مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان

مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان

دانلود مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان تحقیق مقاله شهرهای جدید در ایران مقاله شهرهای جدید ایران مقالات شهرهای جدید مقاله درباره شهرهای جدید دانلود مقاله شهرهای جدید مجموعه مقالات شهرهای جدید مقاله در مورد شهرهای جدید مقاله درباره شهرهای جدید ایران مقاله هویت شهرهای جدید تحقیق درباره شهرهای جدید تحقیق در مورد شهرهای جدید

Paper causes the formation of new cities in the world

 

چکیده
این مقاله سعی بر آن دارد تا به بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان بپردازد.
بر همین اساس ابتدا به سابقه تاریخی ایجاد شهرهای جدید پرداخته شده و چند تعریف از شهرهای جدید ارائه گردیده است. در ادامه سابقه احداث شهرهای جدید بطور مختصر بیان گردیده و سپس عوامل لزوم شهرهای جدید بصورت کلی بیان می گردد. شهرهای جدید بر اساس وسعت، فاصله جمعیت نوع و سطح فعالیتها در چندین الگوی کلی که شامل شهرهای جدید مستقل، شهرهای جدید اقماری و شهرهای جدید پیوسته می باشد طبقه بنید شده که به بررسی اجمالی آنها پرداخته شده و در پایان نتیجه گیری خواهد شد.

بر اساس سه الگوی فوق در مناطق مختلف دنیا الگوهای دیگری از شهرهای جدید احداث شده اند که در پیوست شماره ۱ به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.
در پیوست شماره ۲ سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران در چهار دوره مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی توضیح داده شده و در پایان این قسمت نیز نتیجه گیری در مورد شهرهای جدید ایران انجام خواهد گرفت.


مقدمه
پس از انقلاب کشاورزی ایجاد شهرها، دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان بود. این امر، روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسانهای دیگر گردید. در حقیقت، تغییر در واکنشهای انسانها نسبت به هم و نسبت به محیط، به تحول اجتماعی و دگرگونی فضایی امکان داد که نمود عینی آن بصورت یک پدیده نو که اصطلاحاً «شهر» نامیده می شد، نمایان گردید. بنابراین، پیدایش شهرها را باید نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی انسان بحساب آورد (نظریان، ۱۳۷۴، ص ۹)

فرایند تشکیل و توسعه شهرها در سراسر جهان، پیوسته و بر اساس روابط متقابل محیطهای طبیعی و فرهنگی بوده است. با اینکه پیدایش شهرها باعث رشد فرهنگ و تمدن و روابط اجتماعی میان انسانها گردید و مسیر زندگی او را به نحو دلخواه تغییر داد اما با توجه به تحولاتی که در طول تاریخ، بخصوص، در صد سال اخیر در ارتباط با استقرار حکومتها، دولتهای مرتبط با اقتصاد صنعتی و سرمایه داری جهان، موجب دگرگونی در روند تمدن و فرهنگ عمومی شهرنشینی، عملکرد شهرها، توسعه و گسترش آنها و دگرگونی فضای پیرامون آنها گردیده است. در دنیای امروز یک حرکت انفجاری و فزاینده در شهرنشینی بوجود آمده است و جمعیت و تعداد شهرها روز به روز در حال افزایش می باشد و این امر سبب پیدایش عوارض و مشکلات فراوانی در زندگی شهرنشینی انسانها گردیده است. این معضلات بخصوص در کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته نمود بیشتری یافته است. زیرا در اینگونه کشورها اختلاف سطح درآمد بین شهر و روستا، عدم برنامه ریزی صحیح برای توزیع اصولی امکانات و منابع بین شهرها و فضای پیرامونشان، عدم توجه اصولی و منطقی به برنامه ریزی ناحیه ای و منطقه ای، عدم توجه به توسعه و رشد صحیح و متناسب شهرها و غیره، موجب پیدایش شرهای بزرگ ناموزون و نامتناسب و بدون توجه به نظام سلسله مراتب شهری در این کشورها گردیده است و این مسائل باعث بروز بسیاری از معضلات شهری شده است که از جمله آنها می‌توان به افزایش جمعیت و تراکم شدید جمعیت شهرنشینی، انواع آلودگی های زیست محیطی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، بروز انواع مشکلات اجتماعی و فرهنگی، افزایش شغلهای کاذب، افزایش بیکاری، حاشیه نشینی و … اشاره نمود. (داداشپور، ۱۳۸۱، ص ۵)

با توجه به مسائل و مشکلات فوق، انواع راهکارها و راه حلها جهت غلبه بر آنها و ایجاد تعادل و توازن در رشد شهری و ارتباط منطقی بین شهرها و فضای پیرامون ارائه و اجرا گردیده اند که یکی از آنها، ایجاد «شهرهای جدید» بعنوان راهکار اساسی جهت حل معضلات شهرهای بزرگ و ایجاد تعادل در توزیع امکانات و توازن در نظام سلسله مراتبی شهرها بود که با دیدگاههای متفاوت و معیارهای مختلف در نقاط گوناگون جهان طراحی و احداث گردیدند.

کشور ایران نیز بعنوان یک کشور قدیمی که مدنیت و فرهنگ شهرنشینی در آن بسیار پرسابقه است و از اثرات منفی مشکلات و معضلات شهری مذکور در امان نمانده است. رشد شهرنشینی و افزایش سریع جمعیت شهری تبعات منفی ناشی از آن از مهمترین مسائل و مواردی است که در سطح ملی و منطقه ای اذهان عمومی و برنامه ریزان شهری و شهرسازان و حتی مسئولین کشوری را به خود مشغول کرده است.

در ایران نیز، ایجاد شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حلهای اساسی و مناسب جهت رفع و کاهش معضلات شهری کلانشهرها مورد توجه قرار گرفته و در اطراف تعدادی از شهرهای بزرگ طراحی و اجرا گردیده اند. (داداشپور، ۱۳۸۱، ص ۷ الی ۱۵)
مقاله حاضر شهرهای جدید را مورد بررسی قرار می دهد.

فهرست
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان موضوع ۲
چند تعریف برای شهرهای جدید ۴
سابقه احداث شهرهای جدید ۴
عوامل لزوم احداث شهرهای جدید ۶
گونه شناسی و طبقه بندی شهرهای جدید ۷
شهرهای جدید مستقل ۷
شهرهای جدید اقماری ۸
شهرهای جدید پیوسته ۹
نتایج حاصل از تجارب فوق ۹
خلاصه ۱۰
پیوست ۱ ۱۱
شهرهای موازی ۱۱
واحد توسعه ۱۱
شهرهای جدید مهاجرنشین ۱۱
شهرهای جدید سرریز پذیر ۱۲
پایتختهای جدید ۱۲
شهرهای جدید صنعتی ۱۳
پیوست ۲ ۱۵
سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران ۱۵
الف) دوره اول: در فاصله دو جنگ جهانی ۱۵
ب) دوره دوم: پس از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ۱۳۴۰ ۱۵
ج) دوره سوم: از نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) ۱۶
د) دوره چهارم: سالهای پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ تا کنون) ۱۷
دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی ۱۷
بررسی مسائل مربوط به شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی ۱۸
اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی ۱۹
نتیجه گیری ۲۰
منابع ۲۲

 


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : 36 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,