مقاله تعریف هیپنوتیزم
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله تعریف هیپنوتیزم

The definition of hypnosis article

دانلود مقاله تعریف هیپنوتیزم

چکیده
هیپنوتیزم حالت خاصی از ذهن است که با فوق تمرکز همراه بوده است و این قدرت و قابلیت را دارد که می تواند از طریق آن برخی از عادات یا الگوهای رفتاری را به صورت شرطی شدن روی سیستم عصبی فرد حک کرد و همه ما می دانیم در جریان آموزش ما برای یادگیری بهتر و سریع تر تمرکز زیادی بر روی مطالب آموزشی معطوف می سازیم تا روند فراگیری بهتر صورت گیرد و شرایط هیپنوتیزم هم به همین صورت سطح توجه و تمرکز خود را بالا می بریم تا به سطحی برسیم که در آن قدرت فراگیری ذهن و فکر ما به اوج خود برسد.

پیشگفتار
هیپنوز یا هیپنوتیزم یک واژه یونانی و به معنی خواب کردن است. هینوتیزور باصطلاح علمی کسی است که با نیروی چشمان و تسلط و فور دیگری را در خواب مصنوعی فرو می برد و برای سهولت کار هیپنوتیزور را (عامل) و هیپنوتیز شونده را (معمول) گویند و گاهی عامل را به زبان علمی اپراتور خطاب می کنند، وقتی می‌گوییم هیپنوتیزور دارای قدرت خواب کردن است معنی آن نیست که عامل دارای چنین قدرتی است که معمول را به اراده خود بخواباند در این کار معمول هم نقش بزرگی دارد باید او هم در این کار با عامل همکاری کند تا عامل بتواند او را به خواب مصنوعی فرو ببرد و این دو با هم رابطه مستقیم دارند و هرچه معمول ناتوانی بیشتر ارائه کند یعنی خود را در اختیار او بگذارد عامل هم در حد کامل معمول را در اختیار میگیرد و او را می خواباند.

در زمینه هیپنوتیزم باید شکرگذار باشیم که پس از تجربیات و آزمایشهای گذشته امروز دانشمندان بسیار تجربه کرده ای مانند «لیبروت» برنهایم، و شارکوت و کسان دیگر را در اختیار داریم که کتابها و نشریات سودمندی برای پیشرفت هیپنوتیزم در اختیار ما گذاشته اند.

با این توصیف امیدواریم نوشته های این مقاله برای علاقه مندی به هیپنوتیزم مخصوصاً برای پزشکانی که می خواهند از این راه به درمان بیماریهای روانی موفق شدند مفید واقع شود.

مقدمه: هیپنوتیسم
هیچیک از حالتهای دگرگون هشیاری به اندازه‌ی هیپنوتیسم بحث انگیز نبوده است. هیپنوتیسم که زمانی در زمره‌ی سحر و جادو به حساب می آمد، اینک موضوع بررسیهای دقیق علمی قرار گرفته است. مقل سایر حوزه‌های پژوهشهای روانشناختی، در این زمینه نی مجهولات بسیار است، اما تا کنون به واقعیتهای زیادی هم دست یافته‌ایم. در هیپنوتیزم، کسی که علاقه مند و آماده‌ی همکاری است (و تنها چنین افرادی در اکثر موقعیتها قابل هیپنوتیسم شدن هستند) بخشی از کنترلی را که بر رفتار خود دارد به هیپنوتیسم کننده واگذار میکند و تمریناتی را در واقعیت می‌پذیرد.

برای ایجاد این حالت، هیپنوتیسم کننده از روشهای مختلفی استفاده می کند. برای مثال، ممکن است از هیپنوتیسم شونده بخواهد در حالیکه به تدریج آرامش می یابد تمام افکار خود را برشی و معینی (مثلاً پونزی روی دیوار) متمرکز کند. می‌توان به هیپنوتیسم شونده تلقین کرد که دچار خواب آلودگی است، چون هیپنوتیسم هم مانند خواب حالتی از آرمیدگی است که شخص در آن تماس با بعضی الزامات عادی محیط را از دست می دهد. اما کلمه‌ی خواب در اینجا جنبه‌ی استعاره دارد، چون به هیپنوتیسم شونده گفته می شود که واقعاً به خواب نخواهد رفت و همچنان به صدای هیپنوتیسم کننده گوش فرا خواهد داد.

فهرست مطالب
چکیده ۱
پیشگفتار ۱
مقدمه: هیپنوتیسم ۳
تعریف هیپنوتیزم ۴
پیرایش هیپنوتیزم ۴
سازنده کلمه هیپنوتیزم ۵
انجام اولین هیپنوتیزم در تاریخ ۵
هیپنوتیزم خواب است؟ ۶
هیپنوتیزم به خودی خود درمان محسوب می شود؟ ۶
آیا هیپنوتیزم خطرناک است؟ ۷
امکان دارد کسی از حالت هیپنوتیزمی بیرون نیاید؟ ۷
تاثیر جنسیت در هیپنوتیزم شدن ۸
پیشوایان مذهبی را با هیپنوتیزم نمی توان وادار به رقص کرد ۸
آیا هیپنوتیزم کردن استعداد خاصی می خواهد؟ ۹
آیا برای یادگیری هیپنوتیزم باید تمریناتی انجام داد؟ ۹
تاثیر هوش در هیپنوتیزم شدن ۹
آیا از هیپنوتیزم می توان در امتحانات نهایی و کنکورهای دانشگاه استفاده کرد؟ ۱۰
اگر چنین عملی انجام شود، آیا جنبه تقلب دارد؟ ۱۰
عیب و نقص های جسمی ظاهری و هیپنوتیزم ۱۱
هیپنوتیزمژ دارویی ۱۲
هیپنوتیزم در دندانپزشکی ۱۳
اورولوژی و بیماری زنانه ۱۴
درمان چاقی با هیپنوتیزم ۱۵
هیپنوتیسم درمانی برای جلوگیری از ترسها، هراسها و جلوگیری از استرس ۱۷
معالجه کمروپی به وسیله هیپنوتیزم ۱۸
احضار روح ارواح به وسیله هیپنوتیزم ۱۸
درمان بدکاری جنسی به وسیله هیپنوتیزم ۱۹
خود هیپنوتیزم یا اتوهیپنوتیزم ۲۱
یک طرح خود هیپنوتیزم ۲۲
خود هیپنوتیزم و تئوریهای هیپنوتیزم ۲۲
خلاصه تئوریهای هیپنوز ۲۳
فهرست منابع ۲۵
پیوست ها ۲۶


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 30 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,