مقاله آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات

مقاله آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات

Article familiar with the various elements of the advertising mix

دانلود مقاله آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات

چکیده :

تبلیغات ، بعد از ارتباطی استراتژی بازاریابی است . ارتباط عملی فراتر از ارائه اطلاعات   ( ارسال اطلاعات ) است . ارتباط موثر هنگامی برقرار میشود که شخص اطلاعات درستی دریافت و تحلیل کند . بنابراین ارتباط باید به عنوان فرآیندی که دارای عوامل متعدد است نگریسته شود .

گام اول دربسط وگسترش یک استراتژی موثر بازاریابی ، تشخیص مخاطب هدف است . تشخیص وتحلیل مخاطب هدف عملی است چون مخاطب مورد نظر روی آمیخته ابزارهای تبلیغات زمان ارتباط ، پیام ارسالی و تعداد بیشماری از سایر عوامل دخیل در یک استراتژی تبلیغات تاثر میگذارد .

شرکت های زیادی نیاز به بسط و ایجاد استراتژی های تبلیغات را مورد توجه قرار داده اند . پاسخی که مدیریت از مخاطبان هدف خود در بازار میگیرد ، تعیین کننده اهداف برنامه تبلیغات خواهد بود .

سلسله مراتب مدل تاثیر در تعیین این که آیا اهداف باید به صورت پاسخ فروش یا پاسخ به ارتباط مطرح شوند ، ازارزش ویژه ای برخوردار است . یکی از جوانب توجه به اهداف تبلیغات بر این نکته مبتنی است که آیا استراتژی برای آگاه دادن ، تشویق و ترغیب و با یادآوری طرح ریزی شده است یا خیر ؟ مقدار بودجه در نظر گرفته شده برای تبلیغات از صنعتی تا صنعت دیگر و یا از مارک و محصولی خاص تا محصولی دیگر متفاوت است . عوامل ایجاد تفاوت در سطوح گوناگون بودجه عبارتند از : کانال ، تناوب ابداع محصول و تغییر شکل آن ، تعداد و وجود مشتریان ، پیچیدگی واحدهای تصمیم گیری ، درجه استاندارد بودن محصول یا خدمت ، مقدار آگاهی مصرف کنندگان از فواید کالا یا خدمت و تناوب زمان خرید .

روش های گوناگونی برای تعیین بودجه تبلیغات مورد توجه قرار میگیرند . روش های معمول عبارتند از درصد فروش ، اهداف و وظایف و تساوی رقابتی .

مقدمه :

تبلیغات یکی از عناصر اصلی استراتژی بازاریابی یک شرکت محسوب میشود . فعالیت های مرتبط  Promotion نقشی کلیدی در برقراری ارتباط بین بازار هدف و استراتژی اتخاذ شده ایفاد می کنند . به همین دلیل ، برنامه های تبلیغاتی سازمان باید به گونه ای طراحی شوند که استراتژی رقابتی کلی سازمان را مورد حمایت قرار داده و به همین دلیل باید با تصمیمات مرتبط با قیمت گذاری نیز تعاملی پایدار ایجاد کند .

Promotion واژه ای است که در طول زمان معانی گوناگونی به خود گرفته است . ریشه این کلمه در زبان لاتین به معنای حرکت به سمت جلو بوده ، اما در تعریفی دیگر اخیرا” بدین گونه معنا شده است : ” برنامه ای تحت کنترل و کامل از ارتباطی برقرار شده بین روش ها و ابزار که برای ارائه و معرفی یک شرکت و محصولاتش به مشتریان بالقوه در کنار یکدیگر قرارداده شده اند . ” تبلیغات جنبه وظیفه ای ارتباط در بازاریابی را به عهده دارد . حال آنکه ارتباط چیزی بیش از ارائه اطلاعات است . ارتباط زمانی موثر محسوب میشود که افراد ، پیام ارسالی را به خوبی درک کنند و پاسخی مناسب ابراز دارند .

استراتژی تبلیغات از طریق آگهی ، تبلیغات و روابط عمومی ، فروش شخصی و پیشبرد فروش جنبه عملی به خود میگیرد .

تبلیغات آگاهی دهنده ، مشوق و یادآوری کننده است . به کمک تبلیغات و ابزار تبلیغاتی است که برای مثال ، یک فروشگاه از ارائه تخفیف ویژه خبر میدهد و مکان ، زمان وسایر تسهیلات ارائه شده برای خرید ( مثل استفاده از کارت های اعتباری ) را به اطلاع مشتریان بالقوه خود میرساند . با کمک تبلیغات و ارتباطات مفید آن میتوان مشتریان بالقوه را به خرید کالا تشویق کرد و یا انگیزه لازم را در ایشان به وجود آورد . بنابراین ترغیب مشتریان وایجاد رفتار خرید درآنان یکی دیگر از اهداف اصلی تبلیغات است . تعریفی قدیمی از تبلیغات می گوید : تبلیغات ارتباطی ترغیب کننده است .

