مقاله اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیر و نتایج حاصل از آن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیر و نتایج حاصل از آن

مقاله اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیر و نتایج حاصل از آن

Paper implementation of knowledge management in the company and the results of its tavanir

دانلود مقاله اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیر و نتایج حاصل از آن

مقدمه مقاله:
در عصر دانایی که دانش مهم ترین سرمایه هر سازمان و جامعه ای محسوب می شود، بسیاری از سازمان ها پیاده سازی مدیریت دانش را در پیش گرفته اند. اما ماهیت دانش به گونه ای است که انتقال آن را با مشکل مواجه می کند. چرا که دانش در فرآیندها، رویکردها، ساختارها و رویه های سازمانی نهفته است. به ویژه در سازمان هایی که از ساختاری سلسله مراتبی برخوردار بوده و به عبارتی بروکراتیک هستند، تسهیم دانش تاحدی با دشواری مواجه است. پیاده سازی موفق استراتژی مدیریت دانش مستلزم دیدی کلی نگر و توجه به بهبود کلیه عوامل سازمانی است. بررسی وضعیت عوامل سازمانی، تحلیل و بهسازی آن ها و انسجام و هماهنگی بین آن ها اقدام اولیه مهمی است که می تواند بنیان مستحکمی برای اقدامات بعدی در این راستا فراهم سازد .در این پژوهش، پس از بررسی چندین متغیر محتوایی و ساختاری در سطح شرکت توانیر و تحلیل متغیرهایی که رابطه معناداری با انتقال دانش دارند، به چگونگی اجرای سیاست های مدیریت دانش در سطح شرکت توانیر اشاره می شود و چالش هایی را که شرکت در این راستا با آن ها مواجه بوده است مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان سعی شده است که نتایج حاصل از پیاده سازی سیاست های مدیریت دانش در شرکت نیز آورده شود.


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 10 | فرمت فایل : PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,