مقاله شبیه سازی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله شبیه سازی

مقاله شبیه سازی

Article simulation

دانلود مقاله شبیه سازی

معیارها برای آنالیز دردسترس پذیری روش شبیه سازی رویداد گسسته:

چکیده:

معیاری کارایی سیستم “دردسترس پذیری” مفهوم پایه با توجه به نگرانی های اپراتورها و مالکان کارگاه می باشد، هنوز می تواند برای پایداری بیان در سطوح سیستم به حدکافی انتزاعی باشد. بنابراین، نیاز برای معیار سطح سیستم منطبق با علت وجودی کارگاه (در کل، سیستم) وجود دارد. از قدیم، دردسترس پذیری سیستم های قابل تعمیرب صورت نسبت زمان ها تعریف شده است. این مقاله به معرفی مفهوم جدید دردسترس پذیری با عنوان درسترس پذیری درون زاد می باشد که برحسب نسبت کمیت های بازده محصول تعریف می شود. دردسترس پذیری درون زاد می تواند با استفاده از متدولوژی آنالیز شبیه سازی رویداد گسسته مورد ارزیابی قرار گیرد. مثال شبیه سازی نشان می دهد که دردسترس پذیری درون زاد به دردسترس پذیری قراردادی در سیستم سری های ساده با نرخ های پردازش مختلف و بدون ظرفیت ذخیره سازی بیواسطه کاهش می یابد، ولی دردسترس پذیری قراردادی دور می شود، زمانیکه ظرفیت ذخیره سازی بطور تصاعدی افزایش می یابد. نشان داده می شود که دردسترس پذیری قراردادی تمایل به محافظه کار بودن دارد زمانیکه طرح شان مشخصه هایی مانند ذخیره سازی در حال پردازش می باشد که تاحدی اجزای سیستم بزرگتر را جدا می سازد.


قیمت فایل : 13000 تومان | تعداد صفحات : 19 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]