروزی مقرون به صرفه می باشد که دفع هر نوع زباله زیر خاک از اینرهنمودها پیروی دارد که بعد باید در موردشان به بحث پرداخت . ظاهر تمیز آبهایی که در زیرشان زباله دفع شده فقط نتیجه ظاهری ارائه می دهد . زباله ها به محل واگذار می شوند و مسائل زیست محیطی کاهش می یابد گاز از دفع زباله جمع آوری شده یا از سوزاندن زباله حاصل می شود . اگر هیچ کدام از موارد مورد استفاده بازگشت پذیر به طبیعت نباشند تغییرات اساسی در مناظر محیط زیستو اکوسیستم به چشم می خورد . علاوه بر این ، به طور کلی پیدا کردن مواد طبیعی مناسب استفاده مشکل است ، بنابراین ، مواد دوباره وارد چرخه انسان می شود که این برگشت پذیری در کارخانه ها بسیار پرهزینه است . هدف مدیریت ضایعات منطقه ای پاسخ به این سوالات می باشد . واقعاً چه طور می توان از اتلاف تولیدات جلوگیری کرد ؟ چه طور می توان میزان مضرات ضایعات را کاهش داد ؟ چه طور می توان استفاده از ضایعات اولیه به عنوان ماده و ضایعات ثانویه رابه عنوان انرژی افزایش داد ؟ چه طور می توان مدیریت برای ضایعات تشکیل داد طوری که خطر و ضرری به سلامتی و محیط زیست نرساند ؟
در جنوب unsima صدور ۴۰ زمین محل دفع زباله هستند که ۱۳ آنها مربوط به شهرداری منطقه ها و ۱۰ آنها مربوط به کارخانجات منطقه ها هستند . در ضمن ، کارخانه ها در منطقه تولید مواد ضایعاتی می کنند که قابل استفاده می باشند که تنها در محل دفع زباله زیرخاک یافت می شوند . هدف این طرح ، ایجاد روش جدید برای دفع زباله و اشغال زیرخاک طوری که جنبه مالی و زیست محیطی آن در نظر گرفته شود . روش می تواند در محل یا منطقه باشد که در فنلاند و اروپا بهتر از دیگر نقاط دنیا به کار برده شده است . روش این چنین خواهد بود : افزایش قیمت مناسب دفع زباله و آشغال زیر خاک بررسی ارائه خدمات کیفی با هدف دفع زباله افزایش به کارگیری مجدد محصولات کارخانه ای و جلوگیری از صدور کالا به کشور دیگر بابهای کمتر از بهای عادی کاهش استفاده از میزان مواد طبیعی ، افزایش همکاری بین کارخانجات ، انجمن شهرها و مسئولان ، ایجاد مشاغل ، افزایش محل دفع زباله زیر خاک و بناها باچشم انداز ، هدف دیگر این طرح افزایش روشهایی برای تسهیلات مربوط به حفظ محیط زیست است . این روش دستوراتی برای مطالعه مواد و بررسی مقدماتی دفع زباله و نیز سازماندهی اهداف و نظریات را در بر می گیرد . تشخیص تسهیلات مربوط به حفظ محیط زیست اصلی و حیاتی است . مانند خلبان که بعد از کنترل عملکردهای مراقبتی که در محل دفع زباله Koivissiha انجام داد . مواد مورد استفاده بدنه فیبرگل Metsaserla و بال و دکمه (کلید) خاک Helsingin است . خاکستر خاک به چند دلیل کارآیی دارند ، میزان تولید باید به اندازه کافی باشد چون فعالیت شرکت در همکاری و تحقیق و نیازمند به حل سوالات می باشد .

۲-طرح سازماندهی :
این طرح توسط مدیریت ضایعات خاک جنوب نظارت می شود . سازمان برای مدیریت و نظارت گروه اداره می شود و گروهی دیگر کار را انجام می دهند . گروه نظارت شامل نمایندگان مدیریت ضایعات خاک جنوب unsima ، انجمن شهرهای unsima، شرکتهای تولید کننده ، Metsa-serla ، Kymmen upm , kirkniem – Lohjanpaperi و Helsingin Engergia ، سازمان محیط زیست فنلاند (FEI) می باشد . گروه کار شامل نمایندگان در بخش : مدیریت ضایعات خاک جنوب unsima – سازمان محیط زیست فنلاند – وتایک (مشاور)، می باشد . گروه کنترل نظارت در دسامبر و ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۸ جلسه ای داشتند . علاوه بر این گروه اطلاع تمام و کمال درباره پیشرفت طرح داشتند.
گروه کار تقریباً ماهیانه کار را به اتمام می رساندند .

