مقاله بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT  »  مقاله بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان

مقاله بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان

دانلود مقاله بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان

دانلود مقاله بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان

مقدمه تعریف موضوع تحقیق
اینترنت، در ساده ترین تعریف، عبارتست از کامپیوترهایی که در سراسر دنیا به هم متصل هستند، شبکه ای که این کامپیوترها را به یکدیگر متصل می سازد، و متدهای انتقال اطلاعات روی این شبکه.
منشاء اینترنت را می توان در سالهای جنگ سرد یافت، زمانی که احتمال شروع یک جنگ هسته ای بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی کاملا وجود داشت. در آن سالها وزارت دفاع آمریکا بدنبال یک سیستم مخابراتی بود که بتواند حتی در مقابل ضربات یک جنگ اتمی دوام آورد و از هم نپاشد.
این مقاله که Arpanet نام گرفت، در سال ۱۹۶۸ شروع شد. این شبکه در اولین قدم (محکم) خود چهار کامپیوتر را در نقاط مختلف آمریکا به هم متصل کرد. خوب، این اقدام در آن سال ها بسیار فوق العاده بود .
بزودی معلوم شد که چنین شبکه ای بطور بالقوه دارای توانائیهای بسیار بیشتری از آنچه مسئولان وزارت دفاع در تصور داشتند، است. تبادل اطلاعات علمی و مهندسی از این نمونه بود.
همچنین معلوم شد که یک شبکه واحد هرگز نمی تواند به هدفی که برای آن در نظر گرفته شده بود (توانایی مقاومت در مقابل ضربه هسته ای) دست یابد. به جای آن تصمیم گرفته شد تا شبکه های موجود به هم متصل شوند و به عبارت دیگر شبکه ای از شبکه ها ساخت شود. نام اینترنت هم از همین جا نشات گرفت. اینترنت اولیه فقط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را به هم متصل می کرد و چون تحت کنترل دولت قرار داشت افراد و شرکتهای خصوصی راهی به آن نداشتند.
این وضع تا سال ۱۹۹۱ ادامه داشت، اما از این تاریخ اوضاع بسرعت دگرگون شد. در این سال بنیاد ملی علوم (NSF)، که بزرگترین تامین کننده مالی اینترنت بود، سرمایه خود را از آن خارج کرد و اینترنت را بر روی شرکتهای تجاری گشود. و بزودی سیل خروشانی ، که امروز آنرا می شناسیم تبدیل شد، و شروع این رشد
انفجاری با شبکه تارعنکبوتی جهانی (وب) همراه بود.
اینترنت یک چیز مستقل نیست که دیگران کامپیوترهایشان را به آن متصل کنند. بلکه اینترنت خود حاصل بهم پیوستن این کامپیوترهاست. در واقع وقتی به کامپیوترهای یک سرویس دهنده اینترنت (ISP) متصل می شوید، کامپیوتر شما هم جزئی از اینترنت می شود.
اینترنت به انواع بسیار گوناگونی از سرویس های مخابراتی ، از خطوط ساده تلفنی گرفته تا کابل های نوری پر سرعت و کانال های ماهواره ای، متکی است. اگر این کانال های مخابراتی را بزرگراه اینترنت بدانیم، مسیریاب ها (routers ) کامپیوترهایی که بر انتقال اطلاعات بین نقاط مختلف نظارت می کنند، پلیس های راهنمایی آن هستند.
حال ما میخواهیم دراین بحث به بررسی استفاده دانشجویان کشورخودمان ازاینترنت بپردازیم.اینکه میزان وهمچنین نوع استفاده ازاینترنت دربین دانشجویان مابه چه شکلی است.

اهداف کلی و آرمانی تحقیق
میزان استفاده دانشجویان دانشگاه آزادمشهدرادر استفاده ازاینترنت توصیف وبررسی کنیم.
انواع زمینه های مورداستفاده ازاینترنت راتوسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهدتوصیف وبررسی کنیم.
هدفهایاسوالهایافرضهای ویژه  تحقیق
۱-استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهدبه چه میزان است؟
۲-آیاجنسیت درمیزان ونوع استفاده ازاینترنت تاثیرگذاراست؟
۳-عمده استفاده دانشجویان دانشگاه آزادمشهددرچه زمینه ای است؟
۴-آیااین دانشجویان ازکیفیت اینترنت درکشورراضی هستند؟
۵-اهم مشکلات دانشجویان دانشگاه آزادمشهدچیست؟

 روش انجام تحقیق
دراین تحقیق قصدبرآن است که ازیکی ازروشهای تحقیق توصیفی به نام تحقیق زمینه یاب(پیمایشی)استفاده شود.زیرادراصل مابه دنبال این هستیم که این پدیده:میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان راشرح وتوصیف نماییم.میخواهیم شرایط راآنگونه که درواقعیت وجودداردفقط توصیف کنیم.برای این منظورازروش تصادفی ساده بهره جسته ایم.برای آنکه نمونه هاتصویرواقعی ازجامعه موردنظر(دانشجویان دانشگاه آزادمشهد)باشندسعی شده حتی الامکان ازرشته های مختلف وسنهای مختلف وجنسیتها ی مختلف انتخاب شوند.
روش جمع آوری اطلاعات مابااستفاده ازپرسشنامه بود.همچنین برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازجداول فراوانی ورسم نمودارهای مختلف بهره جسته ایم.

