مقاله جامعه پذیری ورزش
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  مقاله جامعه پذیری ورزش

مقاله جامعه پذیری ورزش

ددانلود مقاله جامعه پذیری ورزش تحقیق جامعه پذیری از طریق ورزش تعریف جامعه پذیری ورزشی ورزش و جامعه پذیری جامعه پذیری ورزشی جامعه شناسی ورزش جامعه شناسی ورزش بانوان جامعه شناختی ورزش جامعه شناسی و ورزش رشته جامعه شناسی ورزش کتاب جامعه شناسی ورزش مقاله جامعه شناسی ورزشی مقاله در مورد جامعه شناسی ورزشی

Paper socialization sports

توصیف ورزشکاران زن
مربیگری کارآمد، فزون بر کارکردهای دیگر، باید بتواند نگرش ها، احساس ها، و رفتارهای ورزشکاران را تغییر دهد. اگر چه کودکان به سهولت تحت تأثیر قرار می گیرند، ورزشکاران بزرگسال به آسانی تکان نمی خورند. هر ورزشکاری با مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد – برخی با ویژگی های مطلوب تری از برخی دیگر – وارد محیط ورزشی می شود. برخی بازیکنان به گونه ای باورنکردنی خود انگیخته (self-motivated) هستند، در حالی که دیگران را باید پیوسته دربارۀ تکلیف و فعالیت عادی مربوط به تیم، راهنمایی و یادآوری کرد.
ورزشکاران زن و مرد هر دو، از چند بابت با غیر ورزشکاران تفاوت دارند: تمایل به فدا کردن عمر و نیروی خود، خطر آسیب دیدگی، تحمل درد، و احساس فشارها و تنش های ورزش رقابتی. اما ورزشکاران زن ممکن است بر موانع بیشتری پیروز شوند تا مردان زیرا انتظارهای نسبتاً کمتری از والدین، معلمان و مربیان تجربه می کنند و همچنین به سبب اینکه هنجارهای اجتماعی – دست کم در بیشتر فرهنگ های غربی – زنان را در نقش هایی می گذارند که مناسب تصور سنتی انفعالی بودن و فعالیت جسمانی نسبتاً کمتری از زنان است. با وجود همۀ مسائلی که ورزشکار زن باید بر آنها غلبه یابد، چه ویژگی هایی داراست؟ او چگونه کشش به سوی مشارکت در ورزش را دارا می شود؟ و شاید، مهمتر از همه، این ویژگی ها چگونه بر شیوه مربیگری کردن زنان، اثر می گذارد؟ فرایند جذب و اشتغال در ورزش رقابتی با مجموعه ای از تجربه های اولیه و اعتقادها آغاز می شود که به آن جامعه پذیری می گویند.


جامعه پذیری ورزش
جامعه پذیری فرایندی است که بنابر آن جامعه به فردی که انتظار دارد او چگونه شخصی باشد. افراد یاد می گیرند تا نقش های اجتماعی گوناگونی را بازی کنند تا اعضای مؤثری برای جامعه باشند. این نقش ها، در طول زمان، برای زنان و مردان در ورزش نسبتاً به خوبی تعریف شده اند. در مطالعه ای معلوم شد که ورزش ها را برای مردان مهمتر می دانند تا برای زنان. بر حسب توضیح پژوهشگران، زنانی که شرکت در ورزش را بر می گزینند خارج از مرزهای اجتماعی مورد قبول گام می گذارند و با دو راهی مواجه می شوند. به آسانی می توان محدودیت های اجتماعی و عاطفی وارد بر دختران جوانی که میل به شرکت در ورزش دارند را مشاهده کرد. فزون بر آن، زنانی که به ورزش اشتغال می یابند، به ویژه بعد از رسیدن به سن بلوغ و بالاتر، بر حسب غلبه یابی بر موانع اجتماعی، استثنایی هستند. این مرزها کمتر فعالیت های اوقات فراغت را محدود می کنند، اما مشارکت در ورزش را سست می کنند. بنابراین، ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن چگونه از بابت فرایند جامعه پذیری تفاوت دارند؟
به احتمال، گسترده ترین و جامع ترین تبیین جامعه پذیری زن در ورزش و فعالیت جسمانی الگوی کلی پیشرفت و گزینش فعالیت (General Model of Achievement and Activity choice) توسط اکسلز و هارولد، برگرفته می شود، که در نگارۀ ۱ – ۱۲ نشان داده شده است. این مؤلفان در الگوی خود چنین فرض می کنند که تصمیم شخص به اشتغال در فعالیت های ویژه ای (در اینجا زنانی که در ورزش رقابت می کنند)، مبتنی بر ادراک های متنوعی است که او دربارۀ توانایی خود، انتظارهایش از موفقیت، و ارزشی که ورزش در زندگی او دارد. مؤلفان یاد شده، این الگوی خود را بر این فرض بنا می کنند که «این تعبیر و تفسیر شخص از واقعیت است نه خود واقعیت… که به گونه ای مستقیم بر فعالیت های انتخابی او اثر می گذارد». این تجربه های جامعه پذیری شخص است که به شدت بر این تعبیر و تفسیرها اثر می گذارند. اگر چه بررسی این الگو فراتر از محدودۀ این بخش می رود، اما شامل سه عامل اصلی است که در اشتغال زن به ورزش و فعالیت بدنی اثر می گذارند: (۱) عوامل جامعه پذیری، (۲) عوامل موقعیتی و (۳) عوامل شخصی. عوامل جامعه پذیری: آیا می توانید شخصی ویژه را به یاد آورید که اثری عمده بر تصمیم ها، نگرش ها، و عادت های شما داشته باشد؟ آیا یک مربی، والدین، دوست یا ورزشکار

فهرست
توصیف ورزشکاران زن.. ۱
جامعه پذیری ورزش… ۱
ویژگی های شخصیتی ورزشکاران برجستۀ زن.. ۱۰
طبقه بندی های شخصیت و نقش زن و مرد. ۲۱
تفاوتهای جنسی در بلوغ جسمانی.. ۲۳
رشد(growth). 23
ترکیب بدن.. ۲۴
نیروی بدنی.. ۲۵
عملکرد جسمانی.. ۲۵
قد و وزن.. ۲۶


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 28 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]