مقاله بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  مقاله بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن

مقاله بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن

دانلود مقاله بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن تحقیق کتاب شاخص های فرهنگ و تفکر بسیجی شاخص های فرهنگ و تفکر بسیجی فرهنگ و تفکر بسیجی چیست؟ فرهنگ و تفکر بسیجی در دفاع مقدس فرهنگ و تفکر بسیجی فرهنگ و تفکر بسیج مقاله در مورد تفکر بسیجی مقاله فرهنگ بسیجی

Paper Indices of culture and thought to mobilize the people to mobilize

مقاله بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن

مقدمه
انقلاب اسلامی ایران به عنوان انعکاس جلوه های روشن اندیشه های الهی حضرت امام خمینی (ره) ، حصار اوهام و نظریه های رجعت به قرون جاهلیت را شکافت و باایجاد تحول عمیق در فرهنگ و اعتقادات جامعه اسلامی هویت و شخصیت مستقل سیاسی، فرهنگی و اعتقادی را به جهان اسلامی هدیه کرد . امروز ثمره این نهال برومند ، قامت برافراشته و پر افتخار بسیج است که درسایه پیروی از مقام معظم رهبری و جان فشانی های بسیجیان سلحشور بر تارک انقلاب می درخشید . درخششی که از شرکت مخلصانه و فراگیر در هشت سال دفاع مقدس تلالؤ آن جهانگیر شده و موجبات سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران ، و ناامیدی و یاس دشمنان اسلامی را در سر تا سر جهان فراهم آورده است . فرهنگ و تفکر بسیج پدیده ای نوظهور است که ریشه در باورهای اسلامی ، انقلابی و ملی مسلمانان ایران دارد .

فرهنگ و تفکر بسیج در سیر تحول و تکوین بسیج در دوران انقلاب ، جنگ تحمیلی و دوران سازندگی و بعد از آن در جامعه حضور داشته و همیشه در لحظات بحرانی ، گره های نظامی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی نظام را به نحو معجزه آسایی باز کرده است . از آنجا که بقای نظام جمهوری اسلامی در گروه توجه به این فرهنگ ناب اسلامی ، انقلابی وایرانی است ، باید شاخصه های این فرهنگ را شناخت . همان شاخصه هایی که از زمان پیدایش تا کنون از آن بهره مند بوده و همگان بر این اساس بسیج را می شناسند و تکریمش می کنند . بر اساس همین شاخصه ها نیز باید از آن وضعیت شناسی و آسیب شناسی کرد و زمینه های ضعف و قوت آن را در اقشار بسیج بررسی کرد و راه کارهایی را برای ارتقای ویژگی های  اسلامی ، انقلابی وملی آن به دست آورد .

موضوع پژوهش
بسیج انقلاب اسلامی ایران بیش از آنکه درای سازمان رزمی مشخص باشد ، دارای یک فرهنگ و تفکر است که شالوده اصلی سازمان بسیج را همین فرهنگ و تفکر تشکیل می دهد . در تبیین فرهنگ و  تفکر بسیج ویژگیهای آن نظریه های مختلفی ارائه شده است که رد رأس آن فرمایشات حضرت امام خمینی (قدس سره) و حضرت آیت ا… خامنهای (مد ظله) قرار دارد . ایشان بسیج را یک فرهنگ که د ربین مردم ایران قرار دارد معرفی نموده که ریشه در باورهای انقلابی ، اسلامی و ملی ایران دارد . معنویت ، شجاعت ، ولایت ، آگاهی و شناخت ، دشمن شناسی ، حریت و … از شاخصهای این فرهنگ و تفکر محسوب می شود .

در مباحث جامعه شناسی نظرات مختلفی در خصوص فرهنگ و تفکر بسیج ارائه شده است که زاییده نگرش بسیج شناسی آنهاست . اصولا” برخی بسیج را یک پدیده صرفا” اجتماعی و گذرا می دانند و آن را تز کودتا و آشوب های داخلی می دانند و برخی آن تز بسیج توده ای مطرح کرده اند و برخی بسیج را مانع اصلاحات جامعه در روند حرکت بسوی غرب تلقی نموده اند و آن را به عنوان آسیب و مانع توسعه قلمداد کرده اند و برخی آن را نتیجه انقلاب و معادل با جریان انقلاب اسلامی تلقی کرده اند و بدین ترتیب آن را عنصر اصلی نظام اسلامی ایران میدانند . برخی نیز معتقدند که فرهنگ بسیج در جریان تحولات اجتماعی دچار ضعف شده و رو به نابودی است و برخی معتقدند که فرهنگ بسیج متناسب با شرایط و موقعیت ها اهداف ووظایف خاصی یافته است که این تحول را نمی توان ضعف نامید ، بلکه بیانگر توسعه و ارتقاء است .

