مقاله تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشارکتی اصول و مراحل آن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  مقاله تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشارکتی اصول و مراحل آن

مقاله تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشارکتی اصول و مراحل آن

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشارکتی اصول و مراحل آن

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشارکتی اصول و مراحل آن

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه:
آنچه تاکنون درباره تئوری های مدیریت خوانده ایم و روش های گوناگون آن را که تاکنون مطالعه نموده ایم، نشان می دهد که بر سر این مقوله دانشمندان و نظریه پردازان گوناگونی با نظرات بعضاً مخالف یکدیگر تحقیق نموده اند و نظر داده اند که البته در اینجا قصد نداریم توضیحی مفصل در رابطه با مکاتب مدیریت بدهیم اما این را باید گفت که ۳ مکتب عمده تا به امروز مطرح شده که مکاتب دیگری هم بین اینها و هر کدام نزدیکتر به یکی از اینها تا به حال به دست ما رسیده. سه مکتب مزبور عبارتند از کلاسیک که تئوریسین آن تیلور بود و تکیه مکتب او بر روابط و معادلات علمی است که عبارت است از نگرشی که در آن کارگر را به صورت ابزار تلقی می کند که معایب و محاسنی دارد که جای بحث آن نیست.
دیگری مکتب روابط انسانی است که تئوریسین آن التون مایر بود که عمده تکیه این مکتب بر بهبود روابط انسانی حاکم بر محیط کار در جهت بهتر و بهره ورتر شدن تولید است و سوی مکتب تئوری سیستم هاست که تفکر سیستمی و نگرش سیستمی را به مشکلات و مسایل سازمان دارد.
اما آنچه تاکنون از ماحصل تمام این مطالعات و مطالعات دیگر دستگیر محققین شده این است که انسان موجودی است دارای خلاقیت هایی بی نظیر و بسیار وسیع و توانایی عظیم او را هیچکس نمی تواند انکار کند. پس بهتر است که در جایی که ما قرار است از آن موجود یعنی انسان استفاده کنیم،‌ برای رسیدن به اهدافمان با روش هایی دقیق و برنامه ریزی های صحیح بتوانیم از تمام خلاقیت های او استفاده کنیم. این هرگز به معنی کشیدن کار بیشتر از انسان و نگریستن به انسان به صورت ابزاری که توانائی های زیادی دارد نیست، بلکه ما در اینجا باید به دنبال آن باشیم که این باور را در افراد و زیردستان خود به وجود آوریم که اگر آنها بخواهند از خلاقیت های ذهنی خود استفاده کنند قادرند تغییرات شگرفی در محیط کاری خود ایجاد کنند و این قبل از هر چیز به نفع خود آنها است و به نفع جامعه ای است که در آن زندگی می کنند و نسل های آنها که از ثمره‌ این فعالیت ها بهره مند می شوند. روی همین اصل اگر بتوانیم چنین روحیه ای را در کارکنان ایجاد کنیم، بدون صرف هزینه زیادی، از مقادیر بسیار زیادی پیشنهادات و راهنمایی های ارزنده برخوردار خواهیم بود که می تواند تغییر بنیادی در صنعت ایجاد کند. چنین کاری جزو وظایف سیستم مدیریت مشارکتی است و این همان بحثی است که قصد داریم در این مجموعه به آن بپردازیم. در واقع سیستم مدیریت مشارکتی پلی است بین مغزهای تصمیم گیرندگان و کارکنان که از طریق این پل اطلاعات با ارزشی برای تصمیم گیرندگان حاصل می شود که خود آنها حتی با صرف هزینه های زیاد تحقیقاتی قادر به کشف آن در بعضی موارد نبوده اند و در واقع این همان مسئله تئوری و مشورت کردن است که در سیستم مدیریت مشارکتی در برگیرنده دو روش سیستم پیشنهادات و گروه های کنترل کیفیت است و در حال حاضر کاملاً در کشور ژاپن که آغازگر این نهضت هم بوده عملی شده و به حق می توان گفت این پیشرفت عجیب و حیرت انگیز که در ژاپن می بینیم مدیون همین سیستم است و ما به تفصیل این سیستم و دو روش انجام آن را توضیح خواهیم داد.