همچنین ، به کمک تبلیغات میتوان مشتریان همیشگی را همواره در جریان وجود کالا قرار داد. حتی وفادارترین مشتریان نیز باید همیشه به خاطر داشته باشند که فلان کالا یا فروشگاه همیشه بهترین خدمت و یا استفاده را برایشان به همراه داشته است .برای پاره ای از    شرکت های بزرگ و موفق یادآوری به مشتریان دائمی در درجه اول اهمیت و جذب مشتریان جدید در درجه بعدی اهمیت قرار دارد .

برای تبلیغات اکثر کالاها و خدمات به ابزارهای گوناگون نیاز داریم . آمیخته های تبلیغات ترکیبی است از روش های تبلیغات مورد استفاده در بازاریابی یک کالا یا یک خدمت .

عوامل خاص تبلیغات از جمله آمیخته و تاکید بر روش ها به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. فاکتورهای اصلی عبارتند از : به کارگیری استراتژی کشش یا رانش طبیعت ساختار توزیع ، مقدار نقدینگی در اختیار خصوصیات کالا یا خدمات ، مشخصات بازار هدف ومرحله عمرمحصول ( خدمت ) . مدیر باید مشخص کند که چه پیامی به مخاطب هدف منتقل خواهد شد . تصمیم گیری در مورد پیام ارسالی تا حد زیادی بستگی به این موضوع دارد که چه ترکیبی از جذابیت های فروش در ارائه کالا یا خدمت به کار گرفته خواهد شد . پیام ها باید از طریق آگهی ، به مخاصب هدف فرستاده شده و از این راه بسط و گسترش یابد. استفاده موثر از تبلیغات در بازاریابی خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، چراکه ارائه خدمات عملی غیر ملموس ( نامشهود ) است . با استفاده از آگهی و تبلیغات میتوان خدمات را برای مشتریان قابل لمس کرد . به علاوه ، فروشندگان خدمات از نقشی بسیار مهم در برقراری ارتباط برخوردارند ، چون مشتریان در درجه اول و تا حد زیادی به ارتباطات بین فردی در خرید خدمات تکیه و توجه می کنند . مسائل اخلاقی ، همکاران و همردیف ها مراکز خدماتی چون پزشکان ، دندانپزشکان و وکلا را در فعالیت های تبلیغاتی شان محدود    میکند .

کمیسیون فدرال تجارت و سایر آژانس های قانونی گذاری با استفاده از فعالیت های بازاریابی ، مثل آگهی و تبلیغات ، مقداری از این موانع را مرتفع کرده ، در نتیجه درصورت بروز مشکلات ناشی از رقابت فشرده ، خدمات دهندگان بر فعالیت های تبلیغاتی خود تاکید بیشتری می کنند .

در زمان آماده سازی تبلیغات برای بازارهای بین المللی ، مدیریت از یکی از سه گونه استراتژی گسترشی ، تعدیلی و یا اختراعی استفاده می کند . بعضی از شرکت ها با موفقیت زیاد رویکردی استاندارد را مستقر کرده اند . عده ای نیز براین باورند که هر بازار ملی با بازار دیگر تفاوت دارد و باید برای هر بازار خارجی ، فعالیت های تبلیغی مناسب را به انجام رساند . پاره ای از شرکت ها ، فعالیت تبلیغی پیش الگو ( پیش نمونه ) را در دفتر مرکزی ایجاد کرده و از شرکت های تابعه میخواهند که با توجه به بازار محلی ، فعالیتی مشابه و در عین حال خلاق را در پیش بگیرند .

فهرست

چکیده : ۱

مقدمه : ۳

آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات.. ۶

فرآیند فروش شخصی : ۱۶

روش هایی که فروشندگان شخصی موفق پیشنهاد می کنند : ۱۷

خود را برای برتر بودن آماده سازید : ۱۷

به نحوه عملکرد سازمان خود توجه کنید : ۱۸

توانایی های رقابتی خود را شناسایی کنید : ۱۸

نه تنها شناخت محصول بلکه توانایی فروش خود را بهبود بخشید : ۱۸

افرادی را هدف قرار دهید که بهترین پیش بینی شما محسوب میشوند : ۱۸

پیشاپیش سوال هایی مناسب آماده کنید : ۱۹

کسانی که دربازار شما قرار دارند را شناسایی کنید : ۱۹

گنج را در حیاط خانه خود پیدا کنید : ۱۹

از توصیه ها و معرفی شده اند ، استقبال کنید : ۱۹

۱۰ – شهرت خود را حفظ کنید : ۲۰

۱۱- هویت محصول خود را گسترش دهید : ۲۰

۱۲- قلعه ای مستحکم ساخته شده از روابط عالی ایجاد کنید : ۲۰

۱۳- مثل یک خبر خوب به چشم مشتریان خود بیایید : ۲۱

۱۴- زمان ونحوه ارائه پیشنهاد را به موقع تشخیص دهید : ۲۱

۱۵- پیشبرد فروش : ۲۱


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 27 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]