مقاله آشنایی با عملکرد حسابرسی داخلی و ممیزی دولتی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله آشنایی با عملکرد حسابرسی داخلی و ممیزی دولتی

مقاله آشنایی با عملکرد حسابرسی داخلی و ممیزی دولتی

دانلود تحقیق و مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد و حسابداری با عنوان ترجمه مقاله آشنایی با عملکرد حسابرسی داخلی و ممیزی دولتی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۳ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله آشنایی با عملکرد حسابرسی داخلی و ممیزی دولتی

آشنایی با عملکرد حسابرسی داخلی وممیزی دولتی
چکیده
بررسی نقش آشنایی با عملکرد حسابرسی داخلی و ممیزی دولتی در اعمال نظارت بهینه درشرکتهای دولتی وخصوصی و سازمان‌های گسترش یافته امروز، با توجه به تعداد کارکنان و پیچیده شدن فعالیت‌ها، مدیران به منظور اعمال نظارت بهینه بیش از پیش نیازمند ابزار و سیستم‌های کنترلی می‌باشند. از سوی دیگر در متون حسابرسی و حسابداری، حسابرسی داخلی وممیزی دولتی به عنوان عاملی برای کنترل عملیات توسط مدیران سازمان‌ها و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و ارزیابی سایر کنترل‌‌های موجود در مؤسسات معرفی می‌گردد.

کلید واژه ها:
حسابرسی داخلی، ممیزی دولتی، حسابرس خارجی دولت،حسابرس بخش خصوصی،استاندارد های حسابرسی،CIA ، CFE ، CISA ، CPA ، حسابرس‌ مستقل‌

مقدمه
حسابرسی یکی از مباحث تخصصی و در عین حال اساسی حسابداری می باشد . حسابرسی خود رشته ای تخصصی ، دارای فرایند و استانداردهای مخصوص به خود بوده و در همان حال به مثابه ی ابزار و مکانیزمی برای تمرکز، شناسایی ، کنترل ، اصلاح و برنامه ریزی سیستم و نیز عملکرد ما لی و مدیریتی یک سازمان به حساب می آید . اغراق نیست اگر گفته شود ، بدون یک سیستم منظم حسابرسی و ارتباط تنگاتنگ آن با حسابداری ، مدیریت بر هر سازمانی ناممکن می نماید ، چرا که حسابداری و حسابرسی دو مقوله بسیار اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها ، سبب جلوگیری از انحرافات وموجبات بقا و تداوم هر سازمانی را فراهم می آورند . اگر شما کاری را که اتمام رسانده اید را ارزیابی کنید شما حسابرسی داخلی انجام می دهید۰ شما ممکن است درآمد مالیات را قبل از بایگانی آن ارزیابی کنیدتا ببینید آیا شما همه ی فرحهای لازم را کامل کرده اید ۰ ممکن است درطی روز بر ای فکر درموردکاری که درقفسه ی کتاب انجام می دهید درنگ کنید۰ شما می خواهید ببینید آیا نیاز های همسرتان رابا ت‍امین فضای کافی برای جا دادن کتابهای زیادی که در انباری موجود هستند را بر آورده می کنید. در حالی که شما به راه دستی پرداخت صورت حساب هایتان می نگرید ممکن متوجه شوید که می توانید از یک کامپیوتراستفاده کنید . متوجه می شویدکه پرداخت الکترونیکی صورتحسابها دروقت گرانبها وهزینه های تمبر وپست صرفه جویی می کند.
درمورد درآمد مالیاتی ، شمابررسی کاملی راانجام می دهید .درمورد قفسه کتابها ، شما نتایج را بررسی می کنیدکه آیاچیزی راکه موردنظرهمسرتان بوده است راانجام داده اید؟ سرانجام ، درمورد پرداخت صورتحسابهایتان شما یک بررسی کار آمد وموثر را انجام می دهید وتشخیص می دهید که تکنولوژی یک راه بهتروجدیدی برای انجام کار می باشد .
حسابرسان همان کارانجام می دهند ، اما آنهاعملیات رااز طرف یکی دیگر انجام می دهند. سالها پیش حسابرسان فقط فعالیت های مالی تمرکز داشتند . بعدها ،آنهاباجنبه های گسترده تر جوابگویی همچون بهره وری وسودمندی واثر بخشی عملیا ت سروکار داشتند . درحالیکه هنوز هم نقش مأمور جوابگویی مهم است ،امروز حرفه حسابرسی بعد جدیدی به خود گرفته است وازحسابرس به عنوان یک مشاور برای ارائه عقاید وروشهای انجام وظیفه سازمان استفاده می شود. حسابرسان باید از بسیاری ازحوزه ی دولت آگاه باشند .آنها باید ازتکنولوژی نوین آگاه باشند تااینکه بتوانندازآنها درکارشان استفاده کنند وهم چنین بتوانندچگونگی بکارگیری آنها رادر فعالیت های روزانه سازمان را پیشنهادکنند اغلب حسابرسان دولتی ،دردولت داخلی هستند .دولت به آنها دستمزد پرداخت می کند.
اغلب،آنهامستقل ازمدیریت هستندوحسابرس برنامه ، عملکرد یا فعالیتی راکه بایدبررسی شودرا بدون ذخالت مدیریت انتخاب می کند .حسابرسان دولتی ممکن است به موافقت مدیریت برای حسابرسی نیازنداشته باشند و ممکن است برای انجام آن احصاریه داشته باشند وممکن است نتیجه یافته هایشان رابه اطلاع عموم برسا نند. این سطح بالای استقلال حسابرس دولت راتوانا می سازد تا دیدی بی طرفانه نسبت به عملیات بگیرد وبه طورمستقل نتیجه رابه هیأت مقننه وعموم گزارش دهد. درانجام چنین کاری ،حسابرس حرفه ای دولت از استانداردهای حسابرسی حرفه ای پیروی می کند.

عنوان انگلیسی مقاله :
Introduction to the Internal and Performance Auditing Function in Government

عنوان فارسی ترجمه مقاله :
آشنایی با عملکرد حسابرسی داخلی وممیزی دولتی

تعداد صفحات فایل اصلی مقاله: ۱۰ صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۲۳ صفحه


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 23 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]