آنچه مد نظر این نگارش است ، بررسی شاخصه های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی است که به آسیب شناسی از آن نیز می پردازند . برای آسیب شناسی یک مدل مطلوب از فرهنگ و تفکر بسیج ارایه می گردد . سپس بر اساس مدل مطلوب وضعیت موجود ارزیابی می شود . مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب امکان این آسیب شناسی را فراهم می آورد .

فهرست مطالب
مقدمه ۹
موضوع پژوهش ۱۰
دستاوردهای نظری و عملی پژوهش ۱۱
تعاریف و مفاهیم ۱۳
مفهوم و فرهنگ ۱۴
تعریف لغوی ۱۴
تعریف اصطلاحی ۱۵
عوامل فرهنگ ۱۵
اصول چهار گانه فرهنگ ۱۶
اصل اول : تعقل سلیم و احساسات تصعید شده ۱۶
اصل دوم : تکامل انسان ۱۷
اصل سوم : شایستگی و بایستگی ۱۷
اصل چهارم : فرهنگ حقیقی است در دو بعد خاص و عام ۱۷
مفهوم تفکر ۱۷
تعاریف لغوی ۱۸
تعریف اصطلاحی ۱۸
مفهوم بسیج ۱۹
تعریف لغوی ۲۰
تعریف بسیج در انقلاب اسلامی ایران ۲۱
تعریف فرهنگ و تفکر بسیج ۲۳
رویکردها ویژگی ها ۲۴
فرهنگ و تفکر بسیج در متون اسلامی ۲۴
هدف و فلسفه بسیج ۲۴
ویژگی ها ۳۰
تجهیز مادی معنوی ۳۰
شهادت طلبی ۳۱
صبر و استقامت ۳۲
شجاعت ۳۳
انضباط و هماهنگی ۳۴
رضای حضرت حق تعالی ۳۵
عدم سازش با کفار ۳۵
اتکال به ذات حق تعالی ۳۶
تولی و تبری ۳۷
داشتن روحیه و جنگ روانی ۳۸
فرمانبرداری و اطاعت پذیری ۳۹
فرهنگ و تفکر بسیج در وصایای شهیدان ۴۰
رشد فضایل و محو رذایل اخلاقی ۴۱
فرهنگ و تفکر بسیج در جبهه ها ۴۹
حفظ شرایط وجوب ۴۹
اعزام انفرادی و امربه معروف و نهی از منکر ۵۱
آداب برادری و تعاون ۵۱
آداب بیماری و مداوا ۵۲
عیادت و پرستاری ۵۳
آداب فرماندهی و فرمانبری ۵۴
عشق و علاقه متقابل ۵۷
آداب قرآن ۵۸
آداب میمهانی و معاشرت ۵۹
سر سفره نشستن ۵۹
شهرداری یا خادم الحسینی ۶۰
ادعیه قبل و بعد طعام ۶۱
آدای دعا و مناجات ۶۲
آداب سخن و سکوت ۶۳
نسبت نیکو دادن به هم ۶۳
تکیه کلام ها ۶۴
زبان سکوت ۶۴
قسم یاد نکردن ۶۵
ذکر خوش صلوات ۶۵
ماندن و مقاومت کردن ۶۶
آداب عبادت ۶۶
شهادت طلبی ۶۹
آداب رفتار با عراقی ۶۹
فرهنگ و تفکر بسیج از نگاه جامعه شناسی ۷۱
فرهنگ و تفکر بسیج از دیدگاه حضرت امام(قدس سره) ۷۳
خاستگاه فرهنگ و تفکر بسیج ۸۶
خاستگاه جامعه شناسی ۸۶
رویکرد جامعه شناسی پزوتیویسمی از بسیج ۸۷
