مجموعه گزارشات دوره کارآموزی وکالت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مجموعه گزارشات دوره کارآموزی وکالت

مجموعه گزارشات دوره کارآموزی وکالت

مجموعه گزارشات دوره کارآموزی وکالت

توضیحات:
مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در ۳۱۱ صفحه در قالب ورد

فهرست موضوعی:
۱ – مهر و موم و تقسیم
۲ – مطالبه وجه
۳ – مطالبه وجه دو فقره سفته
۴ – مطالبه وجه خسارت وارده
۵ – تأئید صحت وقوع معامله
۶ – مطالبه وجه
۷ – تغییر سن
۸ – مطالبه وجه
۹ – تأئید صحت قولنامه
۱۰ – تخلیه و مطلبه اجور معوقه
۱۱ – صدور حکم بر فروش مال مشاع
۱۲ – تنفیذ قولنامه و تأئید صحت وقوع معامله
۱۳ – مطالبه وجه
۱۴ – تنظیم سند رسمی
۱۵ – ابطال رای
۱۶ – فسخ معامله
۱۷ – جعل و اختلاس و ارتشاء
۱۸ – ایراد ضرب و ترک انفاق
۱۹ – تصادف جرمی، ایراد صدمه بدنی
۲۰ – خلع ید و مطالبه اجرت المثل
۲۱ – اجازه حضور در دفاتر اسناد رسمی
۲۲ – مطالبه ناشی از تصادف
۲۳ – تنفیذ و تائید صحت وقوع معامله
۲۴ – ضرر وزیان ناشی از تصادف
۲۵ – مطالبه مهریه
۲۶ – سرقت مدارک و ترک انفاق
۲۷ – صدور حکم تخلیه بعلاوه اجرت المثل
۲۸ – مطالبه مهریه و تامین خواسته
۲۹ – جعل چک و استفاده از سند مجعول
۳۰ – مطالبه نفقه و متقابل تمکین
۳۱ – تخلیه عین مستأجره به اضافه اجور معوقه
۳۲ – مطالبه وجه
۳۳ – الزام به تنظیم سند رسمی النتقال و مطالبه وجه التزام و تائید فسخ قولنامه
۳۴ – تخریب
۳۵ – مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و صدور قرار تامین خواسته
۳۶ – صدور چک بلامحل
۳۷ – صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی)
۳۸ – الزام به تنظیم سند خودرو
۳۹ – مطالبه وجه چک
۴۰ – مطالبه وجه
۴۱ – ابطال شناسنامه
۴۲ – خرید مال مسروقه و سرقت
۴۳ – رسیدگی و صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از یکباب آپارتمان
۴۴ – صدور چکهای بلامحل
۴۵ – تخلیه به علت انقضاء مدت اجاره و عدم پرداخت اجاره بها
۴۶ – الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال یکباب مغازه
۴۷ – خلع ید از عرصه سه دانگ مشاع یک قطعه باغ
۴۸ – اهانت در حین انجام وظیفه
۴۹ – خیانت در امانت- سرقت
۵۰ – تقاضای تخلیه مغازه و طلبه خسارات
۵۱ – – مطالبه وجه سفته

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

 


قیمت فایل : 30000 تومان | تعداد صفحات : 1 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]