فصل دوم: مروری بر سیستم مدیریت مشارکتی
۱-۲- مقدمه:
سیستم مدیریت مشارکتی بار اول در کشور ژاپن پایه ریزی شد و ثمربخشی قابل توجهی به وجود آورد. چنانچه حقیقتاً پیشرفت چشم گیر این کشور و صنایع آن مدیون این سیستم است.
از آنجا که این سیستم به بهترین نحو ممکن در کشور ژاپن پیاده شده است، ما طی بحث کلی پیرامون آن عمده مثالهایمان را از نحوه اجرای آن در کشور ژاپن می آوریم.
این سیستم به طریقه ارائه پیشنهادات و گروه های کنترل کیفیت مطرح شده است. در حال حاضر مدیریت مشارکتی به طور جدی و گسترده در ژاپن مرسوم است و کارگران و کارکنان از این طریق سهم به سزایی را در ازدیاد بهره وری مؤسسات این کشور داشته اند. در میان دو طبقه سیستم مشارکت، درصد بیشتر مشارکت مربوط به سیستم پیشنهادات است. من باب مثال اگر کارخانه ای تصمیم به تولید اتومبیلی با مدل جدید بگیرد، پس از طرح این مسأله در سطح کارخانه در عرض یکی دو ماه هزاران پیشنهاد از کارگران و کارکنان رده ها و قسمت های مختلف برای بهسازی آن اتومبیل جمع آوری می شود.
با اینکه احتمال دارد تعداد زیادی از این پیشنهادها قابل استفاده نباشد یا به هر دلیلی به کار نرود، اما قطعاً دهها پیشنهاد قابل استفاده و در میان آنها تعدادی بسیار عالی یافت می شود که قادر است کیفیت اتومبیل جدید را در حد غیر قابل تصور بالا ببرد، چیزی که شاید متخصصان و طراحان قسمت های مهندسی، هرگز در آزمایشگاههای خود به آن دست نیابند و این موارد ریز و این جزئیات را حتی مشابهش را هم متوجه نشوند و در حقیقت همین تجربیات عملی و پیشنهادات متکی به مهارت های فنی و تفکر آزادانه در جهت نوآوری و بهبود بهره وری، کمک های شایانی را به مؤسسات ژاپنی نموده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه ۴
فصل دوم: مروری بر سیستم مدیریت مشارکتی
۱-۱- مقدمه ۶
۲-۲- استفاده از سیستم پیشنهادات ۷
۳-۲- طریقه ارائه پیشنهادها و رسیدگی به آنها ۸
۴-۲- ترقی و تعالی کارگران ۸
۵-۲- مهم ترین خصوصیات روش مدیریت مشارکتی ۱۰
۶-۲- گروههای کنترل کیفیت ۱۱
۷-۲- توضیح لازم درباره گروهها ۱۲
۸-۲- پاداش های نقدی و غیر نقدی ۱۲
۹-۲- سیستم پیشنهادات در گروههای کنترل کیفیت ۱۳
۱۰-۲- منافع گروههای کنترل کیفیت برای مدیران ۱۴
۱۱-۲- وضعیت های جدید و لزوم تطبیق کارگران ۱۵
فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشارکتی، اصول و مراحل آن
۱-۲- مقدمه ۱۶
۲-۳- فلسفه اجرای سیستم ۱۷
۳-۳- هدف اجرای سیستم ۱۹
۴-۳- شرایط لازم برای اجرای سیستم ۱۹
۵-۳- زمینه های عملی سیستم ۲۰
۶-۳- چگونگی اجرای سیستم ۲۱
۷-۳- مراحل ارائه پیشنهادات ۲۱
۸-۳- سیستم کنترل کیفیت جامع ۲۴
۱-۸-۳- گروههای کنترل کیفیت ۲۵
۲-۸-۳- چگونگی عملکرد گروهها ۲۵
۳-۸-۳- ارائه پیشنهاد از جانب گروهها ۲۶
۴-۸-۳- شرایط تشکیل گروهها ۲۶
۵-۸-۳- وضعیت آموزش گروهها ۲۶
۶-۸-۳- زمینه های فعالیت گروهها ۲۷
۷-۸-۳- موضوع جلسات گروهها ۲۸
۸-۸-۳- موضوعات مورد بحث ۲۸
۹-۸-۳- انتخاب موضوعات قابل بررسی ۲۹
۱۰-۸-۳- جلوگیری از دوباره کاری ۳۰
۱۱-۸-۳- هزینه ها و جوایز ارزیابی ۳۰
۹-۳- ستاد مرکزی گروههای کنترل کیفیت ۳۱
۱۰-۳- نتایج عملکرد گروههای کنترل کیفیت ۳۲
۱۱-۳- ویژگی های اساسی سیستم ۳۲


مطالب زیر را هم ببنید

» پرسشنامه مدیریت مشارکتی

» پرسشنامه مدیریت مشارکتی الوانی

» پرسشنامه مدیریت مشارکتی در مدارس فیضی

» پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی چوپانی (۱۳۸۹)

» پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (استاندارد)

» مقاله تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشارکتی اصول و مراحل آن

» مبانی نظری و پیشینه مدیریت مشارکتی

» دانلود تحقیق مدیریت مشارکتی

» دانلود مقاله مدیریت مشارکتی

» دانلود پروپوزال بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و عملکرد فردی


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : 32 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]