شب ادراری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

شب ادراری


شب ادراری

هنوز علل اصلى بیمارى شب ادرارى کودکان به خوبى معلوم نشده است، اما شلى عضله‏ى تنگ‏ کننده و پرآبى بدن عامل بزرگى در پیدایش این بیمارى است. همچنین مشکلات اعصاب و روان نیز در این بیمارى نقش دارند، اگر از روى بى‏همتى کودک یا خواب سنگین و یا لجبازى کودک نباشد و مربوط به عضله‏ى ذکر شده باشد، درمان زیر مؤثر خواهد بود.

توصیه مى‏شود قبل از شروع مصرف دارو تا تمام شدن مصرف دارو و بهبودى کامل نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

۱- از کودک بخواهید که قبل از خوابیدن ادرار کند. حتى یک قطره.

۲- از عصر به بعد به او مایعات مخصوصا چاى یا هندوانه ندهید.

۳- خودتان همت کنید و یک یا دو مرتبه در طول شب کودک را بیدار کرده و او را به ادرار کردن وادار کنید.

۴- او را در بستر بسیار گرم یا بسیار سرد نخوابانید.

۵- در طول شبانه‏روز با او رفتار ملایم همراه با نوازش و دلجویى داشته باشید.

۶- به آنها همیشه آرامش و روحیه بدهید.

۷- آنها را تنبیه نکنید و اجبارا به کارى وادار نسازید.

۸- حرکات، رفتار و کردار کودکان دیگر را به رخ او نکشید و حس حسادت را در کودک بیدار نکنید.

۹- شب ادرارى او را در حضور خودش با دیگرى در میان نگذارید.

۱۰- خوراکى‏هایى که طبیعت آنها سرد هستند به او نخورانید و در عوض از خوراکى‏هایى که طبیعت گرم دارند استفاده کنید.

براى درمان شب ادرارى:

زیره، تخم مورد، کندر خوراکى، پودینه، تخم شاهى و گشنیز خشک از هر کدام ۲۰ گرم، همه را نرم بسایید و با ۴۰ گرم گل قند عسلى و ۵۰۰ گرم عسل مخلوط کرده و هر صبح و شب یک قاشق شربت‏خورى از آن را به کودک بخورانید.

* کندر خوراکى و بلوط از هرکدام ۳۰ گرم، تخم شاهى ۶۰ گرم، سیاهدانه ۱۰۰ گرم، همه را مخلوط کرده و نرم بسایید. صبح، ظهر و شب، هربار یک قاشق شربت‏خورى از آن را با مقدارى شربت قند مخلوط کنید و به کودک بخورانید و یا کوبیده‏ها را با شکر ساییده مخلوط کرده و روزى سه قاشق شربت‏خورى از آن را به صورت کفلمه به او بخورانید.

* تخم سداب، انقوزه، عود و مصطکى از هرکدام ۱۰ گرم و زعفران نیم مثقال، همه را مخلوط بسایید. صبح، ظهر و شب، هربار یک قاشق شربت‏خورى از آن را به صورت کفلمه به او بخورانید.

* بلوط، گل سرخ و گلنار را مساوى بکوبید، بعد با مقدارى اطریفل صغیر آمیخته و صبح و شب، هربار یک قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانید.

* هر صبح و شب، هربار یک قاشق چاى‏خورى بلوط ساییده شده را به او بخورانید و چون بلوط یبوست ایجاد مى‏کند روزى چند عدد انجیر خشک یا آب انداخته را به او بخورانید.

* کنجد سیاه را بکوبید و با شکر ساییده مخلوط کنید. هر صبح و عصر یک قاشق غذاخورى از آن را به او بخورانید.

* روى مهره‏هاى پشت او را هر شب با روغن سداب یا روغن سیاهدانه یا روغن کنجد مالش دهید.

