دانلود مقاله اصول و قواعد مدیریت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله اصول و قواعد مدیریت

مقاله اصول و قواعد مدیریت

Research management principles

دانلود مقاله اصول و قواعد مدیریت

مقدمه
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

تعریف مدیریت
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»

فهرست مطالب :
عنوان : صفحه :
مقدمه ۱
تعریف مدیریت ۱
نظریه نقش های مدیریتی ۲
خلاقیت مدیران ۳
چه کسی خلاقیت و نو آوری می کند ۳
مدیریت موفق و مؤثر ۴
چگونه می توان مدیر موفق و مؤثری بود ۴
برنامه ریزی ۵
تعریف برنامه ریزی ۵
فلسفه و ضرورت برنامه ریزی ۵
سازماندهی ۵
تعریف سازماندهی ۶
انواع مختلف سازماندهی ۶
تعریف سازمان رسمی ۶
تعریف سازمان غیر رسمی ۷
وظایف مدیریت ۷
روند تکامل مدیریت ۱۰
رویکردهای کلاسیک ۱۱
اصل مدیریتی فایول بدین شرح اند ۱۳
رویکردهای نوین ۱۵
مدیریت کنترل کیفیت جامع ۱۷
تعریف گروهها ی کنترل کیفیت ۱۸
کیفیت ۲۲
اصل چهارده گانه دمینگ ۲۶
جوزف جوران ۲۸
فیلیپ کرازبی ۳۱
نظریه اسلام در مدیریت منابع انسانی ۳۳
اهتمام به مدیریت انسانی ۳۶
مدیریت مبتنی بر رشد از دیدگاه قرآن ۳۷
مدیریت رحمانی یا رحیمانه ۳۹
نظام مدیریتی خداوند ۴۱
پردازش مدیریت رحمانی ۴۱
ویژگیهای قواعد اداری مدیریت رحمانی ۴۵
منابع ۵۷


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 57 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,