دانلود مقاله تجربیات یک مشاور
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله تجربیات یک مشاور

دانلود مقاله تجربیات یک مشاور تحقیق تجربیات یک مشاور مدرسه تجربیات مدون یک مشاور مدرسه تجربیات یک مشاور تحصیلی تجربیات کاری یک مشاور تجربیات شغلی یک مشاور تجربیات مدون یک مشاور تجربیات یک مشاور دبیرستان تجربیات یک مشاور در مدرسه تجربیات یک مشاور موفق تجربیات یک مشاور تحصیلی دانلود تجربیات یک مشاور تجربیات مشاوران مدارس

Paper experiences an advisor

موضوع : تجربیات یک مشاور

چکیده
در این تحقیق ، با کاربرد روش شناسی کیفی ، تلاش شده است تا به نقد جایگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره روان شناختی پرداخته شود. شیوه دستیابی به انگاره های ذهنی مشاوران مدارس کار در گروههای متمرکز ، بحث گروهی و ذهن انگیزی (بارش افکار) بود . یافته ها در چند محور طبقه بندی شدند :
جایگاه کنونی مشاوران مدارس ، نگرش مسئولان به مشاوران ، نگرش دانش آموزان به مشاوران ، نگرش مشاوران به خود و رشته خود ، آمیختن نقش مشاور با نقش های دیگر ، نگرش اجتماع و شیوه های ارتقای جایگاه مشاوران در مدارس . نتایج ، این فرض را که ((عدم شکل گیری ساختارهای ذهنی مناسب ، باعث عملکرد مطلوب مشاوره روان شناختی شده است)) تایید می کند . تجزیه و تحلیل یافته ها ، کاوش برای رسیدن به راه حل ها و پیشنهادها است


مقدمه :
فرض اساسی این تحقیق ناظر بر این انگاره است که ((ساختار مشاوره روان شناختی ، به دلیل عدم شکل گیری ساختارهای ذهنی لازم ، دچار عملکرد معیوب است)) . به نظر می رسد که موانع موجود بر سر راه مشاوران در مدارس ، ناشی از (( نگاه مخدوش )) کارگزاران و نیز کاربران این نوع خدمات باشد . تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی ، بررسی این عوامل را هدف قرار داد . برنامه های مشاوره و راهنمایی مدارس ، یکی از پیشرفت های آموزش و پرورش قرن پیشین است که از شاخص های مدنیت و اداره علمی جامعه به شمار می رود . مشاوره یک رابطه یاورانه دو نفری است که بر نیاز فرد به رشد ، سازگاری ، تصمیم گیری و حل مشکل تکیه دارد . با این تعریف از مفهوم مشاوره ، یک مشاور به فرد دارای مشکل کمک می کند تا ضمن شناخت مسایل و مشکلات خود ، راه حل های احتمالی مشکل را ارائه دهد و سرانجام به حل آن بپردازد . مشاوره به دانش و مهارتهای بسیاری نیازمند است .

بررسی ها در کشورهای غربی چند نقش کلی را برای مشاوران (به ویژه مشاوران مدرسه) مشخص می کنند که عبارتند از : اطلاع رسانی و راهنمایی ، حمایت ، پیشگیری و ارتقای بهداشت روانی ، کارهای اجرایی و دفتری ، توانایی به کارگیری آزمون های روان شناختی ، ایجاد یک شبکه محکم میان کارکنان مدرسه و سایر متخصصان مراکز خارج از مدرسه ، والدینو دانش آموزان ، حفظ اسرار مراجعان ، ارجاع بموقع و مناسب ، نظارت بر فعالیت های فوق برنامه ، برقراری ارتباط مناسب و توام با علاقه با والدین ، مشاوره گروهی ، ضبط و ثبت ارجاعات.

تحقیقات ایرانی در زمینه شناسایی موانع و مشکلات مشاوره روان شناختی و نقش واقعی مشاوران معدود است . برخی تحقیقات نشان می دهد که مشاوران تعریف روشن و مشترکی از حرفه خود ندارند که این موضوع به عملکردهای متفاوت و گاه متناقض آنها منجر می شود


