دانلود مبانی نظری پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مبانی نظری پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی

 

Theoretical thesis OCB

 

مبانی نظری و ادبیات آماده مقاله؛ رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات:
این فایل حاوی ۴۷ صفحه از ادبیات آماده و پیشینه تحقیق درباره رفتار شهروندی سازمانی است که برای فصل ۲ یک مقاله کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
۲-۱) رفتار مدنی سازمانی
۲-۱-۱) تاریخچه و تعاریف رفتار مدنی(شهروندی) سازمانی
۲-۱-۲) مفهوم رفتار مدنی سازمانی
۲-۱-۳) تعریف رفتار مدنی سازمانی
۲-۱-۴) ابعاد و حیطه های رفتار مدنی سازمانی
۲-۱-۵) چارچوبهای نظری رفتار مدنی سازمانی
۲-۱-۶) ویژگیهای رفتار شهروندی سازمانی
۲-۱-۷) ابعاد رفتار مدنی (شهروندی)
۲-۱-۸) انواع رفتار مدنی سازمانی
۲-۱-۹) ابعاد جهانی رفتار مدنی سازمانی
۲-۱-۱۰) ابعاد محلی رفتار مدنی سازمانی
۲-۱-۱۱) عواملی که شهروندی کارکنان را ارتقاء و پرورش می دهند
۲-۱-۱۲) عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی
۲-۱-۱۲-۱) نقش عوامل ساختاری در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی
۲-۱-۱۲-۲) نقش عوامل رهبری در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی
۲-۱-۱۲-۳) نقش عوامل فرهنگی در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی
۲-۱-۱۲-۴) نقش عوامل شخصیتی در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی
۲-۱-۱۲-۵) نقش عوامل ارزشی در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی
۲-۱۳) سیاستهای تشویق رفتار مدنی(شهروندی)
۲-۱۳-۱) گزینش و استخدام
۲-۱۳-۲) آموزش و توسعه
۲-۱۳-۳) ارزیابی عملکرد و جبران خدمات
۲-۱۳-۴) سیستم های غیررسمی
۲-۱۴) عوامل تأثیرگذار بر رفتار مدنی (شهروندی) سازمانی
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
منابع فارسی
منابع غیر فارسی


قیمت فایل : 15000 تومان | تعداد صفحات : 55 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]