مقاله بررسی قوانین و مقررات فرهنگ بازاریابی باکشورهای همسایه ایران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله بررسی قوانین و مقررات فرهنگ بازاریابی باکشورهای همسایه ایران

مقاله بررسی قوانین و مقررات فرهنگ بازاریابی باکشورهای همسایه ایران

مقاله بررسی قوانین و مقررات فرهنگ بازاریابی باکشورهای همسایه ایران

دانلود مقاله بررسی قوانین و مقررات فرهنگ بازاریابی باکشورهای همسایه ایران

مقدمه:
فرهنگ اساس همه تحولات اجتماعی است.تحولات اجتماعی در اثر تعامل گروه های مختلف جامعه شکل میگیرد و ابعاد مختلفی میتواند داشته باشد،از جمله ابعاد سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی.در واقع فرهنگ در عین حال که خود در اثر تحولات اجتماعی متأثر میشود،بیشترین وماندگارترین تأثیر را در تغییرات وتحولات اجتماعی نیز بر عهده دارد .این مسئله از آنجا ناشی میشود که تحولات فرهنگی بر خلاف تحولات اقتصادی معمولا به کندی صورت میگیرد و دامنه آن بسیار وسیعتر از اقتصاد است.
تحولات اجتماعی واز جمله تحولات اقتصادی ،نتیجه تغییر در رفتار انسانهاست.فرهنگ را چه بعنوان شیوه زندگی و چه بعنوان باورها وارزش ها (که شیوه زندگی را شکل میدهند)تعریف کنیم،در این مسئله شکی نیست که تغییر در رفتارها به گونه ای که شکل پایدار جدیدی بیابند ،فقط بر اثر تغییر فرهنگ ممکن است و چون تحولات فرهنگی به کندی صورت میگیرد ،لذا عامل تعیین کننده در تحولات اجتماعی است.بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی براین مسئله اجماع دارند که بدون تحولات فرهنگی ،تغییر رفتارها به صورت پایدار ممکن نیست و لذا توسعه که در درون خود پایداری را دارد ،فقط زمانی تحقق میابد که تحولات فرهنگی در راستای شکل دهی به تحولات اجتماعی مناسب تغییر کند.بنابراین اگر توسعه پایدار اقتصادی را تحقق یک سری رفتار پایدار خاص در اقتصاد و اجتماع بدانیم ،فرهنگ خاص و مناسب خود را می طلبد.کشورهای در حال توسعه ،از جمله کشور ما اگر به توسعه می اندیشد نباید از نقش فرهنگ غافل باشد،چرا که فرهنگ مناسب ،به تجارت ،تولید و مصرف شکل می دهد و سطح ،کیفیت و ابعاد آنها را تعیین می کندو این مسئله میتواند نقش اساسی در توسعه هر کشور داشته باشد.
علی رغم نقش فرهنگ در حوزه های مختلف اقتصاد از جمله تولید،تجارت و مصرف ،متأسفانه در کشور ما مقوله فرهنگ اقتصاد متولی مشخصی ندارد ،لذا در باره فرهنگ تجارت،تولید و یا مصرف،تحقیقات قابل توجهی انجام نشده است.
فرهنگ لایه های مختلفی دارد .لایه درونی آن همان ارزش ها هستند وارزش ها جوهر و خمیر مایه فرهنگ محسوب می شوند.
لایه های بعدی فرهنگ شامل هنجارها ورفتارها است.این بخش سریعتر از ارزش ها تغییر می کند.تغییر لباس وظاهر ،تغییر مد استفاده از عناوین خاص در این لایه قرار میگیرد.بررسی لایه های ظاهری بدون بررسی لایه درونی واصل فرهنگ ممکن نیست.برای پیاده سازی بخش نخست لازم است فرهنگ سازی وانتقال عناصر فرهنگی خاص به جامعه صورت گیرد .لایه دوم علاوه بر فرهنگ سازی می تواند با وضع قوانین ومقررات نهادینه شود و می دانیم در اینجا مباحث متهددی می تواند مطرح شود.

وجوه فرهنگی قوانین موجود در حوزه صادرات و واردات مبادله از جنبه های مختلفی قابل بررسی است.منظور از جنبه های فرهنگی در حوزه تولید،توزیع و مصرف صرفأ قوانینی است که موضوعات آن از مسائل ارزشی است و در حوزه تجارت وتوزیع ومصرف باید رعایت گردد.زیرا همه قوانین موجود در این حوزه می تواند به طور غیر مستقیم آثار فرهنگی نیز داشته ویک مهنا جنبه فرهنگی نیز داشته باشد.چراکه قوانین ومقررات جامعه در معنای وسیع کلمه بخشی از فرهنگ جامعه محسوب می شود .چنین ارتباطی که بین فرهنگ و قوانین وجود دارد یک ارتباط کلی و غیر مستقیم است از این دیدگاه اگر بخواهیم قوانین را بررسی کنیم بررسی هریک از قوانین خود می تواند موضوع یک تحقیق مستقل تلقی شود.آنچه در این بررسی مورد نظر است بررسی قوانین و مقرراتی است که مستقیما به حوزه فرهنگ ارتباط پیدا می کند.
در این فصل مقررات و قوانین تجاری که یا جنبه فرهنگی دارند و یا موضوع آنها اقتصادی است مورد بررسی قرار می گیرد.این فصل شامل دو قسمت است :در فصل اول قوانین و مقررات حوزه صادرات و واردات که می تواند به فرهنگ ارتباط پیدا کند در قسمت دوم مجموعه قوانینی که بیشتر اهمیت فرهنگی دارند ولی دارای آثار و تبعات اقتصادی هستند، بررسی می شوند.


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 20 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]