سوالات چند گزینه‌ای (خصوصیات – نحوه طراحی – نحوه پاسخگویی)
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » نمونه سوالات  »  سوالات چند گزینه‌ای (خصوصیات – نحوه طراحی – نحوه پاسخگویی)

سوالات چند گزینه‌ای (خصوصیات – نحوه طراحی – نحوه پاسخگویی)

دانلود سوالات چند گزینه‌ای خصوصیات نحوه طراحی نحوه پاسخگویی اصول طراحی سوالات چند گزینه ای سوالات چند گزینه ای جالب سوالات چند گزینه ای روانشناسی طراحی سوالات چند گزینه ای آموزش طراحی سوالات چند گزینه ای نحوه پاسخگویی سوالات چند گزینه ای نحوه پاسخگویی به سوالات تستی


سوالات چند گزینه‌ای

دانلود سوالات چند گزینه‌ای (خصوصیات – نحوه طراحی – نحوه پاسخگویی)

مقدمه:
پرسش يكي از قابل انعطاف ترين تدابير آموزش است هنگامي كه در آموزش از پرسش ها به شيوه اي ماهرانه استفاده شود، وسيله رسيدن به بسياري از هدف هاي آموزش قرار مي‎گيرد و نتيجه بخش خواهد بود. پرسشها بهترين راه انگيزش افكار و فعاليتهاي شاگردان اند و براي تحريك و برانگيختن فكر، سنجش ميزان اطلاعات آموخته شده و وادار كردن شاگردان به فعاليت هاي بيشتر بكار مي روند. گفته شده است كه خوب پرسش كردن، خوب درس دادن است. (2) هدف از سنجش و ارزيابي تعيين آثار برنامه آموزشي و تعيين تغييراتي است كه براثر آموزش در شاگران به وجود آمده است.(4)
معلمان در فرآيند آموزش، از آزمون ها بهره مي گيرند.
تعريف آزمون: آزمون وسيله اي است عيني و استاندارد شده كه براي اندازه گيري رفتار يا خصايص آدمي بكار مي رود.
دراين تعريف، منظور از عيني آن است كه روش اجرا، نمره دادن و تعبير و تفسير نتايج آزمون براساس قواعد معين و مشخص صورت مي‎گيرد و قضاوت و نظر شخص در آنها بي تاثيراست. (5)
هر يك از پرسش هاي آزمون، يكي از هدف هاي يادگيري را در رابطه با محتواي مواد آموزشي اندازه مي‎گيرد و آزموني كه ساخته مي‎شود نمونه اي از تمامي هدف هاي آموزشي درس مورد نظر را ارزشيابي مي‎كند و آنچه كه مهم است تعريف دقيق حيطه مورد ارزشيابي است.
•    هرآزمون كتبي يا شفاهي از سوالات مختلفي تشكيل شده است:
1.    پاسخ صحيح را از بين جواب هاي داده شده به اين سوالها انتخاب كنند كه اين نوع سوالات را آزمون هاي انتخاب كردني گويند.
2.    براي يك سوال معين پاسخ فراهم كنند (سوالات جواب دادني)
•    انواع سئوالات انتخاب كردني (گزيده پاسخ يا عيني):
–    آزمون هاي چند گزينه اي
–    ازمون هاي جور كردني
–    آزمون هاي صحيح غلط
سوالات چند گزينه يا mcQ (multiple choice Questioning) چيست؟ بعنوان انتخاب از يك ليست پاسخ هاي احتمالي» تعريف شده است (8)
سوالات چند گزينه اي در چه مواردي كاربرد  دارد؟
درصورتيكه سوالات چند گزينه اي خوب تهيه شده باشند. مي‎توانند آزمون مؤثر و كارايي باشند استفاده سوالات تستي چند گزينه اي در موارد زير مناسب اند:
1.    منظور ارزيابي عملكرد (perfomance) دانشجويان
2.    مي‎تواند براي تمرين و مرور مطالب و self- assessment (خود ارزيابي)
3.    در ارزيابي اوليه دانشجو قبل از آموزش مطلب (8)
خصوصيات سئوالات چند گزينه اي:
هر سوال چند گزينه اي از دو قسمت ساخته شده است:
–    تنه يا ساقه (stem) كه مسئله را عرضه مي‎كند.
–    گزينه ها (obtions)
تنه (stem) سوال به دو شكل نوشته مي‎شود:
–    جمله نا تمام
–    جمله استفهامي
البته نوشتن سئوالات استفهامي ساده تر است ولي جمله اي كه بصورت ناتمام است درجه دشواري بيشتري دارد.
در اين نوع سئوالات هر پرسش با چند پاسخ (گزينه) پيشنهادي همراه است و معمولاً يك گزينه صحيح است مگر اينكه صحيح ترين پاسخ مد نظر باشد كه مي‎تواند همه گزينه ها به نوعي صحيح باشد و پاسخ سوال گزينه صحيح تر است.
تعداد گزينه ها ممكن است 3، 4، 5 يا 6 گزينه باشد. اما متداولترين نوع پرسشهاي چند گزينه اي پرسش هاي چهارگزينه اي است.
بايد توجه داشت كه پرسشهاي چند گزينه اي هميشه بصورت كلامي نوشته نمي‎شوند بلكه در بعضي موارد (بويژه دردروس رياضي و علوم) مي‎توان از گزينه هاي تصويري نيز استفاده كرد (5)
مثال: در كداميك از تصويرهاي زير خط كش به حال تعادل مي ايستد:
الف)
ب)
ج)
د)


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 60 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]