مقاله رهبری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله رهبری

مقاله رهبری

ددانلود مقاله رهبری مقاله رهبری در مدیریت تحقیق مقاله رهبری اخلاقی مقاله رهبری در سازمان مقاله رهبری خدمتگزار مقاله رهبری تحول آفرین مقاله رهبری تبادلی مقاله رهبری آموزشی مقاله رهبری و مدیریت مقاله رهبری معنوی تحقیق در مورد رهبری تحقیق در مورد مدیریت و رهبری تحقیق در مورد رهبری در مدیریت تحقیق درباره وظایف رهبری تحقیق در مورد هدایت و رهبری

Leading paper

دانلود مقاله رهبری

رهبری

شکی نیست که چگونگی رهبری در طرز سلوک و رفتار کارمندان و بالنتیجه در تحقق هدف و کارآئی سازمان ، مؤثر می باشد. صرف نظر از اصول و فنون سازمانی، رهبر خوب می تواند بسیاری از مشکلات دستگاه را حل نماید. اغلب اتفاق افتاده است که تغییر رؤسای سازمان در نتایج عملیات دستگاه مؤثر واقع گردیده.

تجربه ژنرال برادلی، رئیس کل ستاد نیروهای نظامی آمریکا در جنگ دوم جهانی ، یک مثال کلاسیک در مورد اهمیت رهبری به شمار می رود. در زمان جنگ لشکر پیاده نظام شماره ۹ آمریکا ، تحت فرماندهی شخصی که قدرت رهبری نداشت ،به جبهه فرماندهی فرستاده شد. نتایج عملیات افراد واحد مزبور به قدری نامطلوب بود که مشاوران برادلی پیشنهاد کردند لشکر پیاده نظام شماره ۹۰ منحل گردد و افراد ان به واحدهای دیگر ملحق شوند. برادلی با این پیشنهاد مخالفت نمود ، زیرا به نظر وی « افراد کلیه لشکرهای نظامی یکسان هستند. آن چه موجب اختلاف نتایج عملیات آنان می گردد، چگونگی رهبری است»‌. بدین ترتیب لشکر مذکور منحل نگردید، بلکه فرمانده مناسبی برای رهبری آن انتخاب شد. فرمانده جدید تغییرات متعددی در سازمان شانزده هزار نفری لشکر مزبور داد. وقتی که او فرماندهی لشکر شماره ۹۰ را برای تصدی شغل دیگری ترک نمود ، جانشین وی وارث یکی از بهترین لشکرهای نظامی در جبهه جنگ متفقین گردید.

تجربه مذکور در فوق، و تجربیات متعدد دیگر ، نشان می دهد که چگونگی رهبری تأثیر قابل توجهی ، در طرز رفتار و نتایج فعالیت های افراد دارد. بدین جهت بررسی خصوصیات رهبری، روابط رهبری با سایر افراد گروه و تأثیر متقابل روابط مذکور در تحقق هدف های سازمان، در اینجا لازم به نظر می رسد.

نظریه رهبری

اصطلاح «‌ رهبری » در گفته ها و نوشته های سیاستمداران ، مدیران مؤسسات دولتی و صنعتی و نویسندگان علوم اجتماعی زیاد به کار می رود. با این وصف علیرغم تحقیقات و بررسی های متعددی که در این باره به عمل آمده است  در مفهوم واقعی آن وحدت نظر وجود ندارد. و هنوز تحقیق و تتبع به منظور تدوین نظریه کاملی که حاوی جمیع جهات مسأله مهم رهبری باشد ، ادامه دارد. بی شک چگونگی رهبری در طرز رفتار کارمندان ، و بالنتیجه در تحقق هدف و کارآئی سازمان، مؤثر است و به همین دلیل دانشمندان علوم اداری با علاقه زاید الوصفی در تکمیل نظریه رهبری و شناسائی عناصر متشکله آن ، با سایر علمای علوم اجتماعی گام بر می دارند.

منظور از این بحث بررسی نتایج تحقیقاتی است که از نظر علمی درباره رهبری و عناصر اساسی آن به عمل آمده تا بدین وسیله درک موضوع و تشخیص عوامل مؤثر در تحریک و برانگیختن افراد به همکاری و کوشش برای تحقق هدف های عالیه سازمان، با عمق و واقع بینی میسر باشد. تفسیر و بررسی نتایج تحقیقات مذکور اجرای پژوهش های تازه را تسهیل کند، و لااقل از مجموعه نتایج تحقیقاتی که تاکنون به عمل آمده می توان فرضیه یی بنا نمود که شامل عناصر اساسی و متغیرهای مهم رهبری باشد.

چون در تعریف و شناسائی عناصر تشکیل دهنده رهبری ، دشواری های قابل توجهی وجود دارد، بدین جهت بهترین طریقه برای تحقق درباره رهبری این است که با شیوه های آماری عده ای از افراد که در سازمان شاغل پست های مدیریت هستند انتخاب شوند و نتیجه کار و توانائی آنان در تحقق بخشیدن به هدف های دستگاه بر حسب صفات شخصی و مهارت های رفتاری مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که چه صفات و مهارت های رفتار خاصی مدیران موفق را از مدیران ناتوان متمایز می سازد.

درباره وظایف رهبری ،یعنی اینکه شخص در مقام رهبری چه وظایفی را باید انجام دهد، نظریه های مختلفی وجود دارد. نتایج بررسی های دانشگاه اوهایو نشان می دهد که وظایف اساسی رهبر که در همه حال معرف نقش رهبری به شمار می رود، بدین قرار است :

۱- حفظ عضویت : برای این منظور رهبر سازمان با سایر افراد گروه روابط نزدیک و تماس های متعدد برقرار نموده و مورد قبول آنان واقع می گردد.

۲- تأمین هدف : مسئولیت اساسی رهبر هماهنگ کردن فعالیت های دسته جمعی به منظور تحقق هدف مشترک است.

۳- تسهیل روابط گروهی : رهبر می کوشد تا روابط متقابل مؤثری را میان اعضاء سازمان برقرار سازد و موجبات همبستگی افراد گروه را فراهم نماید. برای این منظور ارتباطات نقش مهمی بعهده دارد.

برای بررسی منظم نتایج تحقیقات مورد مطالعه ، نخست تحول و تطوری را که تاکنون در نظریه رهبری صورت گرفته به ترتیب تاریخ و قدمت زمان باختصار شرح می دهیم ، و سپس براساس نتایج حاصله از این تحقیقات رهبری را تعریف می کنیم و به شرح عناصر اساسی و شیوه های مختلف آن می پردازیم.

فهرست مطالب

عنوان—–صفحه

رهبری—–۱

نظریه رهبری—–۲

مرحله اول تحقیقات—–۴

مرحله دوم تحقیقات—–۷

مرحله سوم تحقیقات—–۸

عناصر رهبری—–۹

روابط متقابل—–۱۰

موقعیت خاص رهبر—–۱۳

وصول به هدف با هدف های مشخص—–۱۶

شیوه های رهبری—–۱۷

عوامل ذاتی مدیر—–۱۹

عوامل ذاتی مرئوسین—–۱۹

عوامل ذاتی موقعیت—–۲۰


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 27 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]