مقاله حمل و نقل در چاه
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله حمل و نقل در چاه

مقاله حمل و نقل در چاه

Transport Paper in the well

دانلود مقاله حمل و نقل در چاه

جرثقیل ها
آشنایی – در بعضی موارد به ویژه در تونلهای مورب، کشش واگونها در روی خط آهن با ‏استفاده از جرثقیل و کابل انجام می گیرد. برای حمل و نقل واگونها به وسیله جرثقیل می توان ‏از یک یا دو رشته کابل و از یک کابل بی انتها استفاده کرد.‏
از جرثقیل یک کابله برای بابربری در سطوح شیب دار استفاده می شود. زیرا با این وسیله، ‏فقط می توان واگونها را به طرف جرثقیل کشید و حرکت واگو.نهای خالی، در اثر نیروی وزن ‏انجام می گیرد، در مواردی که در سطوح افقی از این نوع جرثقیل استفاده شود، واگونهای ‏خالی را بایستی به وسلیه دست جا بجا کرد.‏
اگر جرثقیل دارای دو استوانه و دو رشته کابل باشد، با آن می توان واگونهای پر و خالی را به ‏طور همزمان جابجا کرد. بطوریکه دیده می شود، دستگاه دارای دو استوانه هم محور است و ‏در هر مورد، واگونهای پر به طرف جرثقیل کشیده می شود و واگونهای خالی در اثر وزن ‏خود، به طرف پائین سطح شیبدار حرکت می کنند. با استفاده ائز یک کابل بی انتها، که به دور ‏دو استوانه پیچیده شده است، می توان حرکات واگونها را در روی ریل در سطوح افقی نیز ‏تأمین کرد.‏
در مواردی که از ذو رشته کابل و یا کابل بی انتها استفاده می شود، تونل حتماً بایستی دارای ‏دو رشته خط آهن باشد که از روی یکی از آنها واگونهای پر و از روی دیگری واگونهای خالی ‏حرکت کنند.‏
قسمتهای مختلف جرثقیل – مهمترین قسمت های جرثقیل عبارت از موتور، جعبه دنده، ‏استوانه، ترمز و کابل است که در زیر به شرح آنها می پردازیم.‏
الف – موتور – موتور جرثقیل بسته به موقعیت کاربرد آن، ممکن است از نوع الکتریکی، ‏دیزلی یا هوای فشرده باشد. در معادن زغال حاوی گاز و گرد زغال، از نظر رعایت اصول ‏ایمنی، معمولاً نوع هوای فشرده را به کار می برند. و مجموعه موتور، جعبه دنده و استوانه را ‏روی پی بتونی در محل نصب می کنند. با استفاده از موتورهای الکتریکی ضد جرقه، می توان ‏جرثقیل های برقی را نیز در معادن زغال گازدار به کار برد. بدیهی است در معادن فلزی ‏استفاده از انواع برقی باصرفه تر است.‏
ب-جعبه دنده – از آنجا که معمولاً سرعت موتورها زیاد است، لذا برای کاهش سرعت و ‏امکان انتخاب سرعت های مختلف برای استوانه، از جعبه دنده استفاده می کنند. بدین ترتیب ‏نیروی موتور از طریق جعبه دنده مبه استوانه منتقل می شود.‏
ج-استوانه-استوانه قسمتی از دستگاه است که کابل به دور آن پیچیده شده و بدین ترتیب ‏گردش این استوانه باعث کشیده شدن کابل می شود.‏
د-ترمز-استوانه در دو طرف دارای لبه هائیست که در زیر آن کفشک های ترمز قرار دارد و ‏با فشار دادن اهرم ترمز، کفشک ها به این قسمت از استوانه می چسبد و باعث توقف آن یم ‏شود.‏
توقف و چرخش جرثقیل توسط یکنفر متصدی انجام می گیرد.‏
هـ – کابل – کابل از جمله مهمترین اجزاء جرثقیل است و بایستی به طور دایم مورد بررسی ‏قرار گیرد.‏
کابل از مفتول های فولادی که به یکدیگر پیچیده شده اند تشکیل می شود. برای رعایت اصول ‏ایمنی، کابل ها را بایستی مرتباً بررسی و در صورتیکه دارای زدگی باشد، آنها را تعویض ‏کرد.‏
تأسیسات ویژه خط جرثقیل – برای اینکه ضمن کار جرثقیل، کابل به ریل و تراورس مالیده ‏نشود و از بین نرود، در فواصل لازم بایستی تعداد قرقره های هدایت کننده در سطح خط ‏آهن نصب کرد، همچنین در مواردی که ریل خمیده باشد، برای جلوگیری از سایش کابل به ‏دیوارها، از قرقره های هرزگرد استفاده می کنند.‏
جرثقیل های برقی – هیدرولیکی – امروزه برای استفاده در قسمتهای مختلف معدن، جرثقیل ‏هایی ساخته شده است که با یک موتور هیدرولیکی کوچک کار می کند و این موتور ‏هیدرولیکی، خود به وسیله موتور الکتریکی تغذیه می شود.‏
این دستگاه سبک و قابل حمل و نقل است و در ضمن قدرت زیادی دارد و به آسانی می توان ‏آنرا جابجا کرد. از این دستگاه علاوه بر حمل و نقل در تونلهای مورب، در نقاط دیگری از ‏معدن نیز می توان استفاده کرد که موارد استعمال آن به طور ساده در شکل ۲۰ نشان داده ‏شده است.

