مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

این فایل شامل مجموعه ای از گزارشهای دوره کارآموزی و کارورزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت در ۷۴۰ صفحه با فرمت ورد می باشد.

فهرست موضوعی:
فصل اول: دفاتر دادگاهها 
فصل دوم: دادگاههای کیفری 
۱- قرار منع تعقیب
۲- ترک انفاق
۳- فحاشی
۴- صدور چک بلامحل 
۵- قرار موقوفی تعقیب
۶- سرقت تعزیری
۷- مزاحمت  تلفنی 
۸- جعل عنوان 
۹- ممانعت  از حق 
۱۰- کلاهبرداری 
۱۱- فروش مال غیر
۱۲- قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی  در امر رانندگی 
۱۳- کلاهبرداری 
۱۴- خیانت در امانت 
۱۵- تخریب اموال 
۱۶- قتل غیر عمد 
۱۷- انتقال  مال غیر غیر و کلاهبرداری 
۱۸- ایراد ضرب و جرح عمدی 
فصل سوم: دادگاههای حقوقی 
۱۹- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
۲۰- افراز  و فروش ملک مشاع
۲۱- الزام به تنظیم  سند رسمی و مطالبه  خسارت ناشی  از تاخیر در ایفای تعهد
۲۲- الزام به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی 
۲۳- اصلاح شناسنامه  و تغییر نام 
۲۴- الزام به تنظیم سند اتومبیل 
۲۵- اعسار به تقسیط محکوم به 
۲۶- تجویز انتقال  منافع مورد اجاره به غیر 
۲۷- تنفی  وصیت نامه عادی 
۲۸- تنفیذ مبایعه نامه 
۲۹- تجویز انتقال  منافع به غیر 
۳۰- تعدیل وافزایش  اجاره بهاء
۳۱- خلع ید و قلع و قمع بنا 
۳۲- صدور  حکم اصلاحی  بر اساس گزارش  اصلاحی  بین طرفین 
۳۳- در خواست تحریر  ترکه 
۳۴- دعوی مطالبه  وجه به استناد تجاری 
۳۵- دعوی تصرف عدوانی 
۳۶- مطالبه  وجه به استناد  اسناد تجاری 
۳۷- درخواست  تخلیه  طبق قانون ۱۳۷۶ منزل مسکونی 
۳۸- مطالبه  هزینه های  دارایی و شهرداری 
۳۹- مطالبه  خسارت وارده بر ملک 
۴۰- فسخ قرار داد  اجاره  و تخلیه  و مطالبه  اجور معوقه 
۴۱- قرار تامین دلیل 
۴۲- حذفغ نام زوج از شناسنامه 
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری
۴۳- استفاده  از تجهیزات  ماهواره 
۴۴- ارتشاء 
۴۵- افتراء
۴۶- اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی 
۴۷- ترک انفاق 
۴۸- تصادف رانندگی  منتهی  به ایراد خسارت بدنی 
۴۹- آزادی  مشروط
۵۰- خیانت در امانت 
۵۱- اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین  دادرسی کیفری  و تخفیف  مجازات  در جرایم غیر قابل گذشت،  بعد از گذشت  
۵۲- شروع به جعل واستفاده  از سند مجعول  و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی
۵۳- رانندگی  بدون پروانه (گواهینامه) 
۵۴- زنای غیر محصنه
۵۵- صدور چک بلامحل
۵۶- ضرب و جرح
۵۷- فروش مال غیر  و تقاضای  اعمال ماده ۲۷۷ قانون  آیین دادرسی کیفری
۵۸- فریب در ازدواح 
۵۹- ممانعت از حق 
فصل پنجم: اجرای احکام مدنی
۶۰- تخلیه مغازه تجاری  به استناد قانون ۱۳۷۶
۶۱- مطالبه  وجه سفته 
۶۲- الزام به تنظیم  سند رسمی تلفن 
۶۳- صدور قرار داد دستور موقت 
۶۴- مطالبه وجه 
۶۵- تعدیل اجاره بها 
۶۶- مطالبه کارگری 
۶۷- فروش ملک مشاعی 
۶۸- الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
۶۹- مطالبه  وجه رسید  عادی
۷۰- اعتراض  به قرار  تامین خواسته 
۷۱- فروش ملک مشاع 
۷۲- خلع ید 
۷۳- اعمال ماده ۲ قانون نحو اجرای  محکومیت های مالی
۷۴- تنظیم  سند رسمی انتقال زمین
۷۵- تنظیم سند خودرو
فصل ششم: دادگاههای خانواده 
۷۶- اجازه ازدواج  دختر باکره 
۷۷- الزام به ثبت  واقعه  رجوع 
۷۸- افزایش  و تعدیل نفقه 
۷۹- اجازه  ازدواج مجدد
۸۰- اثبات  زوجیت  و الزام  به ثبت رسمی نکاح 
۸۱- الزام به تهیه مسکن  علیهذه
۸۲- تمکین 
۸۳- حق ملاقات 
۸۴- طلاق توافقی 
۸۵- طلاق خلع  و مطالبه مهریه  و استرداد جهیزیه 
۸۶- صدور حکم رشد 
۸۷- فسخ نکاح
۸۸- ملاقات فرزند
۸۹- مطالبه اجرت المثل  ایام سرپرستی  و نفقه فرزند 
۹۰- مطالبه مهریه 
فصل هفتم: دادگاه اطفال 
۹۱- ایراد ضرب و جرح  عمدی 
۹۲- ایراد  ضرب و جرح با چاقو 
۹۳- ایجاد مزاحمت  و اخلاق  در نظم عمومی 
۹۴- تحریب شناسنامه 
۹۵- سرقت و تخریب 
۹۶- رابطه نامشروع 
۹۷- عدم رعایت حجاب شرعی
فصل هشتم: دادگاه تجدید نظر استان تهران 
۹۸- اثبات نسب
۹۹- تخلیه مغازه به استناد قانون ۱۳۵۶
۱۰۰- تصرف عدوانی 
۱۰۱- تخلیه مغازه  به علت نیاز  شخصی 
۱۰۲- تقاضای  توقیف  و ابطال  اجرائیه 
۱۰۳- تقاضای  صدور حکم به تقسیط مهریه 
۱۰۴- تقاضای  صدور گواهی  عدم امکان  سازش 
۱۰۵- تعدیل  اجاره بها
۱۰۶- تعیین نفقه 
۱۰۷- تنظیم سندرسمی  انتقال سرقفلی
۱۰۸- تنظیم قولنامه  و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه 
۱۰۹- تنفیذ طلاق 
۱۱۰- طلاق  به استناد  قاعده عسر و حرج 
۱۱۱- طلاق خلع 
۱۱۲- فسخ  نکاح  بعلت تدلیس زوجه 
۱۱۳- طلاق و حضانت فرزند 
۱۱۴- مطالبه  مابه تفاوت  متراژ  آپارتمان
۱۱۵- مطالبه  وجه سفته  وتامین خواسته 
۱۱۶- مطالبه ودیعه  منزل استیجاری

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش


قیمت فایل : 50000 تومان | تعداد صفحات : 740 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]