دانلود مقاله بزها رفتار تنش و مدیریت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  مقاله بزها رفتار، تنش و مدیریت

مقاله بزها رفتار، تنش و مدیریت

دانلود مقاله بزها رفتار، تنش و مدیریت
معرفی
بزها درسرتاسر دنیا بخاطر شیر، گوشت، الیاف؛ تحقیقات بیوشیمیایی و همزیستی پرورش داده می‌شوند. شیر بز بخاطر خواص حساسیت های بالای آلرژی و سهولت هضم آن شناخته شده می‌باشد.
تولیدات فعلی بزها برخی از ارزشمندترین الیاف را حاصل می‌کند تولیدات فعلی بزها برخی از ارزشمندترین الیاف را حاصل می کند علاوه بر آن بزها در مدیریت چراگاه و کنترل brush ( ) مفید هستند. گوشت بز منبع اصلی پروتئین حیوانی در سرتاسر دنیاست، خصوصاً در آسیا و آفریقا. در ایالات متحده اهمیت بز در سالهای اخیر به عنوان حیوان گوشتی افزایش یافته است. اگر چه سیستم های بازاریابی گوشت بز هنوز کاملاً سازماندهی نشده‌اند که مدیریت گوشت بز را به یک رقابت تبدیل می‌سازد تمرینات مدیریتی که سلامت بزها را همیشه ارتقا می‌دهد به محصول دهی بهتر منجر می‌شود، اگر چه اطلاعات پزشکی در دسترس که به این موارد اشاره می کند محدود هستند.

محیط محدود
استرس حرارتی در بزها وجود دارد، خصوصاً تحت شرایط مدیریتی متمرکز. کاهش در غذای مصرفی و تولید بطور معمول در بزهایی که تحت اثر تنش حرارتی هستند مشاهده می‌شود. Feedloming یک عمل معمولی در صنعت گوشت بز نمی‌باشد. بخاطر سختی‌های که با مدیریت بیماری و کمبود امکانات اقتصادی موجود می‌باشد اگر چه طبیعت و مری به اهمت برنامه‌های مدیریتی متمرکز به عنوان یکی از استراژی‌های پیشرفت تولید گوشت بز تاکید کرده‌اند تحت شرایط متمرکز، غنی سازی محیطی سرعت رشد در بزها افزایش می‌دهد ولی بز غذای مصرفی یا رفتارهای خصمانه اثری نمی‌گذارد.
رفتار خصمانه (جنگجویانه) پاسخ های سرکشانه یا مطیعانه به یکدیگر را در حیوانات مشخص می‌کند.
پاسخ های تنشی در بزها تحت اثر تراکم انبار کردن قرار نمی‌گیرد، زمانی که آنها در طویله ها بدون تغذیه نگهداری می‌شوند. اگر چه عکس العمل های خصمانه در گروههایی با تراکم بالا شایع است.

تعاملات اجتماعی
تقریباً بلافاصله بعد از تولد (کمتر از ۴۸ ساعت) نوزادان بزها قادر به احساس کردن محیط اجتماعی‌شان هستند.
بزها حیوانات بسیار اجتماعی هستند وعلاقه دارند با هم باشند مخصوصاً اگر احساس خطر کنند یا از محدوده خانه‌اشان دور شده باشند. اگر چه این برای تعداد کمی از بزها معمول است که از گله خود جدا شوند و در تنگنا قرار می‌گیرند. بزها از ضربات سر برای ثبت کردن قلمرو شخصی خود استفاده می‌کنند. بزها اصلی اغلب به پهلوهای بزهای فرعی (زیردست) شاخ می‌زند. صدمات فیزیکی مانند کبودی در بزهای شاخ دار تحت شرایط پرجمعیت افزایش می‌یابد، که بالا رفتن فعالیتهای که تین کیناز خون منجر می شود. قلمرو شخصی بزها ابتداً به وزن بز و اندازه شاخ آن بستگی دارد. جالب اینکه، یک بز تنها با بیشترین تعداد فامیل در یک گروه در بزهای گونه جانواپوری (Jumanapari) تمایل دارند که بز اصلی باشند. کنان ات ال یک زخم را در فعالیت CK در بزها مشاهده کرده است.
موقعی که بعداز ۷ ساعت نگهداری در طویله‌ها، به عنوان یک نتیجه تعداد بیشتری عکس‌العمل خصمانه مشاهده شد تا در ساعات ابتدایی نگهداری.

