مقاله در مورد اشکالات بتنی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله در مورد اشکالات بتنی

مقاله در مورد اشکالات بتنی

Concrete bugs article

دانلود مقاله در مورد اشکالات بتنی

اشکالات بتن
۱- ترکها:crackc
تغییر ترکها بتن احتمالاًعادی ترین کاراست.ترکها بوسیله عوامل مختلفی بوجود می آیند.دونوع ترک وجود دارد :فعال وغیرفعال dormant&active. ترک غیر فعال،مثل ترک انقباض وتکیدگی بتن در اثر از دست دادن آب drying shrinkage،بوجود می آید واز آن ترکهایی است که احتمال ندارد در وضع و خصوصیت تغییری کند، وممکن است نادیده گرفته شود. ترکهائیکه در طول وعرض افزایش می یابند یازیربارهاloadsحرکت یاجابجایی movement نشان می دهندفعال درنظر گرفته می شوند. چنین ترکهایی می بایستی بمحض اینکه دیده شوندمرمت گردند،تا ازگسترش آنها بعنوان مشکل جدی درآینده فوراًجلوگیری شود.

الف- ترکها:علل،CRACKS:CAUSES
متاسفانه،ترکهابوسیله بسیاری شرایط مختلف که دلایلی برای پیدایش آنها براحتی تعیین نمی شودبوجود می آیند.بعضی ترکها هنگامی که بتن درحالت خمیری یا درزمان گیرش اولیه است.ایجادمی شوند.ترک خوردگی بوسیله یکی از عوامل دیل بوجود می آید:

۱-نشست settlement ناشی از بستر کوبیده ناپایدارunslable
۲-گسیختگی سطح زیراساسsubbase
۳-اجرای غالب نامرغوب وبد
۴-عدم وجود کافی میلگرد ویا مکان نامناسب آن
۵-زنگ روی میلگرد فولادی
۶-بتن یا اسلامپ بالا
۷-ویبره زدن ناکافی یا نادرست
۸-عدم عمل آوردن بتنcurinj
۹-تغییرحجم ناشی از نشست دربتن خمیری
۱۰-لرزاندی شدیدزمین در همان نزدیکی،مثل شمع کوبpile driver
۱۱-برداشتن قالبهاقبل از اینکه بتن به اندازه کافی به عمل آمده باشد
۱۲-فقدان یا ناکافی بودن درزهای کنترل و انبساطexpamsom

تصمیم درباره اینکه آیا بعضی از این ترکها ترمیم شوند یا خیر،تاحدودی ،به استفاده بعدی سطح بتن خراب بستگی دارد. بتن غیر فعال روی کف بتونی که به وسیله سرامیک یا رویه پوشیده می شودکمی یا هیچ مراقبتی احتیاج ندارد.همین نوع ترک که خارج از ساختمان پیدا می شود برای جلوگیری ازفعال شدن آن تحت شرایط عادی از ترکهای سطح خارجی که در معرض زیادتر تغییرات در حجم هستند،جدی تر شوند.

ب- ترکهای تنشی :stress cracks
گر چه بعضی ترکها در جریان یا کمی بعد ازریختن بتن به وجود می آیند،سایر ترکها هفته ها،یا ماهها،بعد از اینکه بتن سخت شده است ظاهر می شوند.
غالباٌ این ترکها ناشی از بارهای کاربردی هستند.پیش از اینکه بتن مقاومت کافی برای نگه داشتن تنش وارده را به دست آورده باشد.

وقتی که بتن ۲۴۶ کیلوگرم بر سانتی متر مربع(۳۵۰۰psi )ریخته می شود،انتظار نمی رود که مقاومت فشاری تحت شرایط عادی تا یک ماده بعد به دست آید .در هوای سرد،که برای عمل آوردن درست بتن مساعد نیست، ممکن است زمان به مقاومت رسیدن بتن ۶ هفته یا طولانی ترباشد.بتن دارای مقاومت خمشی پائینی low flexural می باشد،که به ندرت بالای ۶۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع(۶۵۰psi ) است،وتا اندازه ای به مقاومت فشاری ارتباط دارد. اگر هردوعامل بالا به خاطر سپرده شوند،به سادگی مشاهده می گردد که بار روی کف بتنی قبل از اینکه مقاومت کامل خودش را به دست آورده باشد ممکن است ترک خوردگی ایجاد کند.

بعد از تغییر حجم اولیه در بتن خمیری، که ناشی از مقداری نشست جامدات،و افت مقداری آب مخلوط به علت تبخیر است،بتن به تغیی حجم در حالت سخت شده ادامه خواهد داد.
تغییرات در درجه حرارت،یخ بستن وآب شدن،هوا دیدگی ، ودوران خیس شدن و خشک شدن تغییرات حجم بتن را ایجاد می کند. عدم وجود یا مکان نادرست درزهای کنترل و انبساط جایی که تغییرات حجم بیش از حد است ترکهای غیر ضروری را به وجود می آورد. بتن ریخته شده روی بستر یخ زده نزدیک جریانات سریع هوا blasts ویبره زدن نادرست،وسایر تاثیرات در ترکیب مشکلاتی دربتن سخت شده را سبب می شود.

۲-مقدمه در مورد خوردگی
هنگامی که از بتنی با کیفیت بالا که دارای پوشش کافی برای آرماتورها باشداستفاده شود،از پدیده خوردگی جلوگیری می شود.این محافظت به دلیل درصد بالای خاصیت قلیایی در بتن است(ph نزدیک ۱۳)،که درلایه ی نازک خاکستر رنگ و تاثیر پذیری که بر روی سطح میلگرد است،ایجاد می گردد.اما محافظت از خوردگی،حل مساله به صورت دائمی نخواهد بود.محیط اطراف همیشه تمایل به تاغثیر برروی بتن ونهایتاًتخریب این لایه تاثیر پذیرخواهد داشت. که تخریب این لایه نیز ممکن است ناشیاز کلرایده های در اطراف آراماتورها وکربناسیون لایه پوششی بتن باشد . این مکانیزم وفرایند آن در قسمت بعد تشریح می گردد.

مدت زمانی که سپری می شود تا این لایه تاثیر پذیر تخریب گردد معمولا به پریود period of initiationمعروف است .این مدت زمان به عوامل زیر وابسته است :

فهرست مطالب
عنوان
اشکالات بتن
۱- ترک
الف- علت ترک
ب- ترکهای تنشی
۲- خوردگی
– کنترل ترک خوردگی در سازه های بتن
۱- سازوکارترک خوردگی در بتن
الف- مقدمه
ب- شکست
۲- کنترل ترک خوردگی ناشی ازجمع شدگی خشک
الف – مقدمه
ب- شکل گیری ترک
ج- عوامل مؤثردرجمع شدگی خشک
د- بتن تعدیل کننده جمع شدگی
۳- اثر ترک خوردگی دراز مدت
الف مقدمه
ب – تأثیرات محیطی
ج- استفاده ازپلیمرها دربهبود مشخصات ترک خوردگی
۴- کنترل ترک خوردگی دربتن ریزیهای پر حجم
الف – مقدمه
۱-کنترل ترک خوردگی
۵- کنترل ترک خوردگی از طریق اجرای صحیح ساخت وساز
الف – مقدمه
ب- نشست
ج- دستورالعمل های لازم برای به حداقل رسیدن جمع شدگی خشک
۶- نتیجه گیری


قیمت فایل : 3500 تومان | تعداد صفحات : 30 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]