مقاله بررسی علل بذهکاری در نوجوانان دوختر و پسر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله بررسی علل بذهکاری در نوجوانان دوختر و پسر

مقاله بررسی علل بذهکاری در نوجوانان دوختر و پسر

دانلود تحقیق و مقالات رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان مقاله بررسی علل بذهکاری در نوجوانان دوختر و پسر مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۱۸ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله بررسی علل بذهکاری در نوجوانان دوختر و پسر

مقاله بررسی علل بذهکاری در نوجوانان دوختر و پسر

مقدمه
بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعه پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال ۱۹۸۴ در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.

بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،
سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.
کانگر (۱۹۸۳) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.
تحقیقات و آمارها روشنگر رو به گسترش نهادن بزهکاری نوجوانان در اکثر جوامع می باشد. طبق گزارش موسسه تحقیق جرم و جنایت آمریکا(۱۹۸۷)، ۹۰ درصد از نوجوانان آمریکایی حداقل یکبار مرتکب بزهکاری شده اند. همچنین آمار منتشره در سال ۱۹۸۴ در ایالت متحده آمریکا نشان می دهد که ۵۰۰۰۰ نوجوان به جرم ارتکاب بزهکاری در کانون اصلاح و تربیتی نگهداری می شده اند (پاپالیا و الدز، ۱۹۸۵ ، صفحه ۶۱۷ ).
گزارش دیگری در همین زمینه نشان می دهد که خشونت و تبهکاری در جامعه آمریکا به طرز روزافزونی رو به گسترش نهاده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۰ میزان جنایت در حدود ۱۴۸ درصد و شامل بیشتر از ۱۱ تا ۱۳ درصد کل جمعیت آمریکا بوده است، گزارش دیگری از موسسه تحقیق جرم و جنایت در آمریکا نشانگر این مهم بوده است که بین سالهای ۱۹۸۹ـ۱۹۸۰ میزان جنایت ۶۹% ، تجاوزات جنسی ۱۱۶ درصد. وبالاخره مشاجرات توام با خشونت ۱۰۲ درصد نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است. این آمار بخصوص در مورد بزهکاری نوجوانان هشدار دهنده بوده، و نشان داده است که بین سالهای ۱۹۶۷ـ۱۹۵۸ در حدود ۳۰۰ درصد سرقت توسط نوجوانان انجام گرفته است. ضمنا با آمار فوق باید ۴۰% تبهکاری و بزهکاریهای گزارش نشده را نیز اضافه کرد . بطور نسبی بغیر از اتحاد جماهیر شوروی ، سایر کشورهای اروپای غربی آمار مشابهی در این زمینه داشته اند . از کشورهای اروپای شرقی آمار دقیقی در زمینه بزهکاری نوجوانان در دست نیست و به نظر می رسد بزهکاری نوجوانان یا بسیار محدود بوده، و یا با معانی دیگری تعبیر شده است(دی فلوئر و دیگران، ۱۹۸۷ ،صفحه ۷۸).

