صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله سازمان

مقاله سازمان

دانلود مقاله سازمان

مقدمه
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

فصل اول
تعریف سازمان: ‏
سازمان عبارت از یک رشته منظم و عقلایی است که بین افرادی که وظایف ‏پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با ‏هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف های مشترک خاص برقرار می گردد ‏.‏
سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض ‏اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام کار، به طوری که ‏هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق یابند ‏.‏
‏«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یک سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و ‏هماهنگ شخصی یا یک سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد ‏.‏

انواع سازمان
۱- سازمان رسمی
۲- سازمان غیر رسمی

تعریف سازمان رسمی: سازمانی که دارای استمرار بوده و وظیفه یا وظایف معین ‏را در محدوده قوانین و مقررات اجرا می کند. استمرار و تداوم در سازمان با استفاده از ‏نگهداری سوابق اقدامات، تصمیمات و مقررات به صورت کتبی تامین می شود هر ‏سازمان رسمی طبعا شکل و ترکیب معینی دارد که به وسیله آن روابط مشاغل بر پایه ‏سلسله مراتب اداری نشان داده می شودشبکه روابط نامبرده ترکیب سازمان رسمی را ‏تشکیل می دهد که معمولاً به شکل هرم یا مثلثی مجسم می گردد و در معنای محدود از ‏جمع رده های سازمانی به ترتیب سلسله مراتب اداری تشکیل می شود.‏
تعریف سازمان غیر رسمی: به گفته سایمون، اسیتبرگ و تامپسون سازمان غیر ‏رسمی عبارت است از الگوهای رفتارهای واقعی – یعنی شیوه ای که اعضای سازمان ‏واقعات رفتار می کنند که با طرح رسمی سازمان مطابقت ندارند ‏. ‏


تعداد صفحات : 47 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,