دانلود مقاله بررسی ورشكستگی با رویكرد جرم شناختی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی

مقاله بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی

دانلود مقاله بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی

چکیده:
ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشداما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است [۱]به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که با تعریفی دقیق از ورشکستگی و عوامل آن به بررسی جرم شناختی این موضوع اشاره ای داشتهه باشیم.

فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه۱
مقدمه۲
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف۴
گفتار اول:ورشکستگی۴
گفتار دوم:انواع ورشکستگی ۵

بند اول: ورشکسته عادی۵

بند دوم:ورشکستگی به تقصیر۶

بند سوم:ورشکستگی به تقلب۷

مبحث دوم:تاریخچه۷

گفتار اول:تاریخچه ورشکستگی به طور کلی۷

گفتار دوم: تاریخچه ورشکستگی در ایران۹

مبحث سوم:شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی۱۱

گفتار  اول: تاجر بودن۱۱

گفتار دوم: توقف از تأدیه دیون۱۳

بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین۱۴

بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف۱۵

گفتار سوم:اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته۱۷

گفتار چهارم:اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته ۱۸

فصل دوم:

بررسی جرم شناختی ورشکستگی به تقلب و تقصیر

مبحث دوم :ورشکستگی به تقلب۲۰

گفتار اول: ماهیت جرم ورشکتسگی به تقلب ۲۱

گفتار دوم: مراجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی به تقلب۲۳

گفتار سوم:عناصر متشکله جرم ورشکستگی به تقلب ۳۱

بنداول: عناصر قانونی ۳۱

بند دوم: عنصر مادی جرم۳۲

گفتار چهارم:عناصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب۳۳

بند اول: رفتار فیزیکی۳۳

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال۳۳

بند سوم:نتیجه حاصله۴۴

گفتار پنجم:عنصر معنوی ۴۴

گفتار ششم:مجازات‌ها و محدودیت‌ها ۴۵

گفتار هفتم:معاونت و شرکت در جرم ورشکستگی به تقلب ۴۶

مبحث دوم:ورشکستگی به تقصیر۴۸

گفتار اول:عنصر مادی جرم۴۹

گفتار دوم:عنصر معنوی جرم ۵۲

گفتار سوم:مجازات ورشکستگی به تقصیر ۵۳

گفتار چهارم:مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر ۵۳

گفتار پنجم:مقام تعقیب بزه ورشکستگی۵۴

بند اول:دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی ۵۴

بند دوم:لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه برای احراز توقف تاجر ۵۵

نتیجه گیری۵۷

منابع و مراجع۵۹


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 59 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]