درمان کک مک با گیاهان دارویی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  درمان کک مک با گیاهان دارویی

درمان کک مک با گیاهان دارویی


درمان کک مک با گیاهان دارویی

“کک مک” رنگ‏دانه‏هاى نقطه‏اى شکل که در سطح بدن کمتر و در صورت بیشتر دیده مى‏شوند ملانین یا رنگ‏دانه پوست است که به علل نامعلومى بدین شکل تظاهر مى‏نماید. آنها که سطحى بوده و تازه شروع شده باشند به درمان جواب مثبت مى‏دهند. اما آنها که کهنه و در عمق پوست نشسته‏اند مقاوم‏ترند، آنچه باعث زیاد شدن و پررنگ شدن آنها مى‏گردد عبارت است از تابش آفتاب و نور خورشید خوردن غذاهاى محرک مثل تخم مرغ ، فلفل، بادنجان، گوجه‏فرنگى و بعضى‏ها معتقدند خوردن مغز کله گوسفند در ازدیاد آنها مؤثر است.

کک مکدرمان کک مک با گیاهان دارویی

“کک مک” را میتوان با پونه کوهى درمان کرد جهت درمان کک مک پونه را نرم ساییده در سرکه حل کرده بمالند و هفته ای چند بار به مدت 2 دقیقه بر صورت بگذارید

پوست کدو را نرم کوبیده با سرکه به صورت خمیر درآورده ضماد کنند. اگر مقاوم بوده و از بین نروند زرنیخ زرد نیم قسمت، کندش یک قسمت با آب خمیر کرده ضماد نمایند. قبلا بایستى صورت را با آب گرم بشویند. (مثلا زرنیخ ۱ گرم- کندش ۲ گرم)

نسخه گیاهی برای لک صورت و “کک مک”

آرد نخود ۲۰ گرم‏

تخم ترب ۳۰ گرم‏

آرد باقلا ۲۰ گرم‏

سیاه‏دانه 30 گرم‏

نرم کوبیده با آب انجیر به صورت ماسک بمالند.

نسخه گیاهی دیگر:

کندر، بوره قرمز، آهک، موم و عسل، موم را با عسل بر آتش گذار تا موم در عسل مى‏گدازد. بقیه داروها را در آن عسل بسرش و بر لکه بگذار و هر سه روز یا چهار روز یا پنج روز آن را عوض کن! دارو در این مدت بر لکه ماندگار باشد. این دارو اثر خون‏مرده و حتى خال خال‏کوبى را مى‏زداید و از بین مى‏برد.

اینک چند داروى ترکیبى جهت درمان “کک مک” که در این زمینه بسیار بهره رسانند.

بورک و کتیرا را در اندازه برابر درهم بسرش و قرصهایى از آن بساز و هرگاه خواستى به کار برى، قرص را در سرکه حل کن و اول جاى لکه را با صابون بشوى و بعدا سرکه‏اى را که قرص کتیرا و بورک در آن حل شده است بر لکه بمال!

پوست کدوى خشکیده خردشده ساییده را با کمى زعفران مخلوط کرده و با کمی سرکه ضماد کرده بر کک مک بگذارند

نسخه گیاهی دیگر برای درمان “کک مک”:

-گل کریتى (گلى دارویى که از جزیره کریت مى‏آورند) و پنبه‏دانه در آب صابون مخلوط شوند و بر جاى لکه بمالند، کک‏مک و جوشهاى پوست را مى‏زداید.

-ته‏نشین روغن زیتون بر آتش سوخته، آرد گاودانه و آرد لوبیا گرگى هر سه در اندازه برابر باهم مخلوط شوند و بر لکه بمالند.

داروهاى سبک و سهل الوصول که در علاج برش و نمش و هر نوع اثر زشت‏کننده صورت مفیدند از این قرارند:

-لعاب به‏دانه با زعفران که بر لکه مالند. تخم کدو با آب‏پز شنبلیله مخلوط شود و بر “کک مک” بمالند.

-بزر ترب و خردل را بیاورند و با انجیرى که در سرکه خیسیده باشد درهم بسرشند و بر لکه ناشى از خون‏مرده در زیر پوست گذارند.

-دارویى گیاهی که از زرنیخ و خردل مى‏سازند، اگر در حدى باشد که پوست نازک را از جاى لکه برکند ولى زخمى نسازد، لکه “کک مک” را مى‏زداید.

-کوشنه و دارچین با آب گرفته از پرهاى زرد کاجیره درهم بکوبند و بر “کک مک” بمالند.

-خاک معدن جیوه، بزر خربزه، پیوند مریم و مر درهم مخلوط شوند و بسرشند و بر “کک مک” بمالند.

-مقل، بزر ترتیزک آبى در آب گرفته از پرهاى زرد کاجیره بسرشند و بر “کک مک” به کار برند.

-مقل و سرکه درهم آمیزند و بر “کک مک” بمالند.

هرگاه این داروها در حین استعمال بسیار درد گزشى داشتند، آنها را از لکه پاک کن و دوباره بگذار!

پیازه زعفران و پیاز نرگس را درهم بکوبند و بر”کک مک” بگذار!

برگرفته از کتاب قانون (ترجمه شرفکندى)، ج‏7، ص: 156