مقاله رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مقاله رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مقاله رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه
انسان دارای حسی است به نام بینایی، که این عمل را جز چشمهای او چیز دیگر میسر نمی گردند. جهان هستی را بوسیله این دو عضو کوچک پیچیده و حساس می توانیم ببینیم جهانی که تمام اجزا و اشیای آن مشخصه ای به نام رنگ دارند.
هنگامیکه چشمان، بسته‌اند، جز سیاهی و تاریکی چیزی وجود ندارد ولی به محض گشودن آنها دنیا پراز رنگهای مختلف تصویر وارونه پرده حساس اتاق تاریک چشمانمان می گردد و عمل دیدن انجام می پذیرد در واقع اگر رنگهای مختلف تصویر نداشت. چرا که همانگونه که صدا اعصاب شنوایی را تحریک می‎کند و عمل شنیدن بوقوع می پیوندد و به دنبال آن عکس العمل در فرد بوجود می آید، رنگ نیز پس از تأثیر و تحریک اعصاب گیرنده خود موجب دیدن و مهمتر از آن سبب ایجاد دخالت انگیختگی در فرد می‎شود.
روانشناسی و فیزیولوژی رنگها و نحوه تأثیر آنها در حالتهای رفتاری و روانی افراد از مباحث بسیار مهمی اند که در زمینه رنگها قابل طرح و بررسی اند.
هر رنگی به مقتضای خاصیت خود به نوعی در روان انسان اثر می گذارد. که بی ربط به رفتارهای اجتماعی روانی او نیست. انتخاب رنگ اتاق، کتاب، میز، لباس و … همیشه موردتوجه آدمی بوده و کسی می خواهد رنگ دیوارهای اتاقش کرم باشد یا دیگری سبز کم رنگ و …
اینها همه گویایی تأثیر رنگ در انسان اند. بطوریکه هر فردی بنا به مسایل درونی خود به رنگی انس دارد و آن را می پسندد.

فهرست مطالب
گواهی
سپاسگذاری
تقدیم
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
موضوع پژوهش
بیان مسئله
هدف پژوهش
فرضیه پژوهش
اهمیت مساله
متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعریف رنگ
تعریف عملیاتی شخصیت
فصل دوم: ادبیات (پیشینه) تحقیق
بخش اول: رنگ ها
مقدمه
تاریخچه رنگ
منشاء و اهمیت رنگ
صفات رنگ
روانشناسی رنگها
تاثیرات رنگها بر روی احساس و فکر و روان انسان
رنگهای اصلی و کمکی
جنبه های عاطفی شخصیت
رنگهای کمکی
پیشینه پژوهش (آزمایش لوشر)
رنگ قرمز
رنگ زرد
رنگ نارنجی
رنگ آبی
رنگ سبز
رنگ بنفش
رنگ قهوه ای
رنگ خاکستری
رنگ سیاه
تداعی رنگ و نماد گرایی رنگ
بخش دوم- شخصیت و انواع آن
تاریخچه ای از نظریه های شخصیت
ریشه و معنای واژه شخصیت
تعریف شخصیت
انواع شخصیت
سنخ شناسی یونگ
نظریه آیزنیک
جنبه های توصیفی شخصیت از دیدگاه آیزنیک
بعد درون گرایی- برون گرایی
روان نژندان
روان پریشان
عوامل سببی
فصل سوم: طرح پژوهش
جامعه تحقیق
نمونه تحقیق
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
اعتبار (پایایی) ورودی پرسشنامه شخصیت آیزنیک
نحوه طرح و اجرا آزمون
شیوه آماری مورد استفاده
فصل چهارم: بیان و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده های آماری
جدول شماره ۲
تفسیر و نتیجه کلی جدول شماره ۲
فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
توصیه هایی برای پژوهشهای بعدی
محدودیت های پژوهش
تحلیل و نتایج کلی تحقیق
فهرست منابع فارسی
پیوست
پرسشنامه آیزنک
جدول تبدیل نمره خام به رتبه درصدی آیزنک


قیمت فایل : 9500 تومان | تعداد صفحات : 97 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]