مقاله آسیب شناسی روانی- اجتماعی پورنوگرافی در اینترنت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله آسیب شناسی روانی- اجتماعی پورنوگرافی در اینترنت

مقاله آسیب شناسی روانی- اجتماعی پورنوگرافی در اینترنت

دانلود مقاله آسیب شناسی روانی اجتماعی پورنوگرافی در اینترنت

دانلود مقاله آسیب شناسی روانی اجتماعی پورنوگرافی در اینترنت

چکیده:
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور وسیعی در جامعه گسترش پیدا کرده و با تمامی جنبه های زندگی تلفیق شده است ، اینترنت مانند هزاران ابزار مدرن دیگر می تواند در جهت مثبت یا منفی به کار گرفته شود، اینترنت رسانه ای دو سویه است از آن جهت؛ که ضمن دریافت اطلاعات، اطلاعات به شکل های گوناگون و غیر استاندارد در آن منتشر می شود. دراین مقاله به بررسی یکی از آسیبهای ناشی از استفاده منفی از اینترنت تحت عنوان پورنوگرافی می پردازیم. هدف اینست که این پدیده را مورد شناسایی قرار داده ابعاد وانواع آنرا بررسی نموده وپیامدهای ناشی از پورنوگرافی را از دودیدگاه جامعه شناسان وروانشناسان مورد ارزیابی قرار دهیم . مطالب پورنوگرافی دراینترنت از طریق وبلاگها، وب سایتها، چت رومها وپستهای الکترونیکی درمعرض کاربران قرار می گیرد. معنویات را کم رنگ و روابط اجتماعی ، خانوادگی را خدشه دارمی کند. وبه دلیل تضادهنجاری که با جامعه ایران دارد ناهنجاری تلقی می گردد.

روش تحقیق توصیفی – اسنادی است و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای، سایتهای اینترنتی جمع آوری شده اند . در این مقاله سعی شده است تعاریف و آسیب های ناشی از پورنوگرافی تبیین و شناخت ابعاد وعوارض آن کمکی باشد در کنترل وکاهش این مسئله اجتماعی.

مقدمه:
اینترنت بعنوان بارزترین نمود فن آوری ارتباطات مطرح است زیرا به کمک سه عنصر اساسی یعنی اطلاعات، ارتباطات و فناوری به ابزار اطلاعاتی، ارتباطی و فرا ملیتی تبدیل شده است که به زمان، مکان و گروه خاصی تعلق ندارد و هرکسی در هر نقطه ای از جهان و در هر زمانی میتواند از اطلاعات آن بهره مند شود. دیدگاههای متفاوتی در زمینه تاثیرات مثبت ومنفی این پدیده مطرح است ، متکی نبودن بر ارتباط رو در رو ، ماهیت ارتباط اینترنتی را متفاوت کرده است .اما نکته قابل توجه در ارتباط اینترنتی این است که خصوصیاتی از قبیل سن، جنسیت، نژاد و نظایر آن،که معیار قضاوت ما درباره افراد در دنیای غیرمجازی قرار میگیرد، در دنیای مجازی اینترنت وجود ندارند.به همین دلیل اینترنت فضایی مناسب برای انجام اعمالی است که درفضای واقعی نمی توان انجام داد مانند کلاهبرداری، پرداختن به مسائل غیراخلاقی وانواع کجروی . فضای مجازی به دلیل ماهیتی که دارد همواره این امکان رابه کاربران خود می دهد که بدون توجه به محدودیتهای زمانی ومکانی و بصورت ناشناس با افراد ارتباط برقرار کنند وهرنوع جرمی رامرتکب شوند ومعمولا” دراین ارتباط یکی از آندو قربانی ودیگری عامل کجروی است. ارتباطات دراین فضا بوسیله وب سایتها، وبلاگها، محیطهای چت وپست الکترونیک صورت می گیرد. اینگونه ارتباطات ناسالم درفضای مجازی نگرانی جدی رادرجامعه بوجودآورده ازسویی هرزه نگاری اینترنتی به دلیل تاثیرات مخربی که بر روح وروان وروند زندگی افراد می گذارد بعنوان یک مسئله اجتماعی مطرح است. بنابراین بررسی تاثیرات پورنوگرافی دراینترنت بر ابعاد روانی اجتماعی کاربران ضروری بنظرمی رسد.

