مقاله درباره چارچوب حسابداری مدیریت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  مقاله درباره چارچوب حسابداری مدیریت

مقاله درباره چارچوب حسابداری مدیریت

دانلود مقاله درباره چارچوب حسابداری مدیریت

دانلود مقاله درباره چارچوب حسابداری مدیریت

چارچوب حسابداری مدیریت
سازمانها و مدیران جهت تصمیم گیری به اطلاعات مربوط به بهای تمام شده و هزینه ها و آنچه باعث ایجاد این هزینه ها می شود نیاز دارند. تعداد زیادی از استفاده کنندگان از اطلاعات بهای تمام شده و هزینه ها در مورد این اطلاعات و به خصوص روشهای مختلف رقیب برای انداره گیری هزینه ها نظیر تئوری محدودیتها ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، هزینه یابی استاندارد ، هزینه یابی ظرفیت ، هزینه یابی هدف دارای ابهام می باشند؛ عامل دیگر ایجاد ابهام، نتایج تحقیقات ارائه و منتشر شده توسط گروههای حرفه ای مختلف می باشد.
در نتیجه، مدیران و کارمندان به واسطه مواجهه با روشهای و راه حل های مختلف دارای ابهام زیادی می باشند. پاسخ انتخاب گزینه صحیح نمی باشد بلکه پاسخ ترکیبی از روشها است زیرا که روشهای مختلف بها یابی ضرورتاً رقیب نمی باشند. آنها را می توان با هم تطبیق داد یا با هم ترکیب نمود زیرا که همه این روشها مصرف منابع اقتصادی را اندازه گیری می نمایند.
کسی که برای مدیران یک سازمان می کرد پرسید که این همه مشاور و دانشگاهی به چه درد می‌خورند؟ او ادامه داد، مدیران ابهام نمی خواهند. آنها حمایت قابل اطمینان و داده ها و اطلاعات واقعی می خواهند که برای تصمیمات بهتر به آنها کمک می کند. آنها همچنین می خواهند بدانند که برای تصمیمات مشخص چه مفروضاتی باید در مورد منطق یا استثناء های اطلاعات مربوط به هزینه در نظر گرفته شود و این که آیا می توان در مورد یک هزینه مشخص فرض نمود که رفتارش متناسب با تغییر در سایر عوامل ثابت یا تغییر باشد.
بنابراین نیاز برای ارائه یک چارچوب جامع برای اندازه گیری هزینه وجود دارد. یک چارچوب قابل فهم یک علم و دانش موشکی نیست آن را می توان ایجاد و بصورت مفصل ارائه نمود. این مقاله چنین چارچوبی را ارائه می دهد. آیا آن کامل است؟ احتمالاً نه . اما آن رویکرد جامعی است که می تواند به مدیران غیر مالی فهم مناسبی از حسابداری ارائه دهد.

اندازه گیری و استفاده از اطلاعات بهای تمام شده
تمرکز در این جا بر حسابداری مدیریت بوده و حسابداری مالی مد نظر نمی باشد. حسابداری مالی، گزارشگری خارجی را دنبال می‌‌کند. گزارشاتی برای بانکها، صاحبان سهام، شرکتهای سهامی عام دیگر و برای قانون گذاران دولتی ارائه می‌کند. گزارشگری مالی اجبار و الزامی است و نحوه حسابداری بوسیله قوانین اتخاذ شده توسط نهادهای قانونگذاری و نهادهای تدوین کننده استاندارد قانونمند شده است.
در اغلب کشورها، حسابداری مالی از اصول پذیرفته شده حسابداری پیروی و تبعیت می کند. بعضی افراد از اصول پذیرفته شده حسابداری به عنوان دام وتله نام می برند. علت آن این است که سازمانی که بر روی این ارقام برای تصمیم گیری تکیه می کند ممکن است از ارقام و اطلاعات مربوط تر و روشهای مناسب تر برای محاسبه هزینه ها و حاشیه سود غافل شود. در مقابل اطلاعات حسابداری مدیریت در داخل سازمان بوسیله مدیران و گروههای کاری برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. اگر شما مقررات حسابداری مالی را رعایت نکنید ممکن است به زندان بروید. شما ریسک رفتن به زندان را در صورت ضعیف بودن حسابداری مدیریت تدارید اما شما ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را دارید. از سوی دیگر در راستای بهبود عملکرد سازمانی در صورت نبود اطلاعات حسابداری مدیریتی حاشیه خطا افزایش می یابد.
در بالاترین سطح حسابداری مدیریت دو جزء اصلی شامل اندازه‌گیری هزینه ها و استفاده از اطلاعات هزینه وجود دارد.
شکل ۱، چارچوب کلی درختی برای حسابداری مدیریت شامل درخت، شاخه ها، و برگها ارائه می دهد. در این چارچوب، هر شاخه را می توان به شرح زیر به اجزاء بیشتری تقسیم نمود.
۱٫ اندازه گیری هزینه ها شامل:
– جمع آوری داده های هزینه
– تخصیص منابع هزینه بصورتی منطقی و معقول به اجزاء سازمان
۲٫ استفاده های اطلاعات هزینه که دارای سه مقوله اصلی زیر می باشد:
– کنترل عملیات
– بررسی و ارزیابی
– برنامه ریزی


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 20 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]