وجود چند خصیصه را در کارآیی مشاوران ضروری می دانند که عبارتنداز : توانایی ایجاد رابطه صمیمانه و عمیق با دیگران ، پذیرش خویشتن ، آگاهی از ارزش ها و عقاید خود ، پذیرش مسئولیت ، داشتن تجربه و مهارت لازم ، داشتن اهداف واقع بینانه . مشاوران کارآمد و غیرکارآمد را در زمینه تجربه ، نوع رابطه و عوامل شخصیتی از یکدیگر تفکیک می کنند . از طرفی ، داشتن حداقل درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره از دیگر شرایطی است که در بسیاری از کشورها برای احراز شغل مشاوره ضروری می باشد . هرمن ویژگیهای شخصیتی مشاور از قبیل ایجاد تفاهم ، همدلی ، توجه به مراجع و ایجاد رابطه باز را مهمترین عامل کیفیت درمان می داند . با مطالعه روی ۱۹۰ دانشجو در مورد اینکه مشاور چه ویژگی هایی باید داشته باشد ، نشان داد که غیر از تعهد (۷۳ مورد) ، علاقه به مشاوره (۶۱ مورد) ، رازداری (۳۰ مورد) و نظم در کار (۱۸ مورد) ، به نظر اکثر دانشجویان (۱۳۲ مورد) مشاور باید از اصول مشاوره آگاهی کامل داشته باشند و بر کار خود مسلط باشد . بدیهی است که مشاور باید در زمینه مشاوره ، تجربه علمی و عملی داشته باشد . بررسی وضعیت مشاوران در مدارس ، قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، نشان می دهد که آنان بیش از مشاوره به امور دفتری و اداری پرداخته اند. براساس یافته های این تحقیق ، ۴/۲۴ درصد از مشاوران نظام جدید آموزش متوسطه در نمونه مورد مطالعه ، به کار دفتری پرداخته‌اند . اگر این فعالیت با فعالیتهای اجرایی مشاوران جمع شود ، حدود یک سوم فعالیت ها ، فعالیتهای غیرمشاوره ای بوده است .در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از روش کیفی به پرسش هایی پرداخته شود که پیرامون جایگاه مشاوران و امکان ارتقای سیستم آموزش و پرورش مطرح است و مولفان باور دارند که اگر تحقیق حاضر به طرح پرسشهای جدیدتر نائل شود ، دستاوردهای مهمی است .

روش گروه متمرکز
گروه متمرکز ، شامل ۱۲ نفر از مشاوران مرد و زن یکی از نواحی آموزش و پرورش بود . یک روان شناس بالینی در طی دو جلسه ۹۰ دقیقه ای (مجموعا سه ساعت) اداره بحث های گروهی را به عهده داشت . پس از معرفی و آشناسازی اعضای گروه ، روان شناس سوالاتی (به عنوان سخنان راهنما یا Cue) در زمینه های زیر طرح کرد :

– جایگاه و نقش مشاوران در مدارس
– ویژگی های مشاوره و تمایز آن با کار مربیان پرورشی
– تداخل مسائل اخلاقی و تربیتی با مشاوره تحصیلی و مشاوره روان شناسی
– شرایط اعتماد دانش آموزان به مشاوره
– تمیز مشاوره از پند و اندرز و موعظه
– آگاهی دانش آموزان از نقش مشاور
– آگاهی مشاوران از نقش خود
– چگونگی ارتقای جایگاه مشاوران


کار آسان سازی مشارکت اعضا در بحث گروه ، با شیوه ذهن انگیزی (brain storming) ، انجام شد . به این ترتیب ، اطلاعات بیشترین به بحث وارد می شد . بحث ها به وسیله ضبط صوت ، ضبط گردید و بعدا مورد بازشنود قرار گرفت .

فهرست

مقدمه : ۵

روش گروه متمرکز ۸

جمع آوری و جمع بندی یافته ها ۹

الف ) جایگاه کنونی مشاوان در مدارس ۹

ب ) نگرش مسئولان به مشاوران ۱۰

ج ) نگرش دانش آموزان به مشاوران ۱۱

ذ ) آمیختن نقش مشاور با سایر نقش ها ۱۴

و ) نگرش اجتماع (مردم و نهادهای اجتماعی) ۱۶

ز ) شیوه های ارتقای جایگاه مشاوران در مدارس ۱۷

مشاوره چیست؟ ۱۸

وظایف مشاوران مدارس متوسطه ۱۹

علل مهم تری موجب بروز مشکلات در کودکان ۲۸

بهداشت روان نوجوانان وجوانان ۳۳

نقش مدارس در ارتقای بهداشت روان ۳۴

نقش معلم در بهداشت روان کودکان ۳۷

فلسفه تعلیم و تربیت عصر فعلی ۴۴

پیشرفت دروس: ۴۵

امتحان: ۴۶

نمره: ۴۷

انضباط: ۴۹

معلم یا آموزگار: ۵۰

مراحل مشاوره: ۵۲

۱-مرحله کسب اطلاعات: ۵۲

۲- مرحله تنظیم و تفسیر اطلاعت: ۵۳

۳- مرحله تشخیص و درمان: ۵۳

احادیث و روایات ۵۵

مشاوره از نظر اسلام ۵۵

نتیجه گیری ۵۶

منابع و مراجع ۵۹


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 54 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]