بیان مسئله:
رشد روز افزون تکنولوژی ارتباطات دراثرموفقیتهای علمی ودسترسی سریع وآسان عموم مردم به شبکه جهانی بیم وامیدهایی را دربر داشته. دراین قرن که بعنوان عصر انفجار اطلاعات است ، دست اندرکاران سایتهای اینترنتی بر آنند تااز اینترنت بعنوان ابزاررسانه ای قوی درتمام دنیا جهت جذب بیشترین مخاطبان استفاده نمایند . آنها نه فقط از طریق پیشرفت تکنولوژی بلکه به کمک علومی نظیر روانشناسی، جامعه شناسی وروانشناسی اجتماعی درصدد آنند که نسبت به روحیه وذوق مخاطبان خود آشناشوند و هم درگذار ازفرهنگ آنها به کمک یادگیری ، فرهنگ خودرا به مخاطبان انتقال دهند ودرآنها درونی کنند.
فضای رایانه ای پرورشگاهی برای رشد و گسترش ذهن افراد است. این فضا منبع دانش و محل تکامل ایده های تازه بوده و مانند منبعی وافر از سرگرمی های شگفت انگیز در یک جهان مجازی است؛ با وجود همه این ها اینترنت محلی برای کجروی نیز می باشد . ناهنجاریهای اخلاقی که از طریق سایتهای غیراخلاقی، برخی ایملها ، وبلاگهای شخصی وچت رومها ایجاد می شود فضای مجازی را ناامن ساخته با آشکارسازی روابط پنهان جنسی درابتدا به مخاطب خود شوک وارد آورده وباتکرار این ارتباط سعی در تقلیل آثار ظاهری دارند. کاربران خصوصا”کودکان ونوجوانان براساس حس کنجکاوی بسوی اینگونه برنامه ها کشیده شده و به مرورزمان این امر بصورت عادت درخواهدآمد. به تصویر کشیدن روابط جنسی بصورت متن، فیلم وتصاویر مختلف که دراصطلاح پورنوگرافی نامیده می شود . هرزه نگاری های اینترنتی به عنوان یک معضل مهم و مسأله بحث برانگیز مطرح است. متفکران و متخصصان علوم رفتاری با تحقیقات گسترده در این زمینه ، به دنبال تأثیرات روحی – روانی و اجتماعی این پدیده هستند و خواستار وضع محدودی تهای قانونی بیشتر در ارائه مطالب مستهجن م یباشند. هرزه نگاری عامل ایجاد بیماری های جنسی و روانی زیادی همچون آزار کودکان و تجاوز به عنف است. علاوه بر این که اعتیاد به هرزه نگاری، موجب اختلال در روابط صحیح و صمیم یخانوادگی و زندگی زناشویی نیز هست . این که هرزه نگاری تأثیرات بسیار مضری بر مصر فکنندگان دارد، به یک مسأله بحث برانگیز ، نه تنها برای مردم عادی بلکه حتی برای دانشمندان علوم رفتاری ، تبدیل شده است.
معمولا” برای برخی افراد باخصوصیات ویژه دارای جذابیتهایی است ،خصوصا” نوجوانان وجوانان با ویژگیهایی همچون خطر پذیری،وهیجان خواهی امکان آسیب پذیری از مطالب پورنو بیشتر می باشد . صرفنظراز ویژگیهای شخصی کاربران ، مدیران اینگونه سایتها اغلب درپی ایجادزمینه های کجروی درجامعه می باشند ، این پژوهش درپی پاسخگویی به این سوال می باشد که چه رابطه ای بین اینترنت بعنوان ابزار اطلاعاتی جهانی وپورنوگرافی اینترنتی می باشد.

 


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 15 | فرمت فایل : PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]