مشکلات در پرورش خلاقیت دانش آموزان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  مشکلات در پرورش خلاقیت دانش آموزان

مشکلات در پرورش خلاقیت دانش آموزان

مشکلات در پرورش خلاقیت دانش آموزان مشکلات مدارس در پرورش خلاقیت دانش آموزان روش های پرورش خلاقیت دانش آموزان پرورش خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان مشکلات مدارس در پرورش خلاقیت دانش آموزان عوامل موثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان

Fostering student creativity

 

موضوع گزارش کارآموزی: بررسی موانع و مشکلات در پرورش خلاقیت دانش آموزان و راهکارهای ایجاد خلاقیت در آنان

فهرست مطالب

چکیده:    ج
مقدمه:    ۱
بیان مسله:    ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق:    ۲
تعریف و توصیف خلاقیت    ۳
رابطه ی خلاقیت و ضریب هوشی    ۴
ویژگی های مفهوم خلاقیت    ۵
ویژگی های دانش آموزان خلاق    ۵
موانع و مشکلات مدارس در پرورش خلاقیت دانش آموزان    ۸
راهکارهای ایجاد و پرورش خلاقیت در دانش آموزان    ۱۰
نتیجه گیری :    ۱۲
فهرست منابع :    ۱۳

چکیده
یکی از امکان های پرورش خلاقیت ، مدرسته است. هنگامی که کودک وارد مدرسه می شود فرایند اجتماعیشدن در محیط آموزشی شروع می شود. عوامل بسیار زیادی چون: تکالیف زیاد، تاکید بر حفظ دروس، اجرای برنامه های هماهنگ، عدم توجه به تفاوت های فردی و سرانجام عدم شاخت یا بی توجهی به ویژگی های کودکان خلاق ، سبب می شود که قدرت خلاقیت آنان بتدریح کاهش یابد.

اما اگر مدرسه شرایط خود و روش های تدریس را بر پایه ی شناخت و پرورش استعدادهای دانش آموزان ، نیاز جامعه و نزدیک کردن محیط مدرسه به شرایط و زندگی بیرونی قرار دهد، می تواند در جهت شکوفایی خلاقیت در دانش آموزان گام بردارد.

اگر محیط آموزشی به ویژه روش های تدریس که مستقیماً مرتبط با تفکر کودک است ، مناسب با رشد خلاقیت کودکان نباشد، باعث کاهش خلاقیت میشود.
به طور کلی روش تدریس مناسب در مدارس نه تنها باعث می شود که خلاقیت کودکان رشد یابد، بلکه دانش آموزان را با دنیای فردا که مشکلات بی شماری دارد، آماده ی حل مسئله ، خلاقیت و نوآوری می کند.


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 16 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]