شرایط اجتماعی بسیج ۸۸
شرایط اقتصادی ۸۹
شرایط سیاسی ۹۰
نقد مبانی بسیج شناسی در جهان معاصر ۹۱
محور قرار گرفتن انسان مادی ومعنودی درعلوم اجتماعی غرب ۹۲
عدم توجه به اراده الهی در تحقق پدیده های اجتماعی ۹۴
خاستگاه فرهنگ و تفکر بسیج در معارف و متون اسلامی ۹۶
دربی در بهشت ، مخصوص مجاهدین را خدا ۹۶
ارزش قطره ای از خون مجاهد ۹۷
فضیلت شمشیر مجاهد ۹۷
فضیلت جهاد ۹۸
سرزنش سهل انگاری در جنگ و جهاد ۹۸
مفهوم رهبری ۹۹
مفهوم حکوکت و حاکمیت ۹۹
مفهوم ولایت فقیه ۱۰۲
قانون اساسی ۱۰۳
شرایط و صفات رهبر ۱۰۳
وظایف و اختیار رهبر ۱۰۴
خاستگاه فرهنگ و تفکر بسیج از دیدگاه ولایت رهبری ۱۰۵
خاستگاه بسیج در دنیای اسلام ۱۰۶
خاستگاه بسیج در انقلاب اسلامی ۱۰۹
خاستگاه بسیج در اراده الهی ۱۱۱
چشم انداز ها و عرصه ها ۱۱۴
عرصه های اجتماعی ۱۱۴
عرصه سیاست ۱۱۵
آگاهی و شناخت ۱۱۷
احساس مسئولیت ۱۱۸
ایستادگی و مقاومت ۱۱۸
عرصه فرهنگ ۱۱۹
تهاجم فرهنگی ۱۲۰
تولید دانش ۱۲۳
عرصه اقتصاد ۱۲۶
سطح کلان ۱۲۷
سطح خرد ۱۲۸
عرصه های فردی ۱۲۹
نظام گرایشی ۱۲۹
نظام بینشی ۱۳۱
نظام رفتاری ۱۳۲
توازون در ابعاد درونی وبیرونی ۱۳۳
مقیاس فرهنگ و تفکر بسیج ۱۳۵
کلیات مقیاس ۱۳۵
الف) شاخص های دهگانه ۱۳۵
۱-عمل صالح و پرهیزکاری ۱۳۶
۲-ایثار و استقامت ۱۳۷
۳-نیایش و خودسازی ۱۳۸
۴- محبت و احسان ۱۳۹
۵-اعتقاد به حکومت اسلامی ۱۳۹
۶-حریت وشهام ۱۴۰
۷-مردمی بودن ۱۴۱
۸-علم وآگاهی ۱۴۲
۹-نظم و آمادگی رزمی ۱۴۲
۱۰-هویت ملی و فرهنگ پذیری ۱۴۳
ب) آزمودنی ها ۱۴۳
۱-)متغریهای جمعیتی ۱۴۳
۲- جامعه مور مطالعه ۱۴۴
۳-جمعیت نمونه ۱۴۴
۴-روش نمونه گیری ۱۴۴
۵-روش جمع آوری اطلاعات ۱۴۵
ج) ابزار پژوهش ۱۴۵
۱-پرسشنامه ۱۴۵
۲-مراحل تنظیم پرسشنامه ۱۴۶
الف)بررسی نظریه ها ئتحقیقات انجام شده ۱۴۶
ب)تنظیم مدل ۱۴۶
ج)تهیه گویه های مناسب برای شاخصه ۱۴۶
د) تعدیل گویه ها و تهیه پرسشنامه نهایی ۱۴۷
۳-نمره گذاری پرسشنامه ۱۴۷
۴-نحوه نمره گذاری و تعیین شاخص هماهنگی پرسشنامه ۱۴۷
۵-روایی پرسشنامه ۱۴۸
۶-اعتبار پرسشنامه ۱۴۹
د) اجرا و تفسیر نمرات ۱۵۰
پرسشنامه ۱۷۱
هدف ۱۷۱
نحوه تکمیل ۱۷۱
امتیاز بندی ۱۷۱


قیمت فایل : 12000 تومان | تعداد صفحات : 183 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]