مقاله جنبه های انسانی مهندسی نرم افزار برای یک برنامه ویژه (xp)
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله جنبه های انسانی مهندسی نرم افزار برای یک برنامه ویژه (xp)

مقاله جنبه های انسانی مهندسی نرم افزار برای یک برنامه ویژه (xp)

مقاله جنبه های انسانی مهندسی نرم افزار برای یک برنامه ویژه (xp)

دانلود مقاله جنبه های انسانی مهندسی نرم افزار برای یک برنامه ویژه (xp)

ترجمه مقاله با عنوان اصلی Human Aspects of Software Engineering: The Case of Extreme Programming،

Human Aspects of Software Engineering: The Case of Extreme Programming

چکیده:
همراه با دیگر روش های پر تحرک که افراد و فعل و انفعالات آنها را در طی فرآیندها و ابزارها مورد ارزشیابی قرار می دهد، این برنامه ویژه (xp) نیز در ارتباط با برهم کنش بین مردمی است که با فرآیندهای پیشرفت نرم افزار سروکار دارند. برطبق این موضوع، غافلگیر کننده نیست که در دوره ی آموزشی که ما درباره ی جنبه های انسانی مهندسی نرم افزار تدریس می کنیم و در کتابی که ما در مورد این موضوع می نویسیم، ما می فهمیم که این موضوع مشخص کننده ی جنبه های انسانی مهندسی نرم افزار است که در xp به وجود آمده است. این مقاله، این مسائل توضیح داده شده را با هم یکجا جمع کرده است.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
جنبه های انسانی مهندسی نرم افزار
برنامه ی ویژه مشخص شده در ارتباط با جنبه های انسانی مهندسی نرم افزار
درس ۱: ماهیت مهندسی نرم افزار
درس۲: روش های مهندسی نرم افزار
درس ۳: کار کردن در تیم ها
درس ۴: نرم افزار به عنوان یک نتیجه
درس ۵: مجموعه قوانین اخلاقی مهندسی نرم افزار
درس ۶: دیدگاه بین المللی بر روی مهندسی نرم افزار
درس۷: فشردگی برنامه، بررسی مجموعه قوانین و سازماندهی دوباره
درس ۸: یادگیری فرآیندهایی در مهندسی نرم افزار
درس ۹: دیدگاههای مختلف مهندسی نرم افزار
درس ۱۰: انتزاع و دیگر کاوش های مربوط به پیشرفت نرم افزار
درس ۱۱: ویژگی های نرم افزار و جنبه های انسانی مهندسی نرم افزار
نمونه ای از یک فعالیت آماده سازی شده
درس ۱۲: تاریخچه ی مهندسی نرم افزار
درس ۱۳: پیش بینی و پیگیری مقاله نرم افزاری
درس ۱۴: نرم افزار به عنوان یک تجارت
نتیجه گیری

تمامی ترجمه ها با فونت ۱۶ بی یاقوت و با فاصله ی بین خطها ۱/۵ و حاشیه صفحه از چهار طرف، ۴ سانتی متر می باشد که براساس این فرمت هر صفحه ۲۵۰۰ تومان می باشد.


قیمت فایل : 57000 تومان | تعداد صفحات : 28 | فرمت فایل : doc, xps

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]