روش تحقیق پایبندی به دین دانشجویان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  روش تحقیق پایبندی به دین دانشجویان

روش تحقیق پایبندی به دین دانشجویان

The method of religiousness students

روش تحقیق پایبندی به دین دانشجویان

پایبندی به دین دانشجویان به همراه جداول و نمودارهای تخصصی آماری، پرسشنامه و فهرست منابع

مقدمه:
درادوار مختلف تاریخ بشری یکی از مولفه های مهم حیات اجتماعی انسان ها دین بوده است . کمتر جامعه ای را سراغ داریم که دین با اشکال و تعاریف مختلف در هویت فردی و اجتماعی آن سهم وافری نداشته باشد. دین نه تنها از زندگی انسان امروزی کنار نرفته بلکه همچنان یکی از ارکان مهم اجتماعات بشری باقی مانده است. به طوریکه تعمیق تداوم حیات دینی از یک سو گرایش فطری و ذاتی انسان عصر کنونی از سوی دیگر موجب شده دین و گرایشات دینی در زمره مهمترین دغدغه های عصر کنونی باشد.
بازگشت جهانی اندیشه های دینی و جنبش های اجتماعی یکی از غیر منتظره ترین رویدادهایی است که قرن حاضر با آن مواجه است. امری که ظهور و بروز دیدگاهها و موانع مختلف در این حوزه را به دنبال داشته است این امر برای جوامع دینی همچون جامعه ما اگر چه فاکتور بسیار مثبتی قلمداد می شود تلاشهای بسیاری را نیز در این حوزه به یاری می طلبد چرا که حفظ و صیانت از روشهای دینی – اسلامی و دفاع از حقانیت این شریعت آسمانی مسئولیت تک تک آحاد جامعه را خاطرنشان ساخته و وظایف خطیر برنامه میزان نظام را یادآور میشود.

بیان مساله:
رشد فزاینده هنجارها و ارزشهای غیر دینی وگاها ضددینی در کنار بی تفاوتی رو به گسترش جامعه در خصوص باورهای مذهبی از جدی ترین مسائلی است که در حال حاضر جامعه ما را با چالشهای جدی  مواجه ساخته است. آمیختگی انگاره های دینی- مذهبی با ارزشها و هنجارهایی که ماهیتا محتوای دینی نداشته و از عوامگرایی صرف ناشی می شود ، باعث شده حقیقت دین بر اغلب اعضاء جامعه پوشیده مانده و بستر مساعدی را در جهت دین گریزی ودین ستیزی از سوی  برخی اعضاء جامعه و بویژه تحصیل کردگان فراهم آورد بطوریکه برای پاره ای از افراد جامعه این تصور قالبی را ایجاد کرده که دین ودانش در تعامل با هم بوده و قابل تلفیق نمی باشند. این مسائل درمحیط های آموزشی بویژه دانشگاه بیش از هر فضای دیگری نمودیافته است به گونه ای که با گذرزمان شاهد کمرنگ شدن پایبندی دانشجویان به دین و سستی در اعتقادات مذهبی آنها هستیم . این امر در کنار اهمیت نقش سرنوشت ساز قشر تحصیل کرده جامعه درآینده کشورو چشم داشتها و مطالبات روزافزون جامعه از آنان برای پیشبرد اهداف جامعه در عرصه های گوناگون بویژه در بعد فرهنگی-که مذهب از زیر ساختهای اساسی آن است، بیشتر نمود می یابد.

فهرست مطالب:
مقدمه                                                                                            
فصل اول: کلیات تحقیق
طرح مساله     
ضرورت و اهمیت مساله         
اهداف تحقیق  
فرضیات تحقیق
سوالات تحقیق
فصل دوم: پیشینه تحقیق
بررسی آثار و پژوهشهای انجام شده     
فصل سوم: ادبیات موضوع
تعاریف مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق     
چهارچوب فکری تحقیق وارائه نظریات مرتبط با موضوع تحقیق         
فصل چهارم: روش تحقیق
تعریف جامعه آماری و حجم نمونه      
روش گردآوری اطلاعات         
فصل پنجم: خلاصه نتایج
تجزیه و تحلیل یافته ها         
نتیجه گیری   
پیشنهادات     
محدودیتهای تحقیق   
پرسشنامه      
فهرست منابع 


قیمت فایل : 27000 تومان | تعداد صفحات : 111 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]