بیان مساله :
هرگاه صحبت از بزهکار یا ناسازگاری جوانان و نوجوانان یا اجتماع می شود بلافاصله این فکر به خاطر خطور می کند که از چه راه و با چه وسایلی می توان اعمال ضد اجتماعی و نابهنجار این گونه افراد را پیشگیری و یا کنترل نمود؟
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی در نظر گرفته اند که یکی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانونهای اصلاح و تربیت است . ولی باید توجه داشت برای اینکه بتوانیم نوای جوانی را، که در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت یک فرد بزهکار قانون شکن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربیت نموده وبا اصول و موازین حاکم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت کافی نیز برای این کار در اختیار داشته باشیم که خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهکار خیز است .
امروزه این مطلب مسلم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد .
بنابراین متفکرین و متخصصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معین مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به دادگاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بندوبار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته و تعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند .
در کشورهای غربی معمولا در جوار دادگاههای اطفال ، موسسات خاصی وجود دارد (کانون اصلاح و تربیت) که عهده دار تربیت اطفال بی سرپرست بوده و قاضی اطفال این گونه کودکان را به آن موسسات تحویل می دهد . تجربه نشان داده است که تشدید مجازاتها از تعداد قرون وسطائی نتوانسته عامل لازم و کافی برای پیشگیری و اجتناب از ارتکاب جرم و تکرار آنها باشد ولی آموزش توسط نهادهای مختلف شهری بر اساس نیازهای خاصی آن محیط ها توانسته نگرش اعضای آن جامعه خاص را تغییر دهد .
بنابراین باید بدنبال روشهای آموزشی و فرآیندهای آگاهی رسانی که موجب جلوگیری از وقوع جرائم می شود، و از راه کشف آن علل که بیشتر از فساد محیط یا از عکس العملهای احساسات و تمایلات ناآگاه مجرم سرچشمه می گیرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم کاست و شخصیتهای معلول و حادثه جو را از بسیاری کارها که سبب اتفاق جرمها می شود منع کرد .
جامعه شناسی کیفری با اندیشه های نو ، افکار جدید و ارزندهای که مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تا کنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید .

فهرست مطالب
مقدمه
بیان مساله
سوالات مقاله
اهمیت مسأله
هدف های مطالعه
پیش فرض ها ، حدود مطالعه و محدودیت ها
تعریف اصطلاحات مهم
تعریف بزهکاری
آغاز تحقیقات علمی
طبقه بندی بزهکاران از نظر تیپ بدنی و قیافه
انواع جرم های ارتکابی
تفاوت های جنسیتی د رآسیب پذیری در برابر فشار
تاریخچه بزهکاری
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری
عوامل ذاتی غیر ارثی
جو عاطفی خانواده
عوامل زیستی
عقب ماندگی
نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران
نقش شخصیت در شناسایی مجرمین
اختصاصات بزهکاری های اطفال و نوجوانان
بزهکاری گروهی
بزهکاری پنهان
نظریاتی چند راجع به بزهکاری
پیشینه های تحقیق
نقش مدارس
نقش خانواده
نقش کار
نقش پلیس
روش تحقیق
منابع داده ها
روش های جمع آوری داده ها
توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها
ارائه داده ها و تحلیل آنها
نحوه زندگی خانواده
مشکلات روانی ( سابقه بستری ) خانواده
موقعیت زن در خانواده
وابستگی نوجوان به خانواده
بیان مجدد مسئله
توضیح روش های بکار برده شده
یافته های اصلی نتیجه ها
توصیه برای پژوهش های بعدی
فهرست منابع

