مقاله بررسی اعتراض شخص ثالث
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی اعتراض شخص ثالث

مقاله بررسی اعتراض شخص ثالث

 

مقاله بررسی اعتراض شخص ثالث

چکیده:

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند. در این کار تحقیقی با موضوع اعتراض شخص ثالث سعی شده است که در ابتدا به تعاریفی دقیق از اعتراض شخص ثالث دست پیدا کنیم و در ادامه حالت های مختلف اعتراض،نحوه رسیدگی و مسائل مختلف را پوشش دهیم و در فصل بعد به مسائل حقوقی و در قسمتی از فصل دوم به تطبیق اعنراض شخص ثالث در ایران و بقیه کشورها خواهیم پرداخت.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده۱

مقدمه۲

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تعاربف۴

گفتار اول :انواع اعتراض ثالث۴

گفتار دوم : مبنای حقوقی اعتراض ثالث۴

بند اول :شرایط اعتراض ثالث۵

بند دوم :آثار اعتراض۶

گفتار سوم :ورود شخص ثالث۶

بند اول :شرایط ورود شخص ثالث۷

بند دوم :اقسام وارد ثالث۷

بند سوم : معایب دعوای وارد ثالث۷

بند چهارم: تفکیک دعوای ثالث۸

بند پنجم :تشریفات دادخواست وارد ثالث۸

گفتار چهارم :جلب شخص ثالث ۸

بند اول :شرایط جلب ثالث۹

بند دوم :جریان دادرسی جلب ثالث۹

بندسوم: آثار دخالت اشخاص ثالث۱۰

گفتار پنجم:بیان ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵۱۰

گفتار ششم:آثار اعتراض شخص ثالث ۱۳

‌بند اول : تأخیر در اجرای حکم۱۳

بند دوم : اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث طاری۱۵

مبحث دوم: دعوای متقابل و رابطه آن با دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث۱۷

گفتار اول: دعوای متقابل ۱۷

گفتار دوم : فوائد دعوای متقابل۲۵

گفتار سوم :ضررهای دعوای متقابل۲۸

فصل دوم:

نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام و تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه

مبحث اول: نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام۳۲

گفتار اول: مفهوم و تعریف شخص ثالث در دعوی ۳۲

گفتار دوم:شخص ثالث در چه شرایطی وارد مرحله اجرا می شود۳۳

گفتار سوم :ابلاغ شخص حقوقی چگونه تحقق می یابد۳۷

گفتار چهارم :شرایط و شیوه اظهار حق ثالث نسبت به مال توقیف شده۴۴

مبحث دوم :تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه۴۶

گفتار اول:بررسی تعاریف در قانون ابران و فرانسه۴۶

گفتار دوم :اعتراض ثالث از نظر مواد قانون دادرسی ایران مدنی و فرانسه۴۷

گفتار سوم :مبنای حقوقی اعتراض ثالث۴۹

گفتار چهارم :عقیده محدود بودن دائرهء اعتراض ثالث۵۰

بند اول :عقیدهء وسعت دائرهء اعتراض ثالث۵۱

گفتار پنجم :اصل اختیاری بودن اعتراض‏ ثالث۵۴

گفتار ششم :چگونه احکامی قابل اعتراض ثالث است۵۹

نتیجه گیری۶۴

منابع و مراجع۶۵


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 65 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]