دانلود مقاله روشهای تدریس
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله روشهای تدریس

دانلود مقاله روشهای تدریس – تحقیق

در این پست از سایت وطن فایل مقاله ای در مورد روشهای تدریس برای دانلود شما کاربران گردآوری کرده ایم شما می توانید بعد از پرداخت تحقیق روشهای تدریس دانلود نمائید

 

Paper teaching methods

 

مقدمه
تعریف روش
« روش در مقابل واژه ی لاتینی «متد » به کار می رود ، وواژه ی متد در فرهنگ فارسی « معین » و فرهنگ انگلیسی به فارسی «آریانپور »به :روش ، شیوه ،راه ،طریقه ، طرز ، اسلوب معنی شده است . به طور کلی «راه انجام دادن هر کاری » را روش گویند .روش تدریس نیز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقی برای ارائه درس می باشد .


تقسیم بندی روش تدریس :
۱ ـ روشهای تاریخی   ۲ ـ روشهای نوین « صفوی ، ص ۲۳۹، ۱۳۷۰)

« اصطلاح تدریس ،اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می رسد ،اکثر معلمان و مجریان برنامه های درسی با معنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند . برداشتهای مختلف معلمان از مفهوم تدریس می تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ی کار کردن با آنها تأثیرمثبت یا منفی بر جای گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدریس می تواند دلایل مختلفی داشته باشد ؛از مهمترین آنها ضعف دانش پایه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاههای مختلف تربیتی است. گاهی آشفتگی و اغتشاش در درک مفاهیم تربیتی به حدی است که بسیاری از کارشناسان ، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش ، آموزش ،تدریس و حرفه آموزی را یکی تصور می کنند وبه جای هم به کار می برند . این مفاهیم اگر چه ممکن است در برخی جهات وجوه مشترک و در هم تنیده داشته باشند ، اصولاً مفاهیم مستقلی هستند و معنای خاص خود را دارند

فهرست مطالب
مقدمه : ۱
تعریف روش: ۱
تقسیم بندی روش تدریس : ۱
روش های نوین تدریس… ۵
روش کنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی ). ۵
روش شاگــــرد ـ استــــادی.. ۵
روش چند حســـی ( مختلط ). ۶
روش حل مسئلــــه. ۷
روش پـــــروژه ای.. ۸
شیــــــوه سخنــــــرانی.. ۹
شیوه بازگویـــی.. ۹
شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ.. ۱۰
شیوه تمــــرینی.. ۱۱
شیـــــوه بحثــــی.. ۱۱
شیــــوه نمایشــــی.. ۱۲
شیــــوه گـــــردش علمـــــی.. ۱۴
استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری.. ۱۵
الگــــوی کاوشگــــری به شیوه حقـــــوقی.. ۱۵
الگــــوی آمــــوختن کنتـــــرل خود. ۱۶
الگــــــــوی ایفای نقش… ۱۷
روش کارگاهـــــــی.. ۱۸
روش سخنــــرانی.. ۱۸
سمینـــــار. ۱۸
کنفــــــــرانس… ۱۹
سمپـــــــوزیــــــوم. ۱۹
روش تدریس کارگاهـــــی.. ۱۹
مــــرحله فعالیت و کار. ۱۹
مرحله درسی کوتاه و فشرده: ۲۰
مرحله مشارکت و جمع بندی: ۲۲
الگـــــوی دریافت مفهـــــوم. ۲۲
الگــــوی تفکـــــر استقرایــــی.. ۲۳
الگـــوی آمــــوزش کاوشگــــری.. ۲۴
الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــده. ۲۵
الگوی یادسپاری.. ۲۶
الگوی رشد عقلی.. ۲۷
الگوی کاوشگری علمی.. ۲۷
الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم. ۲۸
الگـــوی بدایع پــــردازی ( افـــزایش تفکــــر خلاق ). ۲۹
مراحل تدریس الگو عبارتنداز: ۳۰
الگــــوی آگاهی یابی.. ۳۰
الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی ). ۳۲
الگــــوی آمــــوزش آزمایشگاهــــی.. ۳۳
الگـــوی کاوشگـــــری علـــوم اجتماعـــــی.. ۳۳
الگـــوی آمــــوزش برای رشد مفهــــوم و مهـــارت.. ۳۴
منابع: ۳۶………….


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 50 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,