۳-فعالیت های فنی :
اهداف طرح دفع زباله و نگهداری توسط گروه مشاور در طول این مقاله در Koivissiha Eelsingin ، Lohjanpaperi ، Stormossen ، osterby و karjaa انجام شد . علاوه بر این، طرح کلی محدود کردن منطقه دفع زباله در جنوب unsima اجرا شد . دفع زباله koi در vihta به داشتن سایت واقعی پوار چون هدف کارخانه استفاده محصولات و تشکیل زمینه این طرح در Koi و محل دفع زباله منطقه جالب به نظر می رسد .

۱-۳-مقدمات تحقیق :
اولین گام ، ایجاد سایت هوایی در Koi و محل دفع زباله lohjan بررسی شد به منظور رفع نیاز و اندازه گیریهای بخش فنی دفع زباله زیرخاک خطر زمانی دارد چون بعضی از ضایعات اتفاقی به این صورت در می آیند و دفع می شوند . همه مواد موجود درباره اطلاعات فنی نظارت های زیست محیطی از بخشهای انجمن شهری جمع آوری شده . همچنین مقدمات پایه ای در Hanko و Tammissari و Karjan به کار برده است . رسیدگی به منطقه در پائیز ۱۹۹۷ توسط شرکت مشاوره ای و یا تک انجام شد .
در اندازه گیری آلودگی به جا گذاشته منطقه در محل دفع زباله انجام شد . زمینه آب لوله کشی برای سنجش ضایعات به جا مانده ذخیره داخلی نصب شد . رده و جنس خاک که در آن ضایعات دفع شده یا سوزانده شده رسیدگی کردند . مقدمات اولیه دفع زباله از این قرار است : سایت اطلاعاتی مثلاً موقعیت و برخورد با آن ، اطلاعات زمین شناسی ، شرایط حاصلخیزی ، شرایط گاز موجود از دفع زباله زیر خاک ، تاریخچه و ساختار محل ضایعات ، رسیدگی ممکن .

۲-۳-مطالعات مادی :
زمین شناسی فنی و مواد ضایعاتی محیط زیست (ضایعات فیبر و خاکستر خاک) توسط یاتک (گروه مشاوره ای ) مطالعه شد . مواد از قبل مورد بررسی قرار گرفته بودند . فیبر خاک رس (۵۰۰۰۰ تن تولید می شود) در طول این طرح و خاک پرواز ، فیبر خاک رس kimman lohjan papeir upm ، خاک پرواز . Helsi (112000 تن تولید
می شود) کلید (۲۹۰۰۰ تن) خاک و چیزهای باقی مانده دیگر . با مطالعه کشش ، قابلیت نفوذپذیری ، ترکیبات سمی و ترکیبات سمی حلال در بر می گیرد . تجزیه و تحلیل مندرجات ابتدایی با نمونه هایی که با استفاده از تولیدات در بخش تست ساختار بود ، انجام شد .
در نتیجه بررسی خلاصه مندرجات متفاوت با نمونه های به کار گرفته شده اسیدنیتروهیدروکلریک در ۹۰ درجه سانتیگراد است که بررسی توسط ICP-AES یا روشهای MS است . نتایج در مقایسه با بیشترین درصد سمی مطرح شد ، اجسام
نمی توانند در ترکیب مواد کاربردی در خاکریزی ها و همراه دیگر دستورات معتبر رایج صورت گیرد . به عنوان امتحان حلالیت می توان : بیشترین حد تست حلالیت (NEN7341) تستهای اضافه (NEN7345) و تستهای دو نشانه ای (NEN7343) به کاربرد .

فهرست مطالب

۱-مقدمه : ۱

۲-طرح سازماندهی : ۳

۳-فعالیت های فنی : ۴

۱-۳-مقدمات تحقیق : ۴

۲-۳-مطالعات مادی : ۵

۳-۳-تداخل و تشخیص خطر : ۶

۴-۳-طرح قبل از ترکیب ، ترکیب و استفاده موقتی ۹

۱-۲-۴-کنترل نیتروژن : ۹

۱-۱-۲-۴-نظارت : ۱۰

۲-۱-۲-۴-متعادل کردن کربن و نیتروژن : ۱۰

۲-۲-۴-فیتواکتیویته : ۱۲

۱-۲-۲-۴-موجودیت کادمیوم : ۱۳

۳-۲-۴-موجودیت زیستی : ۱۵

۳-۴-تخلیه معدن اسید : ۱۶

۵-بررسی مورد : ۱۷

۱-۵-Bunker Hill : 17

۱-۱-۵-اهداف : ۱۸

۲-۱-۵-کاربرد محل و نظارت : ۱۹

۳-۱-۵-عملکرد : ۲۳

۴-۱-۵-هزینه : ۲۴

۲-۵-پالمرتن : ۲۴

۱-۲-۵-کاربرد محل و نظارت : ۲۵


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 28 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]