دانلود مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان

مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان

دانلود مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان

مقدمه
به طور کلی رشد جمعیت کره زمین و افزایش پیچیدگیهای زندگی مدرن و نیازی که به شناخت منابع طبیعی و غیره وجود دارد باعث شده است که انسان محیط طبیعی و اجتماعی خود را به طور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار دهد اما بایستی گفت که این مطالعه بسیار متنوع می باشد و شامل موضوعاتی نظیر وضع راهها‏‏، ناهمواریهای منطقه، شبکه آب، پوشش گیاهی، وضعیت مسکونی، وضعیت آبها و غیره می شود.
یکی از راههای دسترسی به چنین اطلاعاتی تهیه نقشه از منطقه می باشد معمولاً رسم بر این است که گروههای مطالعاتی برای بررسی یک منطقه به آن منطقه رفته و از نزدیک آن را مورد مطالعه قرار می دهند اما این مطالعه و بررسی می تواند جنبه های گوناگونی مانند کشاورزی، زمین شناسی، جغرافیایی، اجتماعی و غیره داشته باشد.
تهیه نقشه با موضوعات مختلف از منطقه مورد نظر می تواند زمینه های اشاره شده را به طور نسبی نمایش داده و به علاوه اطلاعات موجود بر روی زمین را بصورت یک مدرک ثبت نمایدتا گروههای بعدی بتوانند با مراجعه به آن در هر فرصت مقتضی پژوهشهای خود را انجام دهند. اما بایستی توجه داشت که نقشه ای بزرگ مقیاس از منطقه ای کوچک که شامل کل زمین، شبکه آب، پوشش گیاهی، شبکه مسکن، جاده ها، زمین شناسی و سایر جزئیات است اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهدکه مبنای اولیه برای طرح و اجرای برنامه های عمرانی و مورد نیاز به شمار می رود.
احداث جادهٌ مسکن، سیستم کنترل سیل، سیستمهای آبی، سیستمهای فاضلاب یا تقریباً هر نوع کارهای ساختمانی و عمرانی نیاز به نقشه دارد.
نقشه های کوچک مقیاس از مناطق زمین که اطلاعاتی راجع به فرسایش خاک، کاربری زمین، خصوصیات جمعیت، آب و هوا وغیره را در بر دارد باعث شناخت و درک ما از امکانات موجود و اشکالات منطقه می شود نقشه هایی که تمام کره زمین را به صورت خلاصه و جنرالیزه نشان می دهند می توانند مبنایی برای مطالعه وضع کره زمین در گذشته وحال وحوادثی که احتمالاً درآینده ممکن است به وقوع بپیوندد محسوب می شود.
بدین ترتیب می بینیم که تهیه نقشه امری لازم و زیربنایی برای هر کشوری جهت شناخت محیط طبیعی اش می باشد که بایستی به تهیه نقشه مبادرت کند.

 

