طرح توجیهی محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  طرح توجیهی محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

طرح توجیهی محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

طرح توجیهی محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

مقدمه:
مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکا ن سنجی مقدماتی تولید محصولات مفتولی با روکش پلاستیکی میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.

موارد کاربرد:
رخت آویز ها 
طبقات یخچال ها 
سبدهای فریزر 
بند رخت آویز در آپارتمان ها 
آب چکان در آشپزخانه ها 
قفسه بندی انبارهای سبک (قفسه بندی مشبک)
….

فهرست مطالب:
مقدمه 
۱ معرفی محصول 
۱ -۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
۱-۳ شرایط واردات محصول
۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول (ملی یا بین المللی) 
۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم د زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 
۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز 
۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 
۱-۱۰ شرایط صادرات 
۲ وضعیت عرضه و تقاضا 
۲-۱ بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون 
۲-۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا 
۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال ۱۳۸۵
۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون 
۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال ۱۳۸۵
۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم 
۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
۴ تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول 
۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد انتظار
۶ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن 
۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح 
۸ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال 
۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 
۱۰ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی 
۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

 

مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی
در قالب فایل PDF


قیمت فایل : 1000 تومان | تعداد صفحات : pdf | فرمت فایل : 46

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]