صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » کار آفرینی  »  طرح کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

طرح کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

دانلود مقاله کارآفرینی و طرح توجیهی با عنوان طرح کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۶۷ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

طرح کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

طرح کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

قسمت اول : فصل اول
تاریخچه بیمه:
بخش اول: تاریخچه بیمه در جهان
پیشینه:
بیمه که شکل تکامل یافته تعاون وهمکاری بین افراد است از روزگار قدیم وبه اشکتل مختلف وجود داشته که در اینجا به چند نمونه اشاره میشود:
۱- هامورابی پادشاه بابل در۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح قوانینی وضع کرده بود که بر اساس آن کاروان هایی که کالاهای تجاری حمل می کردند مورد حمایت قرار می گرفتند؛ بدین صورت که اگر مال التجاره های آنان مورد دستبرد،سرقت ویا حتی سایر حوادث قرار می گرفت وبه آنها خسارت وارد می شد اهالی شهر بلبل آن خسارتها را جبران می کردند.

۲- در مصرقدیم، سنگتراشان ومومیاگران قوانینی وضع کرده بودند که در صورت فوت هر یک از اعضا سایرین هزینه های کفن ودفن او را بپردازند ویا وراث اورا مورد حمایت قرار دهند .
۳- بیمه که شکل واقعی – ونه امروزی – اولین بار برای حمایت کشتی های تجاری در برابر خطرات دریا و دزدان دریایی بوجود آمد . ساز وکار این حمایت نیز از طریق وام دریایی بود؛ بدین صورت که وام گیرنده متعهد بود چنانچه کشتی حامل کالای او سالم به مقصد برسد مبلغی را به عنوان حق التضمین به وام دهنده بدهد ، اما اگر کشتی در اثر این دو عامل از بین می رفت وام دهنده از اصل وفرع وام خود صرف نظر می کرد.

پیدایش بیمه:
تا قرن ۱۴ میلادی بیمه به شکل کنونی وجود نداشت وحتی بیمه های حمل ونقل دریایی که قبل از این زمان رایج بود منضم به قرارداد حمل ونقل کالا در کشتی بود وبه شکل مستقل نبود . قرن ۱۴ مبدا پیدایش بیمه به شکل کنونی است ،از اواخر این قرن قرارداد بیمه از قرارداد حمل کالا در کشتی جدا شد وپس از آن بیمه های مستقل به سرعت رشد کردند.

یک قرن پس از آن عده ای از بازرگانان وتجار حرفه خود را منحصرا بیمه گری قرار دادند وبدین ترتیب بیمه گری حرفه ای رسما از قرن ۱۵ شروع شد.
از نظر تاریخی بیمه های دریایی قدیمی ترین نوع بیمه ها هستند . پس از آن به ترتیب بیمه های آتش سوزی ، عمروسایر بیمه ها بوجود آمدند .
در مورد بیمه های آتش سوزی باید بگوییم که این بیمه از گذشته های دور در برخی کشورهای اروپایی نظیر بلژیک وآلمان وجود داشته است. مثلا در قرن ۱۶ میلادی در شهرهای شمالی آلمان نظیر هامبورک، شهرداری ها اداراتی بنام دفتر آتش تشکیل داده بودند که در مقابل دریافت مبلغی ، خسارتهای وارده به افراد بیمه شده را که ناشی از آتش سوزی بود جبران می کردند. اما رشد وتوسعه بیمه آتش سوزی به آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ باز می گردد. اولین بیمه نامه عمر نیز در سال ۱۵۸۳ میلادی (قرن ۱۶) در کشور انگلستان صادر شد. بیمه های تامین اجتماعی نیز در یکصد ساله اخیر پا به عرصه وجود گذاشتند.

لویدز لندن:
در قرن ۱۷ میلادی قهوه خانه های لندن نه فقط به عنوان قهوه خانه بلکه به عنوان مراکزی شده بود برای دور هم جمع شدن افراد واز مسائل مختلف سخن به میان آوردن وحتی انجام کارهای مختلف نظیر حراج کردن کالا ویا انجام معاملات بزرگ اقتصادی .در آن زمان صاحب یکی از قهوه خانه ها ادوارد لویدز بود که به کار بیمه گری نیز می پرداخت. قهوه خانه وی که در سال ۱۶۹۱ تاسیس شده بود به زودی شهرت یافت ومرکز بیمه های دریلیی گردید. پس از فوت لویدز خانواده اش حرفه اورا تا به امروز ادامه داده اند وهم اکنون موسسه لویدز از مراکز معتبر بیمه ای جهان است ودر بسیاری از کشورهای جهان شعبه یا نمایندگی دارد.

بیمه در عصر حاضر:
دو قرن اخیر نقطه اوج وگسترش صنعت بیمه در جهان بوده است . این امر با تشکیل شرکتهای متعدد بیمه در قرن ۱۸ میلادی در انگلستان واروپای شمالی شکل گرفت. عمده رشته های بیمه ای که هم اکنون وجود دارند در همین یکی دو قرن اخیر پدید آمده اند.

