دانلود مقاله استقلال کودکان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله استقلال کودکان

دانلود مقاله استقلال کودکان

مقدمه
آموزش قبول مسئولیت به فرزندان اقدامی است که آنها را به جانب دستیابی به استقلال اخلاقی سوق می دهد خواسته هر پدر و مادری است که فرزندان خود را انسانهایی مسئول و شایسته تربیت کند اما لازمه ی تربیت فرزندان مسئول و متعهد واگذاری مسئولیت به آنهاست و از جمله این مسئولیت ها ، مسئول شناختن آنها در قبال خودشان است. مواظبت از خود و اموالشان ، کسب درآمد برای مصارف شخصی با توجه به اقتضای سن و سال ( نگهداری از بچه ها ، کار در تعطیلات تابستانی و نظایر آن ) کمک به کارهای خانه ، پایبندی به قول و قرارها و مهمتر از همه افزایش احساس مسئولیت در قبال دیگران و کمک به رفاه سایر انسانها و بسیاری از مقولات مشابه دیگر را می توان به بچه ها واگذار کرد.

زمانی بود که زندگی خانوادگی با کمک همه ی افراد خانواده و از جمله بچه ها جریان داشت اما این روزها وضع فرق کرده پدر و مادر امروز مسئولیتهای فرزندان را به انجام تکالیف منزل و مرتب کردن اتاق خودشان محدود می کنند و این کافی نیست زیرا خودگراست و به سایرین توجه ندارد با مسئولیتی در این حد، کودک مسئولیت خود را در مورد سایر افراد خانواده احساس نمی کند.

فرزندان ما به مسئولیتهایی نظیر نگهداری از بچه های کوچکتر ، سرگرم کردن آن ها و یا خواندن کتاب داستان برای برادر و خواهر کوچکتر و کمک کردن به مادر در تمیز کردن خانه و کمک به شستن ظرفها و حتی آشپزی ، غذا دادن به حیوانات دست آموز خانگی ، آب دادن گلها و غیره نیاز شدید دارند. آموزش قبول مسئولیت باید خیلی زود شروع شود حتی کودک دو ساله هم می تواند در چیدن میز و سفره غذا و یا پهن و جمع کردن دستمال سفره و غیره ، کمک کردن را یاد بگیرد. هر چه بچه ها بیشتر کمک کنند به کمک کردن بیشتر عادت می کنند وقتی استدلال اخلاقی شان ابعاد وسیعتری می گیرد وقتی دلیل کافی برای کمک کردن به دیگران پیدا می کنند عادت کمک و توجه به سایرین در آنها تقویت می شود.

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

فصل اول :طرح کلی تحقیق.. ۲

۱-۱ بیان مسئله. ۲

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۲

۱-۳ سؤالات تحقیق.. ۴

۱) اصول تربیت استقلال دهی را نام برده؟. ۴

۲) نخستین گام به سوی استقلال دهی چیست؟. ۴

۳) راههای احترام به استقلال دهی فرزندان و پرهیز از تحمیل اراده پدر و مادر چیست؟. ۵

۴) دلیل استقلال طلبی انسان چیست؟. ۵

۵) واگذاری مسئولیت چیست؟. ۵

۶) هدف از تعلیم و تربیت بایستی آماده کردن کودکان برای زندگی باشد یعنی چه ؟. ۵

۱-۴ تعریف عملیاتی واژه ها: ۶

مفهوم و تعریف تربیت… ۶

استقلال.. ۷

الف) استقلال اقتصادی.. ۹

ب) استقلال اجتماعی: ۱۰

ج) استقلال سیاسی: ۱۰

د) استقلال عاطفی: ۱۱

دید و برداشت کلی : ۱۱

رشد هویت… ۱۲

تکوین هویت شخصی‌.. ۱۳

مفهوم خود … ۱۴

عزت نفس…. ۱۵

استقلال فکری.. ۱۸

مکتب رفتار گرایی.. ۲۱

رفتار عاطفی.. ۲۳

محدودیت مطلق.. ۲۵

پیامدهای نامطلوب محدودیت مطلق.. ۲۵

آزادی مطلق.. ۲۶

۱-۵ روش تحقیق: ۲۷

استقلال طلبی نوجوان در خانواده ۲۷

استقلال طلبی نوجوان در مدرسه. ۲۸

شیوه‌های برخورد با استقلال طلبی نوجوانان.. ۲۹

استقلال رفتاری.. ۲۹

نوجوانی.. ۳۲

دیدگاه زیستی – روانی و اجتماعی ( Biopsychosocial ) 33

روان شناسی نوجوانی.. ۳۹

(رشد هویت و مبارزه برای استقلال) ۴۱

کودکان آینه پدر و مادر ۴۳

الگوی رفتاری: ۴۴

فضایی سالم و معنوی.. ۴۵

تشویق و ترغیب… ۴۶

هدایت و حمایت فکری.. ۴۷

رفتار والدین پـایه گذار شخصیت دانش آموز ۴۹

۲۴ رهنمود جهت افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوان.. ۵۰

فرزند سالاری.. ۵۲

انواع روابط والد ـ فرزند. ۵۳

پیامدها و عوارض نامطلوب محدودیت مطلق.. ۵۴

پیامدها و عوارض نامطلوب آزادی مطلق.. ۵۶

مفهوم فرزند سالاری.. ۶۱

روابط بین والدین و فرزند و مستقل شدن فرزند. ۶۷

نهاد خانواده ۷۱

فصل دوم : ۷۷

۲-۱  معنی و مفهوم استقلال دهی چیست ؟. ۷۷

۲-۲ راهبردهای تقویت حس استقلال : ۷۸

راههای دیگر تقویت حس استقلال : ۷۹

فصل سوم : ۸۰

راهکارهای تربیت استقلال دهی به فرزندان را نام ببرید ؟. ۸۰

فصل چهارم : ۸۳

رشد هویت و مبارزه برای استقلال دهی را توضیح دهید؟. ۸۳

فصل پنجم : ۸۵

۵-۱ بحث ونتیجه گیری.. ۸۵

۵-۲ پیشنهادات و محدودیت ها ۸۵

منابع و مأخذ : ۸۶


قیمت فایل : 9000 تومان | تعداد صفحات : 92 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]