فهرست منابع
۱- آزرمی ، ایرج ، ضرب و شتم نوجوانان ، انتشارات توحید ، تهران ، ۱۳۷۵
۲- احدی ، حسن – محسنی . نیکچهر (۱۳۷۴) ، روان شناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی و جوانی )چاپ پنجم ، نشر بنیاد ، تهران.
۳- آزاد ، حسین (۱۳۷۲) ، آسیب شناسی روانی ، چاپ اول ، انتشارات بعثت ، تهران.
۴- امار فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور ، سالهای ۶۶-۶۳ ، تهران، ۱۳۶۷ .
۵- براهنی ، محمد نقی (۱۳۷۱) ، روان آزمایی، آناستازی، آ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران.
۶- بهرامی ، هادی ، تاثیر ساخت خانواده در شخصیت کودکان ، تهران ، نشریه روان شناسی رازی ، شماره ۱۳٫
۷- بهنام ، جمشید – ساختارهای خانواده و خویشاوندی در ایران – تهران ۱۳۴۸ .
۸- بیرجندی – پروین – روانشناسی رفتار غیر عادی ، ۱۳۴۶ .
۹- پور افکاری ، نصزت الله (۱۳۷۳) ، فرهنگ جامع روان شناسی و روانپزشکی ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران .
۱۰-پور افکاری ، نصرت الله (۱۳۷۳) ، فرهنگ جامع روان شناسی و روانپزشکی ،جلد دوم ، چاپ اول ، انتشارت دانشگاه تهران ، تهران .
۱۱-پودات ، نسرین – سیف ، علی اکبر – فیض میترا (مترجمان ) ، رفتار درمانی کاربرد و بازده ، تالیف اولیه ری ، دانیل ترنس – ویلسون ۱۹۷۵ – تهران – انتشارات رشدیه – چاپ دوم ۱۳۶۶٫
۱۲-دلاور ، علی (۱۳۷۴) ، روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، چاپ هفتم ، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران .
۱۳- دلاور ، علی (۱۳۷۵) ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ،چاپ اول ، نشر ویرایش ، تهران.
۱۴- رحمانیان ، نور الدین (مترجم) روان شناسی رشد – گروه نویسندگان خارجی – تهران – نشر آگاه ۱۳۶۷٫
۱۵-ساراسون ، باربارا۰ا۰ ،روان شناسی مرضی، ترجمه بهمن نجاریان و همکاران ، انتشارات رشد ، ۱۳۷۱٫
۱۶-ستوده ، هدایت ا… (۱۳۷۳) ، آسیب شناسی اجتماعی،تهران ، انتشارات آوای نور.
۱۷-سلیمی اشکوری ، هادی – تازه های روان پزشکی کودکان و نوجوانان تهران – انتشارات چهر . ۱۳۵۵٫
۱۸-سیف نراقی- مریم – نادری-عزت ا…- اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترسیم آن، ۱۳۷۰٫
دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
۱۹-سیف ، علی اکبر(۱۳۷۴) روان شناسی پرورشی، چاپ سیزدهم ، انتشارات آگاه ، تهران.
۲۰-شاملو ، سعید(۱۳۶۸) ، آسیب شناسی روانی .چاپ دوم ، انتشارات رشد ، تهران.
۲۱- شریفی ، حسن پاشا (۱۳۷۲) ، اصول روان سنجی و روان آزمایی ،چاپ اول ، انتشارات رشد ، تهران.
۲۲-شریفی ، حسن پاشا ، نجفی زند ، جعفر (۱۳۷۴)، روشهای آماری در روان شناسی ، علوم تربیتی ، اجتماعی(علوم تربیتی)، چاپ ششم ، نشر دانا ، تهران.
۲۳-شریفی حسن پاشا- نگارش و ترجمه- اصول روان سنجی و روان آزمایی، انتشارات رشد ، چاپ اول ، ۱۳۷۲٫
۲۴-شریفی ، حسن پاشا-طالقانی ، نرگس(مترجم) روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری- بست- جان(مؤلف) – تهران – انتشارات رشد ، ۱۳۶۹٫
۲۵-عظیمی . سیروس، روان شناسی عمومی، انتشارات صفار ، چاپ اول ، ۱۳۷۰٫
۲۶-کرومبولتز. جان . دی ، کرومبولتز‌، هلن ، بی (۱۹۸۹)، تغییر دادن رفتارهای کودکان ونوجوانان، (ترجمه یوسف کریمی، ۱۳۷۲)، تهران ، انتشارات ستاره .
۲۷-معتمدی ، زهرا. رفتار با نوجوانان، (۱۳۷۲) ، تهران ، انتشارات لک لک.
۲۸-منشی طوسی ، م تقی، (مترجم) اختلالهای رفتاری کودکان ، ویکس نلسون ایزرائل، (مؤلف) ، انتشارات آستان قدس رضوی.۱۳۶۹٫
۲۹-میلانی فر – ناصر – روان شناسی کودکان و نوجوانان – نشر قومی ۱۳۷۰٫
۳۰-نوابی نژاد – شکوه، رفتارهای بهنجار و نا بهنجار کودکان – تهران – زمستان ۱۳۷۰٫


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 218 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]