مقاله بررسی ماهیت و جایگاه و آثار خطر در مسئولیت مدنی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی ماهیت و جایگاه و آثار خطر در مسئولیت مدنی

مقاله بررسی ماهیت و جایگاه و آثار خطر در مسئولیت مدنی

مقاله بررسی ماهیت و جایگاه و آثار خطر در مسئولیت مدنی
چکیده:
در کتب و قوانین نظریه خطر به این صورت تعریف شده است:برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که نظریه خطر را به عنوان یکی از اصلی ترین نظریات موجود درباره مسئولیت های مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در این رابطه سعی شده است قوانینی که این نظریه را بیان می کند بیان کنیم که از آن جمله می توان به ماده ۱۳۲ قانون مدنی و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد در فصل اول سعی شده است به تعاریف و کلیات و نقدهای موجود بپردازیم و در فصل دوم به قوانین اشاره شده می پردازیم.

فهرست مطالب
مقدمه۱
پیشینه تحقیق۲
فصل اول:
تعاریف و کلیات
مبحث اول:تعاریف۵
گفتار اول مفهوم مسئولیت مدنی۵
بند اول :مبانی مسئولیت۶
گفتار دوم :نظریه خطر۷
بند اول :نقدهای وارده به نظریه خطر۷
گفتار سوم:بررسی چند نمونه از کاربردهای نظریه خطر۱۰
بند اول :قانون کار۱۳
بند دوم :قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی
در مقابل شخص ثالث۱۳
بند سوم :قانون دریایی ۱۴
بند چهارم :قانون بکارگیری سلاح۱۵
مبحث دوم: جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران و نقد آن۱۶
گفتار اول :ارزیابی مطلوبیت پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات۱۸
گفتار دوم :بررسی حقوق تطبیقی۱۹
بند اول :حقوق فرانسه۱۹
گفتار دوم :نظام حقوقی کامن‏لو۲۱
فصل دوم:
آثار تقصیر زیان دیده و بررسی قانون ۱۳۲ مدنی و قوانین کار
مبحث اول:آثار تقصیر زیان دیده بر مبنای نظریه خطر۳۰
گفتار اول :پیشینه تاریخی موضوع در فقه اسلامی و حقوق ایران ۳۲
‌بند اول : فقه اسلامی۳۲
بند دوم :حقوق موضوعه ایران ۳۴
گفتار دوم : شرایط اثرگذاری تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان۳۵
بند اول :وجود رابطه‌ سبّبیت بین تقصیر زیان‌دیده و تحقق ضرر ۳۶
بند دوم :نتیجه تقصیر عامل زیان نبودن تقصیر زیان‌دیده۳۷
مبحث دوم :بحث در اطراف ماده ۱۳۲ قانون مدنی در تبیین نظریه خطر۳۸
مبحث سوم: ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی برای تبیین نظریه خطر۴۴
گفتار اول:بررسی ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی طبق نظریه خطر۴۵
نتیجه گیری۵۰
منابع و مراجع۵۲


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 52 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]