مقاله شش سیگما، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله شش سیگما، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

مقاله شش سیگما، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

دانلود مقاله شش سیگما، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

مقدمه
شرکتها و سازمانهای تجاری برای بقا در عرصه تجارت باید سودآور باشند و با ارائه خدمات و محصولات پاسخگوی نیازهای مشتریان خود بوده ودر عین حال با گسترش تجاری و صنعتی، ایجاد فرصتهای شغلی و پرداخت مالیات به جامعه و کشور خود خدمت نمایند. شرط اول سودآوری برای یک سازمان اینست که مشتریان به خرید و استفاده از محصول یا خدمت آن سازمان، علاقمند و مایل باشند. این علاقه و تمایل از تطابق نیازهای آنها با محصولات و خدمات ارائه شده سازمان نشأت می‌گیرد. هر مشتری درباره محصول دریافتی، اعم از کالا یا خدمات، شرایط خاصی را در نظر دارد، در حقیقت می‌توان گفت مجموعه‌ای از شرایط هستند که نیاز وانتظار مشتری را شکل می‌دهند. چنانچه سازمان یا شرکتی بتواند پاسخگوی شرایط مورد نظر مشتری باشد، سازمانی موثر (effective) است که مسلماً در آینده با اقبالی بیشتر مواجه می‌شود در غیراینصورت سازمانی غیرموثر (Ineffective) بوده و چشم‌اندازی خطرناک را پیش رو دارد.

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
بخش اول) مقدمه
–    کیفیت چیست؟
–    مدیریت کیفیت فراگیر
–    اصول مدیریت کیفیت فراگیر
–    متدولوژی تحقیق حاضر
فصل دوم : شش سیگما
بخش اول) مقدمه
–    چرا شش سیگما؟
–    پدیده شش سیگما
بخش دوم) تاریخچه
–    تاریخچه
–    بیل اسمیت پدر شش سیگما
بخش سوم) شش سیگما چیست؟
–    لزوم اجرای شش سیگما
–    شش سیگما: فلسفه، ابزار یا استراتژی؟
–    اهداف نهایی شش سیگما
–    برخی فوائد اجرای شش سیگما
–    برخی فوائد مدیریتی شش سیگما
بخش چهارم) روند اجرائی شش سیگما
–    اجرای استراتژیک شش سیگما
–    اجرای تاکتیکی شش سیگما
–    DMAIC چیست؟
–    فاز اول: تعریف
–    فاز دوم: اندازه گیری
–    فاز سوم: تحلیل
–    فاز چهارم: بهبود
–    فاز پنجم: کنترل
–    سایر موارد
–    DMADV چیست؟
–    اشکال مختلف اجرای شش سیگما
بخش پنجم) مبانی آماری شش سیگما
–    مقدمه
–    توزیع نرمال
–    توزیع نرمال استاندارد
–    توزیع نرمال در حالت کلی
–    محاسبه سطح سیگما
بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سیگما
–    سخت افزار شش سیگما
۱)    ابزارهای مقدماتی و سازماندهی اطلاعات
۲)    ابزار جمع آوری اطلاعات
۳)    ابزارهای تحلیل داده ها و فرایندها
۴)    ابزارهای تحلیل آماری
–    نرم افزار شش سیگما
بخش هفتم) تعلیم و آموزش شش سیگما
–    چه کسانی؟ چه تعلیماتی؟
–    یاد‌گیری سایر مهارتها
بخش هشتم) ساختار سازمانی شش سیگما
–    کمربند سیاه
–    کمربند سیاه ارشد
–    حامی یا قهرمان
–    کمربند سبز
–    رهبری اجرائی
–    صاحبان فرایند
بخش نهم) شش سیگما و سایز سازمانی
–    محور مدیریت
–    محور کارکنان
بخش دهم) علل عملکرد موفق شش سیگما
–    علت اول: مشتری گرائی
–    علت دوم: اصلاح عملکرد مدیریت
–    علت سوم: مدیریت براساس حقایق
–    علت چهارم: علاج قبل از وقوع
–    علت پنجم: تیم و مشارکت بی حد و مرز
–    علت ششم: بازیافت سرمایه
–    سایر علل
فصل سوم : مهندسی ارزش
بخش اول ) مقدمه
بخش دوم ) تاریخچه
–    تاریخچه مهندسی ارزش
–    تاریخچه مهندسی ارزش در ایران
بخش سوم ) ارزش و پارامترهای آن
–    تعریف ارزش و انواع آن
–     هزینه وانواع آن
–    کارکرد و انواع آن
–    کیفیت
–    ارزش از دیدگاههای متفاوت
–    سایر تعاریف مرتبط
بخش چهارم) مهندسی ارزش
–    تعریف مهندسی ارزش
–    فرایند مهندسی ارزش
۱)    روش تحلیلی
۲)     روش خلاقیت
–    برخی دستاوردهای به کارگیری مهندسی ارزش
بخش پنجم ) زمان اجرای مهندسی ارزش
بخش ششم ) روند اجرائی مهندسی ارزش
–    برنامه کار پیشنهادی انجمن بین المللی ارزش
–    مطالعات مقدماتی
–    مطالعات ارزش
–    مطالعات تکمیلی
–    بررسی برنامه کار هفت مرحله‌ای مهندسی ارزش
۱)    فاز انتخاب
۲)     فاز بررسی یا اطلاعات
۳)     فاز خلاقیت
۴)    فاز ارزیابی
۵)    فاز بسط و توسعه
۶)    فاز ارائه
۷)    فاز اجرا و ممیزی
فصل چهارم : مهندسی مجدد
بخش اول) مقدمه
–    مقدمه
–    مهندسی مجدد؛ دگرگون سازی
بخش دوم) مهندسی مجدد چیست؟
–    تعریف و واژه های کلیدی
–    دلائل نیاز به مهندسی مجدد در دگرگون سازی
۱)    مشتریان دگرگون شده اند
۲)    رقابت تنگاتنگ
۳)    دگرگونی ها پیوسته اند
–    مهندسی مجدد سازمانها چیست؟
بخش سوم) روند اجرائی مهندسی مجدد
–    گام اول؛ بدانید چه می خواهید
۱)    درک نیاز و توان دگرگون کردن
۲)    تحلیل ذ ینفعان کلیدی و نیازهای آنها
۳)    چارچوبی برای موفقیت
–    گام دوم: برنامه ریزی کنید
۱)    فرایند برنامه ریزی
–    گام سوم: اجرا کنید
۱)    تکنیک های فنی
۲)    تکنیک های فرهنگی
–    گام چهارم: سنجش و ارزیابی کنید
۱)    کنترل و بازبینی عملیات
۲)    کنترل نتایج
فصل پنجم : مقایسه و نتیجه گیری
بخش اول ) مرور رویکردها
–    خلاصه
۱)    شش سیگما چیست؟
۲)     مهندسی ارزش چیست؟
۳)    مهندسی مجدد چیست؟
بخش دوم ) مقایسه رویکردها
–    شباهت ها
–    تفاوت ها
–    نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
فصل ششم : منابع و مآخذ
–    منابع فارسی
–    منابع لاتین


قیمت فایل : 12000 تومان | تعداد صفحات : 410 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,