مقاله رنگ در تلوزیون های رنگی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله » عمران و معماری  »  مقاله رنگ در تلوزیون های رنگی

مقاله رنگ در تلوزیون های رنگی

دانلود مقاله رنگ در تلوزیون های رنگی تحقیق رنگ در تلویزیون نور و رنگ در تلویزیون رنگ زرد در تلویزیون رنگ تلویزیون رنگی بهم ریختگی رنگ تلویزیون خرابی رنگ تلویزیون علت تغییر رنگ تلویزیون مشکل رنگ تلویزیون تغییر رنگ تلویزیون سامسونگ تعمیر رنگ تلویزیون مقاله تلویزیون رنگی مقاله تلویزیون هوشمند مقاله تلویزیون led مقاله تلویزیون دیجیتال مقاله تلویزیون lcd مقاله تلویزیون های سه بعدی

Color Paper color TV

نورمرئی یا قابل رویت به امواج الکترومغناطیسی که دارای طول موج بین ۳۷۰ تا۷۸۰ نانومتر باشند نورمرئی یا قابل رویت گفت می شود .حساسیت چشم انسان نسبت به تمام موج ها یکسان نبوده وهر طول موج به یک رنگ خاص دیده می شود. بطور کلی چشم طبیعی انسان قادر به تشخیص وتفکیک بیش از یکصدوهشتاد نوع رنگ با شدت های مختلف است.

بعبارت دیگر هر رنگ با یک فرکانس خاص مشخص می شود . سرعت نور واواج الکترومغناطیسی در خلاء ثابت وبرابر درنظر گرفته می شود. طول موج برابر فرکانس را برابر f وسرعت را برابرc درنظر بگیریم ، بین این پارامتر ها رابطه : برقرار خواهد بود. پهنای باند تلویزیون رنگی همانطوریکه گفته شد چشم انسان قادر به تشخیص وتفکیک بیش از ۱۸۰ نوع رنگ مختلف می باشد . این رنگها با شدت وروشنائی های متفاوتی وجود دارند. بنابراین درارسال تصاویر رنگی پهنای باند عظیمی غیر ممکن وبسیار مشکل است.

بنابراین باید به روش های خاصی این پهنای باند کاهش پیداکرده وبرابر پهنای باند ارسال تصاویر سیاه و سفید شود. توجه داشته باشید که پهنای باند تصویردر تلویزیون سیاه وسفید(درسیستم ۶۲۵ خطی با فرکانس عمودی ۵۰ هرتز ) حدود ۶ مگاهرتز می باشد . (BW=۶mhz) در ادامه بحث نحوه کاهش پهنای باند بیان خواهد شد . ترکیب رنگها با ترکیب ومخلوط نمودن رنگهای اصلی قرمز ، سبز ، آبی سایر رنگها ساخته می شوند. برای نشان د ادن نحوه رنگها از دایره رنگ یا دایره نیوتن استفاده می شود. توجه داشته باشید که نحوه ترکیب رنگها در بحث نور واپتیک با رنگهای نقاشی و روغنی متفاوت است . دراینجا هر منبع نور رنگ اصلی را معادل یک دایره نقاشی فرض می کنیم .

نقاطی که دو دایره با هم تداخل می کنند. نشان دهنده ترکیب آن دو رنگ است ورنگ سفید ترکیبی از هر سه رنگ اصلی است .بعبارت دیگر بودن هر سه رنگ نشان دهندهخ رنگ سفید ونبودن هر سه رنگ نشان دنده رنگ سیاه است. اصل رنگ هر رنگ دارای طول موج مشخصی است . این طول موج با طول موج سایر رنگها متفاوت بوده وسبب تمایز رنگها از یکدیگر می شود.به این معنی که طول موج رنگ سبز با رنگ آبی متفاوت است . طول موج رنگهای اصلی قرمز ،سبز، وآبی به ترتیب برابر می باشند . طول موج بقیه رنگها در محدوده تا قراردارند . شکل ۲ محدوده طول موج های مرئی و قابل رویت توسط چشم انسان اشباع رنگ Saturation هررنگ دارای یک طول موج اصلی است .

ولی سایر طول موج ها نیز همراه طول موج اصلی وجود دارند. میزان این طول موج ها یا بعبارت دیگر رنگ سفید موجود در کنار رنگ اصلی نشان دهنده اشباع رنگ خواهد بود. هر چه میزان نور سفید همراه یک رنگ بیشتر باشد درصد اشباع آن کمتر خواهد بود. منابع نور خالص قرمز ،سبز،آبی وسایر رنگها دارای اشباع ۱۰۰% هستند. ولی درجه اشباع رنگ سفید ۰ است . توجه داشته باشید در طبیعت منابع نور خالص (واقعی ) یا اشباع ۱۰۰% وجود ندارند. عوامل مشخص کننده رنگ هر نور ورنگ قابل رویت با سه عامل مهم مشخص می شود. عامل اول روشنائی (لومینانس Luminance یا برایتنس Brightness ) است .این عامل همان Yروشنائی درتلویزیون سیاه وسفید است . دومین عامل ، عامل رنگ وجزءکرومینانانس Chrominanceاست . طول موج تعیین کننده عامل رنگ وجزء اصلی آن است . سومین عامل درصد اشباع یا غلظت رنگ (saturation)است که بین آن ۰ تا ۱۰۰% تغییرپیدا می کند. در تلویزیون رنگی باید اطلاعات مربوط به این سه عامل رنگی برابر سیگنال سیاه وسفید به اضافه سیگنال رنگ است وخود سیگنال رنگ شامل دو عامل کرومینانس واشباع است.

نحوه ترکیب وساخت سیگنال های رنگ در سیستم های مختلف یکسان است .


قیمت فایل : 1000 تومان | تعداد صفحات : 6 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]