فهرست مطالب
‏۱-اجزای سیستم باربری
‏۱-۱-قسمتهای سطحی
‏۱-۱-۱-اطاقک بالابر
‏۱-۱-۲-دکل
‏۱-۲-قسمتهای داخل چاه
‏۱-۲-۱-اسکیپ
‏۱-۲-۲-قفس
‏۱-۲-۳-هادیهای چاه
‏۱-۳-قسمتهای زیرزمین
‏۱-۳-۱-بونکر
‏۱-۳-۲-سنگ شکن
‏۱-۳-۳-دهانه یا انباره بارگیری
‏۱-۳-۴-تسهیلات انتقال وسایل و افراد
‏۲-باربری از چاه
‏۲-۱-توان بارگیری
‏۲-۲-قدرت موتور
‏۳-انواع باربری
‏۳-۱-با سطل
‏۳-۲-توسط واگن
‏۳-۲-۱-طرز نگهداشتن واگن در قفس
‏۳-۲-۲-تعویض واگن
‏۳-اسکیپ
‏۴-توان و راندمان باربری در چاه
‏۴-۱-تأثیر توقفها
‏۴-۲-اهمیت سرعت
‏۴-۳-طریقه هیدرولیکی در باربری از عمق
‏۴-۴-پذیرگاه در بابری با قفس
‏۵-دروازه چاه
‏۵-۱-فرمان و تجهیزات
‏۵-۲-تجهیزات پذیرگاه در باربری با اسکیپ
‏۶-سایر وسایل باربری
‏۶-۱-ماشین چاه
‏۶-۲-کابل
‏۶-۲-۱-انتخاب کابل
‏۶-۲-۲-کابل با مقطع مسطح
‏۶-۲-۳-کابل گرد
‏۶-۲-۴-محاسبه کابل
‏۶-۳-اتصال
‏۶-۴-مهارها
‏۶-۵-دکل و برج و چرخ چاه
‏۶-۶-وسایل خبردهی
‏۶-۷-محاسبه قدرت موتور
‏۷-انواع کشش
‏۸-اصطکاک بین کابل و چرخ
‏۹-ایمنی در باربری از چاه
‏۱۰-جرثقیل ها
‏۱۱-قوانین باربری در چاه


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 19 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]