اهمیت موضوع تحقیق
توسعه اطلاعات تحولات بنیادینی در حوزه‌های مختلف جامعه بشری اتفاق افتاده است که بعضا از آن تحت عنوان انقلاب یاد می‌شود یاد می شود .دستاورداین انقلاب در جامعه بشری بیشتر مربوط است به کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف عملکرد اجتماعی نظیر اقتصاد، تجارت، بهداشت، آموزش و غیره.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تعریف فناوری اطلاعات آن را مشتمل می‌داند بر مجموع صنایع تولیدی و خدماتی که برای نگهداری، انتقال و نمایش داده‌ها و اطلاعات به صورت الکترونیکی استفاده می‌شود. مهمترین مشخصه این فناوری نسبت به فناوری‌های قبلی که شکل انقلابی به آن داده است، مجتمع شدن ویژگی‌هایی نظیر دوطرفه بودن، جهانی بودن، فراگیر بودن، چند کاناله بودن و غیره بطور همزمان در یک فناوری خاص است. تمامی فناوری‌هایی که قبلا مورد بهره‌برداری اطلاعاتی و ارتباطی قرار می‌گرفت (نظیر تلفن، تلویزیون، رادیو، ماهواره، فاکس) از دو یا چند مورد از این ویژگی‌ها محروم بود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات که اکنون در قالب تحول صنعت ارتباطات از آن یاد می‌شود تمام این ویژگی‌ها را بطور همزمان و یکجا در خود جای داده است.

در رابطه با رشد فناوری اطلاعات در جهان، می‌توان به آمار متشره در این رابطه استناد کرد. نمودارهای شماره ۱ تا ۳ نشان‌دهنده شاخص‌های مختلف توسعه فناوری اطلاعات در جهان است.

فهرست مطالب
فصل اول-طرح تحقیق.. ۱
مقدمه تعریف موضوع تحقیق.. ۲
اهداف کلی وآرمانی تحقیق.. ۴
روش انجام تحقیق.. ۴
اهمیت موضوع تحقیق.. ۵
محدودیتهای موضوع تحقیق.. ۹
فصل دوم. ۱۲
سابقه موضوع تحقیق.. ۱۲
مقدمه. ۱۳
تاریخچه اینتر نت در ایران.. ۱۳
وزیرارتباطات چه میگوید؟. ۲۰
اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاور میانه. ۲۲
آمار استفاده از اینترنت در خاورمیانه. ۲۵
آماراستفاده ازاینترنت درآمریکا ۲۶
ایران چندکاربراینترنتی دارد؟. ۲۸
تاثیرجنسیت برچگونگی استفاده ازاینترنت.. ۳۴
بارقه‌های نور. ۳۹
موج تحول.. ۴۱
چکیده مقاله هاوتحقیقات مرتبط.. ۴۶
فصل سوم. ۵۸
روش تحقیق.. ۵۸
مقدمه. ۵۹
روش گزینش نمونه. ۵۹
اهداف ویژه تحقیق ما عبارت بو دند از: ۶۰
روش آماری.. ۶۲
فصل چهارم. ۶۳
یافته های تحقیق وتجزیه وتحلیل یافته ها ۶۳
مقدمه. ۶۴
نمودارانواع استفاده ازاینترنت خانمها ۶۶
نمودارانواع استفاده ازاینترنت آقایان.. ۶۶
نمودارانواع استفاده ازاینترنت کل نمونه ها ۶۷
نمودارتاثیرجنسیت براستفاده ازاینترنت.. ۶۸
نمودارمکان استفاده ازاینترنت خانمها ۶۹
نمودارمکان استفاده ازاینترنت آقایان.. ۶۹
نمودار کلی مکان استفاده ازاینترنت نمونه ها به درصد. ۷۰
اطلاعات طبقه بندی شدی آقایان.. ۷۳
اطلاعات طبقه بندی شده خانمها ۷۵
تجزیه وتحلیل اطلاعات درکل نمونه ها ۷۹
فصل پنجم-خلاصه تحقیق  وپیشنهادها ۸۰
خلاصه تحقیق.. ۸۰
مهمترین مشکلاتی که افرادازآن رنج میبرندبه ترتیب  اولویت عبارتنداز: ۸۱
پیشنهادها ۸۳
فهرست منابع.. ۸۴


فهرست منابع
۱-مقاله خانم لیلازکریائی.مرکزاطلاعات ومدارک علمی ایران.
۲-مقاله آقای محمدحسین حسنی.مرکزاطلاعات ومدارک علمی ایران.
۳- تحقیق خانم مهتاب پورآتشی.مرکزاطلاعات ومدارک علمی ایران.
۴-اخبارفناوری اطلاعاتITNA
۵-خبرگزاری فارس پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی
۶-خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)ISNA
۷- خبرگزاری فارس به نقل ازتحقیقات دیجیتال ترندز


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 86 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,