مروری بر خواص "جوز هندی" ادویه ناشناخته
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  مروری بر خواص “جوز هندی” ادویه ناشناخته

مروری بر خواص “جوز هندی” ادویه ناشناخته


مروری بر خواص “جوز هندی” ادویه ناشناخته

“جوز هندى” میوه درختى است  که شبیه درخت هلو می باشد. “جوز هندی” در کشورهاى گرمسیر زیاد مى‏روید. و با نام انگلیسی “Nutmeg

میوه  “جوزهندی” به شکل تخم مرغ است “جوز هندى “داراى روغن فرار و یک اسید و مواد نشاسته‏اى است معطر است. در طب کره “جوز هندى” را براى مالش عضو بیمار مخصوصا در تسکین درد روماتیسم استعمال مى‏کنند.

جوز هندیخواص “جوز هندی”:

جوز هندى بسیار لطیف و ملین طبع و محلل، مانع تخمه و مقوى اعضاء رئیسه خصوصا دماغ، مقوى حواس ناشتا جهت سهولت بریان کرده آن را با پوست جهت سرفه، خوردن جوز هندی مانع کرم معده است، جهت رفع مصرف سموم استفاده مى‏شود، روغن جوز هندی با عسل بر بدن مفلوج یا صاحبان اوجاع مفاصل بارده و حمیات بارده بلغمیه بمالند مفید است جهت منع تولید شپش و جهت قروح خبیثه مفید است. همچنین پوست جوز هندی مرهم تحلیل اورام، ضماد آن جهت بواسیر و امراض مقعد به غایت مؤثر است. قطور جوز هندی که برگ آن را  کرم نموده جهت اخراج چرک گوش و خواص دیگر جوز هندی ، مقى بلغم و مسهل و جهت امراض بارده دماغى و عصبى مانند فلج، لقوه و سرفه، ضیق‏ النفس، نفخ شکم و جذام مفید مى‏باشد.

در کتب سنتى به نام “جوز هندى” و نارجیل و گوز هندى و رانج نام برده شده، خواص جوز هندی، مسهل خوردن آن براى اخراج اقسام کرم معده و روده و کرم کدو مفید است و براى تقویت هاضمه نیز نافع است. براى تقویت فهم، حافظه و تولید چربى کلیه، رفع درد مثانه، تحلیل باد و گاز، اخراج کرم روده، حرارت غریزى را افزایش مى‏دهد. مواد سرد بلغمى و سوداوى را دفع مى‏کند ضماد آن براى معالجه بیماریهاى آمیزشى درست مى‏کنند دم کرده آن براى اسهال خونى استفاده مى‏شود. در کره جوز هندى را در طب براى مالش عضو بیمارى مخصوصا در تسکین درد روماتیسم استعمال مى‏کنند.

 

منابع:

– مجموعه طب سنتى و گیاهى

– قرابادین کبیر

– معارف گیاهى، ج 2، 

– گلها و گیاهان شفابخش،