مطالعه حرارتی و برخورد فیبر کامپوزیت های PP/PET ترکیب شده با مالئیک آن هیدریک و گلیسیدال متاکریلت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مطالعه حرارتی و برخورد فیبر کامپوزیت های PP/PET ترکیب شده با مالئیک آن هیدریک و گلیسیدال متاکریلت

مطالعه حرارتی و برخورد فیبر کامپوزیت های PP/PET ترکیب شده با مالئیک آن هیدریک و گلیسیدال متاکریلت

مطالعه حرارتی و برخورد فیبر کامپوزیت های PP/PET ترکیب شده با مالئیک آن هیدریک و گلیسیدال متاکریلت

مطالعه حرارتی و برخورد فیبر کامپوزیت های PP/PET ترکیب شده با مالئیک آن هیدریک و گلیسیدال متاکریلت

چکیده:
دراین کار پژوهشی از دو کوپلیمرپیوندی، گلیسیدال متاکریلت پیوند داده شده باپلی پروپیلن PP) (PP-g-GMA و مالئیک آن هیدرید پیوند داده شده با PP (PP-g-MA) در تقویت کامپوزیت های پلی فیبر کوتاه (اتیلن ترفتالت) (PET) استفاده شده است. ترانس کریستال (TC)  PP روی فیبرهای PET با استفاده از یک میکروسکوپ قطبی نوری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و هیچ TC سطح مشترک فیبر- ماتریس هیچ کدام از کامپوزیت های اصلاح شده مشاهده نشده است. نتایج حاصل از بررسی دمای تغییر شکل حرارتی(HDT) کامپوزیت های GMA اصلاح شده، رشد و افزایش بیشتری نسبت به HDT نمونه MA های اصلاح شده نشان داده اند. نتایج حاصل از ارزیابی استحکام کامپوزیت افزایش استحکام هردو کامپوزیت را تا ۱۰wt% نشان داده و این میزان رشد و بهبودی برای کامپوزیت های GMA اصلاح شده بیشتر بوده است. تحلیل مورفولوژی کامپوزیت هایPP/PET اصلاح شده GMA نشان می دهد که در پراکندگی فیبر و آمیختگی سطح مشترک آن ها در مقایسه با کامپوزیت هایPP/PET ترکیب نشده، بهبود قابل توجهی اتفاق افتاده است. نتایج مربوط به بررسی استحکام برخورد رشد استحکام ۴۳% را برای فیبرکامپوزیت های ۱۵wt% PET نشان می دهد. مشخص شده است که در اثر استفاده از هرکدام از اصلاح کننده ها در فیبرهای درصد پایین، استحکام برخورد در مقایسه با مقدار متناظر برای نمونه های اصلاح نشده اندکی کاهش پیدا می کند. چقرمگی شکست برخورد (Gc) و فاکتور شدت تنش بحرانی (Kc) برای این کامپوزیت ها،  براساس مکانیک شکست الاستیک خطی LEFM، برپایه انرژی شکست بدست آمده برای این تستس های برخورد مورد ارزیابی قرارگرفته اند.

فهرست مطالب:
چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ موارد مرتبط با آزمایش
۲٫۱ مواد
۲٫۲ تهیه کامپوزیت
۲٫۳ تعیین مشخصات کامپوزیت
۲٫۳٫۱ مطالعه مورفولوژیکی
۲٫۳٫۲ تست های حرارتی
۲٫۳٫۳ رفتار مکانیکی
۲٫۴ اندازه گیری Gc و Kc
۳٫ بحث در مورد نتایج بدست آمده
۴٫ نتیجه گیری


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 14 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]