فهرست مطالب
قسمت اول : کلیات بیمه
فصل اول : تاریخچه بیمهَ
بخش اول:تاریخچه بیمه در جهان۱۱
پیشینه۱۱
پیدایش بیمه۱۲
لویدز لندن۱۳
بیمه در عصر حاضر۱۴
بخش دوم: تاریخچه بیمه درایران ۱۴
سابقه ۱۴
نخستین گام۱۵
شروع فعالیت۱۵
تاسیس شرکتهای بیمه ایرانی ۱۶
عنوان صفحه
بیمه پس از انقلاب اسلامی۱۶
فصل دوم : مفاهیم کلی
بخش اول:تعریف بیمه۱۸
تعریف لغوی ۱۸
تعریف فرهنگستان ایران۱۸
تعریف قانون بیمه۱۸
تعریف فنی ۱۹
بخش دوم:عقد بیمه۱۹
تعریف ۱۹
شرایط صحت عقد ۱۹
خصوصیات عقد بیمه ۲۱
بخش سوم:اجزای بیمه۲۲
بیمه گر۲۲
بیمه گذار۲۲
بیمه نامه ۲۲
موضوع بیمه ۲۳
حق بیمه ۲۳
خسارت ۲۳
فرانشیز ۲۳
بخش چهارم:شرایط بیمه نامه۲۴
۱- شرایط عمومی ۲۴
۲- شرایط خصوصی ۲۴
۳- شرایط ویژه۲۴
بخش پنجم : انواع بیمه ۲۵
بیمه های اجتماعی۲۵
بیمه های بازرگانی ۲۶
فصل سوم: اصول بیمه
۱- اصل حسن نیت۲۷
۲- اصل غرامت ۲۸
۳- اصل نفع بیمه ای۲۸
۴- اصل جانشینی ۲۸
۵- اصل مشارکت ۲۹
۶- اصل داوری ۲۹
۷- اصل علت نزدیکی ۲۹
۸- اصل اتکایی ۳۰
فصل چهارم: چارت سازمانی شرکت بیمه۳۲
شرح وظایف۳۳
قسمت دوم : انواع بیمه
فصل پنجم: بیمه آتش سوزی
عنوان صفحه
بخش اول: بیمه آتش سوزی ۳۷
تعریف بیمه آتش سوزی ۳۷
خطرات مورد تعهد ۳۷
خطرات خارج از تعهد ۳۸
اموالی که بیمه نمی شوند ۳۸
مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی ۳۸
محاسبه حق بیمه ۳۹
مدت بیمه نامه ۴۰
فسخ بیمه نامه ۴۰
ابطال بیمه نامه ۴۰
بخش دوم : خطرات اضافی ۴۱
۱- بیمه زلزله ۴۱
۲- بیمه سیل ۴۲
۳- بیمه توفان ۴۲
۴- بیمه دزدی با شکستن حرز ۴۳
۵- بیمه شکست شیشه ۴۳
۷- بیمه سقوط هواپیما ۴۳
فصل ششم: بیمه اتومبیل
تعریف ۴۵
بخش اول: بیمه بدنه ۴۶
تعریف ۴۶
خطرات مورد تعهد ۴۶
خطرات خارج از تعهد ۴۶
مراحل صدور بیمه نامه ۴۷
پرداخت خسارت ۴۷
بخش دوم : بیمه شخص ثالث ۴۸
عنوان صفحه
اشخاص ثالث ۴۸
اشخاصی که ثالث محسوب نمی شوند ۴۸
خطرات مورد تعهد ۴۹
خطرات خارج از تعهد ۴۹
بیمه دیه ۵۰
کارت سبز ۵۰
بخش سوم: بیمه حوادث سرنشین ۵۱
تعریف سرنشین ۵۱
بیمه حوادث سرنشین ۵۲
خطرات مورد تعهد ۵۲
خطرات خارج از تعهد ۵۲
فصل هفتم: بیمه های زندگی
مقدمه ۵۳
عنوان صفحه
بخش اول: بیمه عمر ۵۳
تعریف ۵۴
انواع بیمه عمر ۵۴
خطرات تحت پوشش ۵۵
بخش دوم : بیمه حوادث ۵۵
تعربف حادثه ۵۵
انواع خطر ۵۶
خطرهایی که بیمه می شوند ۵۶
خطرهایی که بیمه نمی شوند ۵۶
فصل هشتم: بیمه مسئولیت
مقدمه ۵۸
تعریف مسئولیت ۵۸
تعریف بیمه مسئولیت مدنی ۵۹
عنوان صفحه
انواع بیمه مسئولیت مدنی ۵۹
خسارت های قابل پرداخت ۶۰
خسارت های غیر قابل پرداخت ۶۰
فصل نهم: بیمه هواپیما:
بخش اول : بیمه بدنه هواپیما ۶۲
تعریف ۶۲
خطرات مورد تعهد ۶۲
خطرات خارج از تعهد ۶۳
عوامل موثر در تعیین حق بیمه بدنه ۶۳
فرانشیز ۶۴
بخش دوم : بیمه مسئولیت مدنی هواپیما ۶۴
۱- در قبال مسافر وبار مسافر ۶۴
۲- حمل کالا ومحمولات پستی ۶۵
مسئولیت قانونی عمومی ۶۵


تعداد صفحات : 67 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]