* زعفران ۱ گرم، اگیر ترکى، قرفه، کندر خوراکى، تخم مورد، بسباسه، جوز هندى و خولنجان از هرکدام ۱۰ گرم، سعد کوفى، بلوط، سیاهدانه و سنبل الطیب از هرکدام ۲۰ گرم، بهمن سرخ و بهمن سفید از هرکدام ۵۰ گرم و مغز یک عدد قرص کمر، همه را نرم بسایید، بعد با یک کیلو عسل مخلوط کنید. صبح، ظهر و شب، هربار یک قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانید.

* کندر، سعد، خولنجان، تخم مورد، گلنار فارسى و تخم خرفه، همه را به نسبت مساوى نرم بسایید. صبح، ظهر و شب، هربار یک قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانید و همان مقدار را با مرباى بالنگ یا عسل مخلوط کنید و به او بخورانید.

* هر روز صبح ۵ گرم استوخدوس را بجوشانید و آب آن را با عسل شیرین کنید و به او بدهید.

* مصطکى رومى و هلیله‏ى سیاه از هرکدام 10 گرم و بلوط 5 گرم، همه را بسایید و هنگام عصر به او بخورانید و 15 روز تکرار کنید.

* زیره‏ى کرمانى، کندر خوراکى و تخم مورد از هر کدام 5 گرم، همه را مخلوط بکوبید و به او بخورانید و این کار را تا 15 روز ادامه دهید.

* سعد کوفى، خولنجان، عود، بلوط، قرفه و کندر خوراکى را به نسبت مساوى نرم بکوبید و با عسل مخلوط کنید. صبح، ظهر و شب، هربار یک قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانید.

* صندل سرخ و صندل سفید از هرکدام ۵ گرم، کندر خوراکى، اگیر ترکى، صمغ عربى، طباشیر هندى، تخم خرفه، تخم مورد، اقاقیا و گلنار فارسى از هرکدام 10 گرم. هماض 30 گرم و عدس 50 گرم، همه را نرم بسایید و با 500 گرم عسل مخلوط کنید. صبح، ظهر و شب، هربار یک قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانید.

* هیل قرابى، سعد کوفى، بلوط، تخم سداب، کندر خوراکى، تخم مورد، جوز هندى، بسباسه، میخک، هلیله‏ى سیاه و سیاهدانه از هرکدام 10 گرم، همه را مخلوط و نرم بسایید، بعد 500 گرم انجیر خشک را بپزید، سپس انجیرها را بکوبید و با داروهاى کوبیده شده و 500 گرم عسل مخلوط کرده و در جاى خنک نگهدارى کنید. صبح، ظهر و شب هربار یک قاشق غذاخورى از آن را به او بخورانید.

* صد گرم پوست انار خشک را نرم بسایید و با همان اندازه شکر ساییده شده مخلوط کنید و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه یک قاشق شربت‏خورى از آن را به صورت کفلمه به او بخورانید.

* دویست گرم گشنیز خشک را با ۲۰۰ گرم شکر مخلوط کرده و بسایید و هر روز عصر یک قاشق غذاخورى از آن را به صورت کفلمه به او بخورانید.

* شیردان خرگوش را بکوبید و به او بخورانید.

* هر شب بعد از صرف شام، یک قاشق چاى‏خورى رازیانه‏ى کوبیده شده را با یک قاشق چاى‏خورى دانه‏هاى اسفند سالم (نکوبیده) مخلوط کنید و بدون اینکه دندان روى آنها گذاشته شود بلع کند. صبح‏ها یک زرده‏ى تخم‏مرغ خام را با عسل مخلوط کنید و به او بخورانید.

* زنجبیل، دارفلفل، دارچین، جوز هندى و میخک از هرکدام ۱۰ گرم، مصطکى ۲۰ گرم و صبر زرد ۵ گرم، همه را نرم بسایید و با ۱۵۰ گرم پودر عصاره‏ى شیرین‏بیان مخلوط کنید، بعد همه را با 500 گرم عسل ترکیب و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه یک قاشق شربت‏خورى از آن را میل فرمایید.

منبع: حاجى شریف، احمد، دائره المعارف گیاه درمانى ایران