دانلود مقاله بررسی عقود مشارکتی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی عقود مشارکتی

مقاله بررسی عقود مشارکتی

دانلود مقاله بررسی عقود مشارکتی

چکیده:

این کار تحقیقی با موضوع عقود مشارکتی مورد بررسی قرار می گیرد و به انواع آن و خصوصیات آنها و نوع قرارداد آنها نیز اشاره ای خواهد شد.در قسمت های از کار سعی شده است مشخصات دقیقی از ارکان اصلی هر کدام از عقودی که شامل عقود مشارکتی می شود اشاره شود.

در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی )تولیدی، تجاری یا خدماتی( را تأمین میک‌ند و در نهایت،در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد ف یمابین با صاحبکار اقتصادی، سودحاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید.در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مشارکتی از جمله مضاربه،مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمای هگذاری مستقیم و مزارعه، مساقات سلف می پردازیم.

 

فهرست

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف۵

گفتار اول:عقد۵

بند اول :عقد در لغت۵

بند دوم: عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن۵

گفتار دوم:تعریف اجاره۶

بند اول:اجاره در لغت۶

بند دوم:اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ۹

گفتار سوم:اقسام عقد اجاره ۱۱

بند اول :تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ۱۲

مبحث دوم:بررسی خصوصیات عقود مشارکتی۱۲

گفتار اول :نقد عملکرد بانک‏ها در محاسبه سود قراردادهای مشارکتی براساس نرخ سود مورد انتظار۱۳

فصل دوم:

مضاربه،مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی

مبحث اول:مضاربه۲۰

گفتار اول:تعاریف۲۰

گفتار دوم :ویژگی های مضاربه۲۱

بند اول :ضوابط اجرائی۲۲

گفتار سوم :اجرای عملیات مضاربه۲۶

گفتار چهارم: تغییرات در قرارداد۲۸

گفتار پنجم :فسخ قرارداد۲۹

گفتار ششم: حسابدرای مضاربه۳۲

مبحث دوم :مشارکت مدنی؛عقدی فراگیر در اجرای‏ بانکداری بدون ربا۳۴

گفتار اول:تعاریف۳۵

بند اول :بررسی‏های مقدماتی۳۶

گفتار دوم:بررسی فنی و محاسبات مالی نهایی طرح۳۷

بند اول :تنظیم قرارداد۳۹

گفتار سوم :نظارت بر اجرای مشارکت مدنی از سوی‏ بانک۴۱

مبحث سوم:مشارکت حقوقی۴۲

گفتار اول:تعاریف و کلیات۴۲

گفتار دوم :مشارکت بانک‏ها در سهام شرکت‏ها۴۳

بند اول :شرکت‏های سهامی در حال تأسیسس۴۳

بند دوم :شرکت‏های سهامی موجود۴۴

فصل سوم:

بررسی سایر عقود

مبحث اول:سلف۴۸

گفتار اول :ویژگی ها۴۸

گفتار دوم:ضوابط اجرایی۵۰

گفتار سوم :حسابداری سلف۵۲

مبحث دوم:مزارعه۵۴

گفتار اول»ارکان مزارعه۵۵

نتیجه گیری۵۹

منابع و مراجع۶۰


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 60 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]