مقاله ارزشیابی و اثر بخشی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله ارزشیابی و اثر بخشی

مقاله ارزشیابی و اثر بخشی

Print

دانلود مقاله ارزشیابی و اثر بخشی

ارزشیابی واثربخشی
‏(در فعالیت های ترویجی تعاون)‏
ارزشیابی نوعی فعالیت پژوهشی است که در جهت شناخت مجموعه امتیازهای معنوی و مادی، ‏اعم از ملموس یا غیر ملموس ، عینی یا ذهنی، حاصل از فعالیتی یا پدیده ای بکار گرفته می ‏شود. این امتیازها با معیارهای از پیش تعیین شده مقایسه می شوند و تحقق یا عدم تحقق کمی و ‏کیفی موجودیت این امتیازات با در نظرگرفتن شرایط خاص در زمان بکارگیری و در نتیجه ‏کارآیی آن فعالیت و وسعت دانش و آگاهی ارزشیاب در شناخت و احاطه به این شرایط، ‏بررسی می شود.‏
کلمه ارزشیابی معادل عبارت “‏Evaluation‏ “ است که مفهوم آن کلیه اعمال وفعالیت هایی ‏را که هدفشان تعیین ارزش کمی وکیفی رفتاری معین است را در بر می گیرد .‏
پس هر کاری که برای تعیین میزان موفقیت برنامه آموزشی _ ترویجی انجام می شود زیر عنوان ‏ارزشیابی قرار می گیرد.‏
همچنین ارزشیابی ، جمع آوری و ترکیب داده های مربوط به عملکرد با یک سلسله مقیاسهای ‏تفکیکی موزون است که منجر به رتبه بندی مقایسه ای یا عددی بشود و خود مستلزم منظور ‏داشتن ابزار گردآوری اطلاعات و انتخاب ملاکهاست.‏
‏ ارزشیابی وارزیابی اثر بخشی وکارآیی برنامه های ترویجی درارتباط با میزان یادگیری مفاهیم ‏وآموزش ها، تغییر نگرش ، تغییر رفتار، تشکیل تعاونی، بهبود سطح بهره وری، بهبود وارتقای ‏سطح تعاونگران وعموم مردم و …….صورت گرفته و با روش های علمی وتکنیک های ذیربط ‏اندازه گیری می شود. ‏
ارزشیابی یکی از ارکان پیشرفت هدفهای آموزشی است وبه وسیله آن می توان با یک کنترل ‏سیستماتیک نقاط قوت ‏‎, ‎‏ ضعف ‏‎, ‎‏ فرصت ها وتهدید ها رادربرنامه شناسایی نموده وبا یک ‏رویکرد استراتژیک ‏‎,‎‏ نسبت به بهبود سیستم و دستیابی به اهداف اقدام نمود.‏
بدیهی است ارزیابی وارزشیابی مناسب وموثر می تواند کمک بسیار قابل توجهی به اصلاح ‏وبهبود برنامه ها در مراحل مختلف تهیه واجرا بنماید.از آن جمله می توان به اصلاح هدف ‏‎,‎‏ ‏بهبود مجریان برنامه ‏‎, ‎‏ طراحی وساخت مناسب برنامه وانجام تغییرات لازم در کمیت وکیفیت ‏برنامه ها اشاره کرد
‏ .طبیعتا ساختاری بدون وجود سیستم های موثر وکارآمد کنترل وارزشیابی که باز خور مناسبی ‏را برای اصلاح وبهبود مستمر وتصمیم گیری مدیران فراهم ننماید‎, ‎‏ یک سازمان قابل قبول ‏وموفق نخواهد بود.‏


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 16 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,