مقاله اتم در خدمت کشاورزی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله » کشاورزی و دامپروری  »  مقاله اتم در خدمت کشاورزی

مقاله اتم در خدمت کشاورزی

دانلود اتم در خدمت کشاورزی

مقدمه
با ساختمان اولین پیل اتمی بوسیله انریکوفرمی دانشمند معروف ایتالیائی سبب شد که دانشمندان از انرژی اتم در پیشبرد علوم وصنایع، کشاورزی و پزشکی استفاده نمایند، بطوریکه امروزه کمتر رشته علمی و صنعتی است که در تحقیق و گسترش آن از رادیو ایزوتوپها استفاده نگردد. مثلا در پزشکی برای بهبود وضع محصول و حفظ آن از آفات در علوم و صنایع برای مطالعات گوناگون استفاده‌های شایان توجهی میگردد.
این کتاب حاوی اطلاعات کلی در زمینه پیشرفت‌ همه جانبه و چشمگیر کاربر در رادیوایزوتوپها در رشته‌های مختلفه علوم و فنون بخصوص در رشته‌های کشاورزی، علوم، داروسازی و پزشکی است و در آن از موارد استعمال رادیوایزوتوپها در رشته‌های کشاورزی و ژنتیک پرتوی به تفصیل بحث شده است و از خطرات ومضار مواد رادیواکتیو حاصله از انفجارات اتمی و همچنین پیش‌بینی نقش رادیوایزوتوپها در پیشرفت‌های آینده در رشته‌های مختلفه علوم، صنایع و کشاورزی سخن بمیان آمده است.

فهرست مطالب
مقدمه
منابع انرژی قبل از اتم
اتم های نشاندار در خدمت صنعت پزشکی و کشاورزی
کشاورزی
داروسازی
پزشکی
رادیوبیولوژی
بررسی تأثیر تشعشع بر جسم زنده
نگرانی از تزاید باریم ۱۴۰ در جو
استفاده از رادیوایزوتوپها در بررسی های زراعت
آینده به انرژی اتمی تعلق دارد
لزوم استفاده از انرژی اتمی در برنامه های اقتصادی کشاورزی و آبیاری
ازدیاد محصولات کشاورزی به وسیله پرتوافکنی
اثرهای ژنتیکی اشعه مختلف یونساز تأثیر دانسیته یونی این اشعه
مطالعه عمل کربن گیری در گیاهان به وسیله ایزوتوپها
جذب کربن توسط ریشه گیاهان
بررسی عناصر مفید در رشد گیاهی با استفاده از رادیوایزوتوپ ها
استفاه از ایزوتوپ ها رادیواکتیو در بررسی جذب موادغذایی توسط برگ
استفاده از مواد رادیواکتیو در دفع آفات
راه جدید بررسی آفات و سموم
علامت گذاری موش کور زیرزمینی با حلقه رادیوکبالت
از بین بردن نسل حشرات بوسیله پرتوافکنی
فیزیولوژی حشرات و بررسی کشندگی سموم
کشتن سخت بالپوشان با اشعه
پرتوافکنی اتمی و حفاظت فرآورده های کشاورزی
پرتوافکنی ارگانیسم زنده
اثر اشعه روی طعم مواد غذایی
حفاظت ماهی
فرآورده های شیر
مضار زاید رادیواکتیو باران تشعشعی و استرنسیوم- ۹۰
آلودگی آبهای آشامیدنی با مواد زائد رادیواکتیو ۱۴۷
باران تشعشعی
بیماری ناشی از تأثیر پرتوها


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 236 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]