روش های بیابان زدائی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  روش های بیابان زدائی

روش های بیابان زدائی

مقاله روش های بیابان زدائی
چکیده:
در واقع تهدید و تجدید حیات در بیابان به نسبت دیگر زیست بوم های حیاتی کره‌ی  زمین جدی تر است و این چهره‌ی  خشن، ناشی از فقر اقلیمی یا موقعیت زمین شناسی است. به عبارت دیگر، زایش بیابان ها در طول تاریخ زمین، کنشی است طبیعی که به شرایط دشوار جغرافیایی داده شده و قدمتی چند صد میلیون ساله دارد. آنچه مجامع معتبر علمی و بین المللی از آن به عنوان بیابان زایی یاد می کنند، پدیده ای به ظاهر نامحسوس اما بسیار خطرناک تر از بیابانی شدن اراضی است و آن کاهش ظرفیت تولید اراضی یا تخریب سرزمین می باشد،که تا حدود زیادی نیز متاثر از عملکرد های انسانی است . به عبارت دیگر منظور از بیابان زایی، هجوم بیابان به دیگر عرصه های غیر بیا بانی نیست، بلکه کاهش بار آوری در هر بوم سازگانی است. بیابان زایی تحت تاثیر دو دسته عوامل محیطی و انسانی است که در بین عوامل محیطی عامل اقلیمی با پارامتر هایی همچون زمان و میزان نامناسب بارندگی، تبخیر بالا، فراوانی و سرعت نسبتاً زیاد باد ، دوره برگشت کوتاه و استمرار خشک سالی ها، گستردگی مناطق با اقلیم خشک و فرا خشک و…. و عامل زمین شناسی با پارامتر هایی مثل وجود سازندهای شور،  قلیایی، تبخیری و حساس به فرسایش و همچنین بلایای طبیعی همچون لغزش و رانش زمین و سیل از مهمترین عوامل بیابان زا محسوب می گردند. در ارزیابی پیوسته پارامتر های مرتبط با بیابان زایی و فعالیت های مقابله با بیابان زایی تعیین شاخص ها و معیارها، گام نخست به شمار می رود که هدف از آن، بررسی امکان دستیابی به مجموعه ای از معیار ها و شاخص هایی گویا، ساده و منطقی است که بتواند نزدیک ترین ارزیابی ممکن به واقعیت را از جریان بیابان زایی و مقابله با بیابان زایی در ایران ارایه دهند. با تدوین برنامه ملی مدیریت مناطق بیابانی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم توسعه به اوج خود رسیده به طوری که امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از موفقترین کشورها در زمینه بیابان‌زدائی و کنترل فرسایش بادی در سطح جامعه جهانی مطرح است.فهرست مطالب:

۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیابان
۱-۳- کویر
۱-۴- تفاوت بیابان و کویر
۱-۵- نواحی خشک و نیمه خشک و بیابانی در ایران
۱-۶- طبقه بندی بیابان‌‌ها 
۱-۶-۱- ضرورت طبقه بندی بیابان‌‌ها 
۱-۶-۲- سابقه طبقه بندی بیابان‌‌ها 
۱-۷- انواع بیابان 
۱-۸- موقعیت بیابان ها
۱-۹- اقلیم های بیابانی 
۱-۹-۱- مشخصات اقلیم بیابان‌‌های ایران  
۱-۱۰- علل ایجاد بیابان‌‌ها 
۱-۱۰-۱- علل بیابانی شدن عرصه های طبیعی 
۱-۱۱- نقش انسان در گسترش بیابان‌‌ها
۱-۱۲- ویژگی های مناطق بیابانی
۱-۱۲-۱- مشخصات بیابان از نظر آب و هوا
۱-۱۲-۲- مشخصات و ویژگی های خاکهای مناطق بیابانی
۱-۱۳- سطح بیابان های جهان و ایران
۱-۱۳-۱- بیابان‌‌های ایران
۱-۱۳-۲- شکل گیری وضعیت بیابانی ایران
۱-۱۳-۳- علل پیدایش بیابان‌‌های ایران
۱-۱۴- بیابان های معروف جهان
۱-۱۵- انواع فرسایش در مناطق بیابانی
۱-۱۶- گسترش بیابان و ارتباط آن با خشکسالی
۱-۱۶-۱- شاخص های  خشکسالی
۱-۱۶-۲- انواع شاخصهای خشکسالی
۱-۱۷- مفهوم بیابان زایی
۱-۱۸- تعاریف بیابان زایی
۱-۱۹- فرآیند بیابان‌زایی
۱-۲۰- انواع بیابان زایی
۱-۲۰-۱- بیابان‌زایی طبیعی
۱-۲۰-۲- بیابان‌زایی انسانی
۱-۲۱- چهره های متفاوت بیابان‌زایی در ایران
۱-۲۲- سابقه ی تاریخی بیابان زایی
۱-۲۳- وضعیت فعلی بیابان زایی در جهان
۱-۲۴- عوامل موثربر بیابان زایی در جهان
۱-۲۴-۱- عوامل موثر بیابان زایی در ایران
۱-۲۵- آثار و پیامدهای بیابان زایی
۱-۲۶- شاحص های مهم بیابان زایی
۱-۲۷- بیابان‌زدایی‌
۱-۲۸- بیابان‌زدائی از دیدگاه جهانی
۱-۲۹- پتانسیل های موجود در بیابان برای بیابان زدائی
۱-۳۰- روش های بیابان‌زدائی
۱-۳۰-۱- روشهای مستقیم
۱-۳۰-۲- روشهای غیر مستقیم
۱-۳۰-۳- مزایای عملیات بیولوژیکی (پوشش گیاهی) برای کنترل بیابان
۱-۳۰-۴- نقش آب در مهار بیابانزایی
۱-۳۰-۵- عملیات آبخیزداری در جهت مهار بیابانزایی
۱-۳۱- تکنولوژی تکمیلی کنترل بیابان (مبارزه توام مکانیکی و بیولوژیکی)
۱-۳۲- روشهای جامع در جهت کنترل بیابان زایی و بیابان زدایی
۱-۳۳- نقش آموزش وترویج در بیابان‌زدائی
۱-۳۴- نتیجه گیری
۱-۳۵- پیشنهادات

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته جغرافیا، زمین شناسی، محیط زیست و رشته های مرتبط
در قالب word و قابل ویرایش


قیمت فایل : 4600 تومان | تعداد صفحات : 106 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]