ماسک گیاهی پاک کننده صورت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  ماسک گیاهی پاک کننده صورت

ماسک گیاهی پاک کننده صورت


ماسک گیاهی پاک کننده صورت
مهم ترین ماسک گیاهی پاک کننده صورت عبارتند از:
آرد عدس، آرد نخود، آرد باقلا، آرد برنج، آرد گرسنه یا کاودانه هرکدام را به تنهایى یا چندتاى آنها را توأم کرده نرم کوبیده در شیر ریخته لکه‏ هاى صورت را با آن ماساژ دهند. (روزى چندین مرتبه)

کسانى که مایلند صورت زیباى خود را (بعد از سیرت زیبا) حفظ کنند به نکات زیر توجه نمایند.
از خوردن زنیان زیاد، زیره زیاد، نوشیدنى‏هاى ناگوار، گل‏خوارى، چیزهاى مشابه آن، نشستن در نور آفتاب، خوردن غذاهاى سرخ‏کرده، چرب و محرک خوددارى نمایند.
در عوض به مصرف سیر، پیاز، کلم، تره، ماء الشعیر، وج، اطریفل، مرباى هلیله، سعد، قرنفل و گل زوفا مبادرت نمایند.

ماسک آرد نخود