ایزولاسیون اجتماعی
جدا سازی بزها از گروه اجتماعی خود می‌تواند افزایش تنش احساسی یا هراسناکی را موجب شود که با منعکس شدن تمرکز که تیزول بالا رفته تشخیص می‌شود تمرکز که تیزول پلاسما یک شاخص قابل اعتماد برای تنش در بزهاست.
برای مطالعه پاسخ‌ها به ایزولاسیون اجتماعی در بزها کانن ات. ال آزمایشی را ترتیب داد که در آن از هر بز به تنهایی بعد ازانجام هر کدام از سه درمان ایزولاسیون نمونه خون گرفته شد : یکی ایزولاسیون ۱۵ دقیقه‌ای بدون هیچ ارتباط دیداری با دیگربزها (i)؛ یک ایزولاسیون ۱۵ دقیقه‌ای با ارتباط دیداری (IV)؛ یا هیچ ایزولاسیون (کنترل و C) سطوح استرس همانطور که با تمرکزکرتیزول پلاسما مشخص می‌گردد در گروه I در مقایسه با گروه‌های C,IV بیشتر بوده است. تمرکز کرتیزول در گروههای IV,C بصورت شخصی متفاوت نیستند (شکل ۱).
ایزولاسیون اجتماعی در گوسفندان نیز ایجاد استرس می‌کند. اگر چه بر اساس تعاملات اجتماعی آغاز شده زمان هر واحد و رفتار نشان داده شده در زمان ایزولاسیون اجتماعی بزها نسبت به گوسفندها حیوانات اجتماعی‌تری هستند.
اگر چه گلوکز پلاسما و تمرکز اسیدهای چرب غیراشباع (NEFA) در درمان تأثیر نمی‌پذیرد. روندها با روندهای کرتیزول شبیه می‌باشد (شکل۱) تمرکز پلاسما (NEFA) دربزها نتیجه تنش افزایش می‌یابد.
بزها به آسانی می‌توانند با روند آزمایشگاهی روتین مانند ایزولاسیون و نمونه‌گیری خون توسط یک وسیله آرام و بزنامه‌های تشویقی عادت کند؛ به این خاطر که آنها می‌توانند رویارویی های مثبت را بخاطر بسپارند.
شکل ۱- تاثیر درمان قرنطینه (قرنطینه بدون تماس دیداری باندهای دیگر با تماس دیداری با بازهای دیگر IV؛ کنترل ۲) بد (A) کرتیزول پلاسما (plasmacortisd ، (B) گلوگز پلاسما (plasmaglueose)و اسیدهای چرب غیراشباع پلاسما (NEFA)
ستونها با حروف متفاوت کاملاً متفاوت هستند (P<0.05) با LSD. (تعریف شده از مرجع )، ( در سایت اینترنتی dekke.com www. می‌توانید تصاویر رنگی را نیز بیایید).

نقش‌های حمل و نقل
بزهایی که برای محصول گوشت درنظر گرفته می‌شوند اغلب مسافت‌های طولانی در آمریکا حمل می‌شوند حمل و نقل نه تنها شامل تنش های فیزیکی بلکه شامل تنش های روحی ناشی از بار زدن تخلیه بار سرو صدا لرزه و اختلالات اجتماعی می‌باشد. بارزدن به داخل حمل تنش را در بزها افزایش می‌دهد و حمل و نقل نیز اثرات تنش فیزیولوژیکی را بیشتر افزایش می‌دهد.
الگوهای کاهش در اثرات استرس در بزها اسپانیایی بعد از یک حمل ۵/۲ ساعته در شکل ۲ آمده است. در این مطالعه چگالی (فشردگی) انبار کردن حمل بر اثرات تنش فیزیولوژیکی اندازه‌گیری شده‌ اثر نگذاشته است.اگر چه تمرکز کرتیزول در طول ۱ ساعت بعد از حمل کاهش می‌یابد، تمرکز گلوگز پلاسما تا ۲ ساعت بعد از حمل، بالا باقی می‌ماند و بعد از حدود ۳ ساعت از محل شروع به کاهش می‌کند. اگر عامل استرس زا به اندازه کافی قوی باشد، سطح کرتیزول پلاسما از یک سطح گلوکز پلاسما پیروی می کند، شاید این یک نتیجه افت گلیکوگن جگر باشد سطح فعالیت CK پلاسما بعد از حمل ( در شکل ۲) ناشی از استرس فیزیکی و صدمات مانند کوفتگی مورد اشاره قرار گرفته است بعد از اینکه بزهای اسپانیایی با یک عامل استرس‌زا فیزیکی مواجه می‌شوند. فعالیت CK پلاسما آنها بعد از یک وقفه حدوداً ۲ ساعته افزایش می‌یافت.


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 18 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]