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول- ویژگی های عمومی منطقه
۱-۱- شناسایی اجمالی استان یزد ۳
۱-۲- موقعیت و وسعت استان یزد ۳
۱-۳- زمین شناسی ۵
۱-۴- زلزله ۵
۱-۵- آب و هوا ۶
۱-۶- منابع آب استان ۶
۱-۷- پوشش گیاهی ۸
۱-۸- وضعیت توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین ۹
۱-۹- جریانات هوایی ۱۰
۱-۱۰- درجه حرارت ۱۰
۱-۱۱- بارندگی ۱۱
۱-۱۲- رطوبت نسبی ۱۱
۱-۱۳- تبخیر ۱۲
۱-۱۴- باد ۱۲
۱-۱۵- طوفان شن ۱۳
۱-۱۶- کویرهای استان یزد ۱۳
۱-۱۷- معادن ۱۵
۱-۱۸- ویژگی های تاریخی- اجتماعی ۱۵
۱-۱۸-۱- سابقه تاریخی قبل از اسلام ۱۵
۱-۱۸-۱- ۱- ناحیه فهرج تا اردکان ۱۶
۱-۱۸-۱-۲- دریای ساوه ۱۶
۱-۱۸-۱-۳- دشت مهریز و ناحیه فهرج ۱۷
۱-۱۸-۲-۴- حوزه تفت ۱۷
۱-۱۹- موقعیت و خصوصیت مناطق وآثار باستانی ۱۷
فصل دوم- وضع موجود
۲-۱- تصویری از وضع موجود شهرستان اردکان ۱۹
۲-۲- قابلیت و امکانات ۲۷
۲-۳- مشکلات و تنگناها ۲۸
فصل سوم- ویژگی های عمومی شهرستان
۳-۱- ویژگی های طبیعی شهرستان اردکان ۳۱
۳-۲- پوشش گیاهی ۳۱
۳-۳- ویژگی های انسانی- اقتصادی ۳۲
۳-۴- صنعت ۳۳
۳-۵- معدن ۳۴
۳-۶- خدمات ۳۶
۳-الف- حوزه نفوذ شهر و ویژگی های آن ۳۷
۳-الف-۱- خدمات ۳۹
۳-الف-۲- ویژگی های تاریخی ۴۰
۳-الف-۳- جمعیت ۴۱
۳-الف-۴- فعالیت های اقتصادی در منطقه ۴۲
۳-الف-۵- کشاورزی ۴۳
۳-ب- برآورد کمبودهای اساسی در… ۴۳
۳-ب-۱- بسط و توسعه شبکه ارتباط جاده ای وریلی ۴۵
۳-ب-۲- توسعه شبکه انتقال نیرو وپست های تبدیل ۴۶
۳-ب-۳- آب وفاضلاب ۴۶
۳-ب-۴- خدمات اجتماعی و رفاهی ۴۷
فصل چهارم- کاربری اراضی شهرستان اردکان
ضرورت منطقه بندی ۴۹
روش استفاده ۴۹
۱- پهنه اراضی کوهستانی۵۰
۲- پهنه اراضی مرتعی۵۱
۳- پهنه اراضی کشاورزی ۵۲
۴- پهنه اراضی تفریحی – توریستی ۵۳
۵- پهنه اراضی انسان ساخت ۵۴
۶- پهنه اراضی بایر (پوشش گیاه بسیار کم) ۵۵
۷- پهنه اراضی حفاظت شده زیست محیطی ۵۶
۸- محورهای ویژه ۵۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۴-۱- ارائه کلیات چهارچوب پیشنهادی برای توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر ۶۰
۴-۲- نتایج مربوط به شهر ۶۱
۴-۲-۱- تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود ۶۲
۴-۲-۲- توزیع شاغلان برحسب فعالیت های اقتصادی و تحولات آن ۶۲
۴-۲-۳- تولید ناخالص داخلی وارزش افزوده ۶۳
۴-۳- پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده ۶۴
۴-۴- پیش بینی احتمالات رشد وتحولات شهر در آینده ۶۵
۴-۴-الف- باروری ۶۶
۴-۴-ب- مرگ ومیر ۶۷
۴-۴-ج- مهاجرت ۷۰
۴-۴-ج-۱- سناریو اول ۷۲
۴-۴-ج-۲- سناریو دوم ۷۳
۴-۵- آینده نگری عرضه و تقاضای نیروی کار در شهر اردکان ۷۴
۴-۵-الف- سناریو اول ۷۵
۴-۵-ب- سناریو دوم ۷۷
۴-۶- ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر، جهات، حدود منطقی و… ۷۹
۴-۶-الف- تاریخ رشد کالبدی ۷۹
۴-۶-ب- مراحل توسعه آتی شهر ۸۰
۴-۶-ج- تحقق طرح ۸۱
۴-۷- دسته بندی و سلسله مراتب خدماتی شهر ۸۱
۴-۸- معیارها و ضابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد نظر قرار گیرد ۸۳
۴-۹- جمع بندی و راه حل بدست آمده برای رشد و توسعه شهر ۸۴
منابع و مآخذ


قیمت فایل : 6500 تومان | تعداد صفحات : 88 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]